Двохфазне ввімкнення людини в електричну мережу

При двофазному доторканні до струмопровідних частин (рис.1.) сила струму Двохфазне ввімкнення людини в електричну мережу - №1 - открытая онлайн библиотека , що проходить через тіло людини визначається за формулами:

· для мережі постійного або однофазного змінного струму

Двохфазне ввімкнення людини в електричну мережу - №2 - открытая онлайн библиотека

· для трифазної мережі

Двохфазне ввімкнення людини в електричну мережу - №3 - открытая онлайн библиотека

де

· Двохфазне ввімкнення людини в електричну мережу - №4 - открытая онлайн библиотека - опір тіла людини;

· Двохфазне ввімкнення людини в електричну мережу - №5 - открытая онлайн библиотека - робоча напруга мережі;

· Двохфазне ввімкнення людини в електричну мережу - №6 - открытая онлайн библиотека - лінійна напруга мережі;

· Двохфазне ввімкнення людини в електричну мережу - №7 - открытая онлайн библиотека - фазна напруга мережі.

Двофазне доторкання є більш небезпечним, оскільки Двохфазне ввімкнення людини в електричну мережу - №8 - открытая онлайн библиотека залежить лише від напруги мережі та опору тіла людини. Однак такі випадки зустрічаються досить рідко і є, зазвичай, наслідками порушення правил техніки безпеки.

Для більшої наглядності визначимо силу струму, що може пройти через тіло людини при двофазному доторканні у трифазній мережі з лінійною напругою ( Двохфазне ввімкнення людини в електричну мережу - №9 - открытая онлайн библиотека :

Двохфазне ввімкнення людини в електричну мережу - №10 - открытая онлайн библиотека

Двохфазне ввімкнення людини в електричну мережу - №11 - открытая онлайн библиотека

Рис.1.Схема двофазного доторкання: а - в мережі постійного або однофазного змінного струму; б - в трифазній мережі

Таким чином при двофазному доторканні через тіло людини може пройти струм, який перевищує значення пороговогофібриляційного струму (табл. 3.5), що може призвести до смертельного ураження.

Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження людини електричним струмом

Відповідно до правил улаштування усі виробничі приміщення за рівнем електробезпеки поділяються на три класи:

1. Приміщення без підвищеної небезпеки. До них належать: сухі приміщення з вологістю повітря, що не перевищує 60 %; вологі, в яких відносна вологість не перевищує 75%; приміщення зі струмонепровідним пилом; нежаркі з температурою повітря до +30°С; без можливості одночасного дотику до корпуса електричної установки і металевих елементів, що з'єднані із землею.

2. Приміщення з підвищеною небезпекою. До цієї категорії відносять приміщення, які мають одну з таких умов: відносна вологість повітря понад 75 %. наявність електропровідного пилу, електропровідна підлога, металеві предмети, з'єднані із землею, температура повітря вище +30°С, існує можливість одночасного дотикання до обладнання, з'єднаного із землею і корпусом електричної установки.

3. Особливо небезпечні приміщення. До них належать приміщення, що мають одну з таких ознак: особлива вологість (відносна вологість наближається до 100%, стеля, стіни, підлога і предмети, вкриті вологою); хімічно активне середовище (у приміщенні знаходяться пари речовин, що руйнують ізоляцію і струмопровідні елементи електрообладнання); одночасно існує дві або більше умов, характерних для приміщень з підвищеною

Однофазне двохконтактне ввімкнення людини в електричну мережу

Двохфазне ввімкнення людини в електричну мережу - №12 - открытая онлайн библиотека

б – мережа з ізольованою нейтраллю: Ih = UФ / (Rh + R/3)

Uф – фазна напруга мережі, В