Концепція життєвого циклу підприємства

Кожен керівник повинен знати, на якому етапі розвитку знаходиться підприємство, і оцінювати, на скільки прийнятий стиль керівництва відповідає цьому етапу. І тому з'явилося поняття життєвий цикл підприємства (ЖЦП) як передбачених з певною послідовністю змін станів протягом часу.

У ЖЦП існують виразні етапи, через які проходить підприємство, і переходи від одного етапу до іншого є не випадковим.

Існує безпосередній зв'язок між ЖЦП і життєвим циклом товару (ЖЦТ) цього підприємства, тому оновлення продукції часто служить основою етапу відродження підприємства.

Є декілька варіантів інтерпретації ЖЦП.

Один з варіантів розподілу ЖЦП включає 5 етапів:

1. Підприємництво

2. Колективність

3. Етап формалізації управління

4. Етап вироблення структури

5. Етап занепаду.

Етап підприємництва співпадає з етапом створення підприємства. Підприємство у стадії створення і становлення. Цілі ще не чіткі, формується ЖЦТ, творчий процес працівників протікає вільно, тобто експлуатуються творчі здібності співробітників.

Етап колективності відповідає етапу зростання: формується місія підприємства, розвиваються інноваційні процеси, превалює неформальне спілкування і неформальна структура.

Етап формалізації управління і вироблення структури відповідає етапу зрілості підприємства. Структура підприємства стабілізується, вводиться стандартні правила, розробляються управлінські процедури. Зростає роль вищого керівництва підприємства, уточнюються управлінські ролі, процес ухвалення рішень стає більш зваженим.

На етапі занепаду в результаті конкуренції зменшується попит на продукцію, тому ведеться пошук нових можливостей, до керівництва приходять нові люди, спостерігається текучість кадрів.

Менеджмент на основних етапах життєвого циклу підприємства

В процесі вивчення восьмого питання “Менеджмент на основних етапах життєвого циклу підприємства” студент повинен засвоїти, що життєвий цикл - це період, протягом якого організація проходить такі стадії свого функціонування, як створення, ріст, зрілість і спад.

Це передбачувані зміни стану організації, що відбуваються у часі з певною послідовністю. Життєвий цикл орієнтує на періодичний повторний огляд специфічних цілей організації, на постановку питання доцільності її існування в тому виді, у якому вона створювалася спочатку.

Особливості менеджменту на стадії створення організації.

На даній стадії цілі організації є недостатньо чіткими. Творчий процес протікає вільно. Основні зусилля спрямовані на створення продукту і на виживання в умовах ринку. Організація маленька, відносини між співробітниками неформальні. Структура проста, плоска, немає розподілу праці і спеціалізації. Робота виконується спільно. Контроль ґрунтується на особистому спостереженні власника. Він же несе усю відповідальність за прийняті рішення.

На стадії створення організації керівник повинен:

· вивчити споживчий попит на товар або послуги на конкретних ринках;

· зібрати та оцінити інформацію про діяльність і наміри конкурентів, зіставити її з можливостями, наявністю ресурсів і стратегією своєї організації;

· зважити необхідність і доцільність збільшення потенціалу своєї організації і внесення відповідних коректив у її стратегію;

· вжити необхідних заходів по залученню додаткових ресурсів за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел;

· раціонально організувати управлінський процес, включаючи розміщення кадрів, створення системи відповідальності, надійний механізм прийняття рішень, систему мотивацій і стимулів.

На цій стадії в організації існують дві задачі: доступ до необхідних ресурсів; оволодіння механізмом конкуренції.