Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів

Метод Характеристика методу
Розрахунково-аналітичний метод [8]. Найчастіше розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності товару (Kінт)здійснюють за формулою: Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №1 - открытая онлайн библиотека де ІТП - індекс технічних параметрів (індекс якості); ІЕП - індекс економічних параметрів (індекс цін). Для розрахунку індексу технічних параметрів використовують формулу: Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №2 - открытая онлайн библиотека , де Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №3 - открытая онлайн библиотека - одиничний показник і-го технічного параметра; Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №4 - открытая онлайн библиотека - коефіцієнт вагомості Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №5 - открытая онлайн библиотека -го параметра. Численні одиничні показники технічних параметрів визначаються таким чином: Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №6 - открытая онлайн библиотека , де Роцін - значення конкретного параметра оцінюваного виробу; Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №7 - открытая онлайн библиотека - значення цього ж параметра базового виробу. Для розрахунку індексу економічних параметрів використовують формулу: Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №8 - открытая онлайн библиотека де Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №9 - открытая онлайн библиотека - ціна споживання відповідно оцінюваного та базового виробів, що розраховується у наступний спосіб: Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №10 - открытая онлайн библиотека де Цпродажу – продажна ціна товару; Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №11 - открытая онлайн библиотека - сумарні витрати споживання, пов'язані з експлуатацією товару протягом усього періоду його служби. Якщо Kінт>1, то оцінюваний товар вважається більш конкурентоспроможним, ніж товар-аналог, обраний базу для порівняння; якщо Kінт<1, то рівень конкурентоспроможності оцінюваного товару є нижчим, ніж у товару - суперника; якщо Kінт=1, то ця ситуація інтерпретується як тотожність рівнів конкурентоспроможності обох товарів. Безумовно, мета виробника - отримати Kінт>1, цілеспрямовано збільшуючи ІТП та зменшуючи ІЕП. Переваги: достатньо просте порівняння з товарами-конкурентами; загальний аналіз робиться на основі аналізу окремих показників. Недоліки: застосування експертного методу, важкість у визначенні параметрів та їх значимості.

Продовження табл.

Модель Розенберга Модель виходить з того, що споживачі оцінюють товари з погляду їх придатності для задоволення своїх потреб. Вона виражається формулою: Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №12 - открытая онлайн библиотека , де Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №13 - открытая онлайн библиотека - суб'єктивна придатність товару (відношення до товару); Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №14 - открытая онлайн библиотека - важливість мотиву для споживача; Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №15 - открытая онлайн библиотека - суб'єктивна оцінка придатності товару для задоволення мотиву Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №5 - открытая онлайн библиотека . З точки зору товару використання моделі пов'язане з безліччю проблем (мотиви, важливі для товару, часто буває важко визначити, оцінка визначається суб'єктивними поглядами експертів; вислови опитуваних не дають вказівки на те, які характеристики про продукт повинні бути змінені; немає порівняння з ідеальними характеристиками. Переваги методу: кожному товару може бути поставлено у відповідність будь-яке число, що значно полегшує порівняння їх конкурентоспроможності (чим більше число, тим більш конкурентноздатний продукт). Недоліки: складно визначити й оцінити найважливіші для продукту характеристики з погляду споживача; немає порівняння з ідеальними характеристиками товару). Існує ще одна модель, схожа з моделлю Розенберга, але має більш практичний характер. Значення окремих мотивів визначається опосередковано, через конкретні характеристики продукту [176]: Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №17 - открытая онлайн библиотека , де Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №18 - открытая онлайн библиотека - оцінка споживачами марки Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №19 - открытая онлайн библиотека ; Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №20 - открытая онлайн библиотека - важливість характеристики Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №21 - открытая онлайн библиотека Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №22 - открытая онлайн библиотека Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №21 - открытая онлайн библиотека марки з погляду споживачів; Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №24 - открытая онлайн библиотека - оцінка характеристики марки Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №19 - открытая онлайн библиотека з погляду споживачів. Модель ґрунтується на передумові, що кожна характеристика бажана і одночасно чим вища оцінка, тим краще.
Модель з ідеальною точкою [Дихтиль] Особливість методу – введення додаткової компоненти - ідеальної величини характеристики товару: Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №26 - открытая онлайн библиотека , де Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №18 - открытая онлайн библиотека - оцінка споживачами марки Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №19 - открытая онлайн библиотека ; Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №29 - открытая онлайн библиотека - важливість характеристики Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №30 - открытая онлайн библиотека ; Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №31 - открытая онлайн библиотека - оцінка характеристики марки Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №19 - открытая онлайн библиотека з погляду споживачів; Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №33 - открытая онлайн библиотека - - ідеальне значення характеристики марки Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №19 - открытая онлайн библиотека з погляду споживачів; Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №35 - открытая онлайн библиотека - параметр, що означає при Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №36 - открытая онлайн библиотека постійну, а при Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №37 - открытая онлайн библиотека - спадаючу граничну користь. Сенс цієї формули: порівняно з іншими товарами, перевагу слід надати цьому товару якщо його віддалення від ідеальної точки менше. Переваги: метод дає уявлення про ідеальне, с точки зору споживача, продукт; дозволяє визначити ступінь відхилення даного продукту від ідеалу, що і визначає його конкурентоспроможність. Недоліки: складність у визначенні характеристик ідеального і даного товару; використання експертних оцінок.

Закінчення табл.

Оцінка на основі рівня продаєж Критерій визначення рівня конкурентоспроможності - відносна частка продажу Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №38 - открытая онлайн библиотека оцінюваного товару, порівняного з товаром-конкурентом: Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №39 - открытая онлайн библиотека , де Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №40 - открытая онлайн библиотека - обсяги продажу оцінюваного товару та Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №5 - открытая онлайн библиотека -го аналога. Апріорно рівень конкурентоспроможності товару можна оцінити як імовірність того, що на даному ринку довільний споживач, здійснюючи купівлю, віддасть перевагу даному товару вказаному Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №5 - открытая онлайн библиотека -му його конкуренту-аналогу. Імовірність Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №38 - открытая онлайн библиотека - це перевага одного товару (продукції, що оцінюється) перед іншим товаром ( Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №5 - открытая онлайн библиотека -м його аналогом). Таку апріорну оцінку можна одержати за допомогою експертних методів. Знайдені тим або іншим способом значення переваги Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №38 - открытая онлайн библиотека товарів дозволяють обчислити апріорні оцінки очікуваної частки продажу на даному ринку продукції й її аналогів: Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №46 - открытая онлайн библиотека ; Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №47 - открытая онлайн библиотека , де Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №48 - открытая онлайн библиотека - очікувані частки продажу відповідно оцінюваної продукції й Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №5 - открытая онлайн библиотека -го аналога; Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №50 - открытая онлайн библиотека - число аналогів-конкурентів; Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №51 - открытая онлайн библиотека - перевага оцінюваної продукції щодо Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №5 - открытая онлайн библиотека -го аналога; Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №53 - открытая онлайн библиотека - перевага -го щодо Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №5 - открытая онлайн библиотека -го аналога. У знаменнику формули (6.12) до 1 додається сума відношення величин переваги Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №55 - открытая онлайн библиотека аналогів перед оцінюваною продукцією до переваги Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №51 - открытая онлайн библиотека продукції перед аналогами. Аналогічні суми відносин переваги пар товарів Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності товарів - №57 - открытая онлайн библиотека фігурують у формулі (6.13). Всі вказані величини визначаються для даного ринку в даний період. Переваги методу: формули дозволяють визначити позицію товару на ринку, що у результаті відображає конкурентоспроможність товарів як здатність протистояти конкурентам, займаючи й утримуючи певну позицію на конкретному ринку; метод враховує вплив різних чинників зовнішнього середовища. Недоліки: статичність моделі; основу методу складають експертні оцінки.