Які існують методичні підходи до визначення ризику?

1.інженерний

2.соціологічний

3.експериментальний

4.модельний

5.всі відповіді вірні

12. Від ультрафіолетового випромінювання земну поверхню захищає:

1.іоносфера

2. бі осфера

3. термосфера

4. літосфера

5. стратосфера


СЕКЦІЯ БЖД і ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ОДАХ

Тема «Техногенні і природні небезпеки»

ВАРІАНТ № 2

1. Під терміном «катастрофа» розуміють:

1. ситуацію, яка викликана силами природи або техногенними факторами й супроводжується масовими людськими втратами серед населення;

2. взаємозвязок між джерелами небезпек

3. джерело шкідливих факторів

4. виведення з ладу будівель, споруд та обладнання в результаті дії сил природи, що супроводжується втратами серед населення;

5. великомасштабна аварія чи інша подія, яка призвела до тяжких або трагічних наслідків

2. Гідрологічні НС - це:

1. селі, зсуви, обвали, снігові лавини, карст,

2. різка зміна метеорологічних умов.

3. утворення пустель, абразія

4. повінь, паводок, цунамі, підтоплення;

5. землетруси, моретруси, вулканізм.

3. За характером впливу на організм людини шум поділяється на:

1. такий, що заважає, подразнювальний, шкідливий,

2. подразнювальни, тимчасовий, шкідливий, нетривалий

4. подразнювальний, шкідливий, надмірний

5. припустимий, больовий, смертельнонебезпечний

4. До якого етапу ліквідації аварії на АЕС можна віднести проведення заходів щодо дезактивації території АЕС і спорудження саркофагу?

1. - 1;

2. - 2;

3. - 3

4. - 4

5. - 5

5. Яка з цих СДОР може визвати у людей смерть від набрякливості гортані або легенів?

1. Аміак

2. Сірководень

3. Сірковуглець

4. Хлор

5. Окисел вуглецю

6. Які з цих величин застосовуються при вимірюванні доз опромінення людини на радіаційно забрудненій місцевості?

1. Р/г

2. Ки/м2

3. Рад

4. бер

5. мР/г

7. До якого виду надзвичайних ситуацій можна віднести землетрус?

1. Катастрофа

2. Аварія

3. Стихійне лихо

4. Епідемія

5. Природне явище

8. В якій зоні землетрусу Ви опинилися, якщо сила землетрусу у вашому районі досягла 6 балів за шкалою MSK-64?

1. Зона слабких руйнувань

2. Зона середніх руйнувань

3. Зона сильних руйнувань

4. Зона повних руйнувань

5. Зона граничних руйнувань

9. Отруйними називають такі речовини, які можуть призвести до ураження:

1. Людей і тварин;

2. Тварин і рослин;

3. Усіх живих організмів.

4. Тварин, людей і рослин

5. Тварин, людей , рослин і усіх живих організмів

10. В яких межах вимірюється сила землетрусу за міжнародною шкалою МSК-84

1. 0-12 балів

2. 0-9 балів

3. 0-10 балів

4. 0-11 балів

5. 1-10 балів

11Під надзвичайною ситуацією розуміють:

1. порушення нормальних умов життя та діяльності громадян на об'єкті або території, яке спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією та призвело (може призвести) до загибелі людей і до значних матеріальних збитків;

2. ситуацію, що викликана природними силами або техногенною катастрофою, при якій виникає суттєва диспропорція між потребою постраждалих у медичній допомозі та можливостями її надання;

3. катастрофу, яка спричинила масові втрати серед населення

4. ситуацію, яка викликана силами природи або техногенними факторами й супроводжується масовими людськими втратами серед населення;

5. джерело небезпечних та шкідливих факторів

12. Тектонічні НС - це:

1. селі, зсуви, обвали, снігові лавини.

2. повінь, паводок, цунамі, підтоплення;

3. землетруси, моретруси, вулканізм.

4. зливи, повені, селі

5. аварії на енергетичних об єктах


СЕКЦІЯ БЖД і ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ОДАХ

Тема «Техногенні і природні небезпеки»

ВАРІАНТ № 3

1. Під надзвичайною ситуацією розуміють:

1.порушення нормальних умов життя та діяльності громадян на об'єкті або території, яке спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією та призвело (може призвести) до загибелі людей і до значних матеріальних збитків;

2.ситуацію, що викликана природними силами або техногенною катастрофою, при якій виникає суттєва диспропорція між потребою постраждалих у медичній допомозі та можливостями її надання;

3.катастрофу, яка спричинила масові втрати серед населення.

4. взаємозвязок між джерелами небезпек

5.джерело шкідливих та небезпечних небезпек

2. При перебуванні в приміщені під час землетрусу необхідно:

1.стати у дверному отворі капітальної стіни

2.триматися подалі від вікон, остерігатися падіння штукатурки, меблів тощо;

3.сховатися під ліжком, диваном або іншими меблями;

4.вийти на міжквартирний майданчик.

5. всі відповіді не вірні

3. Частота вібрації вимірюється в таких одиницях:

1. Гц.

2. дБ;

3. Па;

4. см/с.

5. Бер

4. В якій із цих зон, що виділяють при забрудненні території в наслідок аварії на АЕС заборонено перебування людей?

1. Зона відчуження

2. Зона тимчасового перебування

3. Зона обмежень

4. Зона аварії

5. Зона забруднення

5. Перша (легка)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона під час однократного опромінення отримала:

1. 50р

2. 150р

3. 350р

4. 450р

5. 120р

6. Які з цих величин застосовуються при вимірюванні доз опромінення людини в результаті опромінення рентгенівськими променями?

1. Р/г

2. Ки/м2

3. Рад

4. бер

5. мР/г

7. До якого виду надзвичайних ситуацій можна віднести непередбачений вихід із ладу об’єкту хімічної промисловості з викидом сильнодіючих отруйних речовин?

1. Катастрофа

2. Аварія

3. Стихійне лихо

4. Епідемія

5. Епізіотія

8. В якій зоні землетрусу Ви опинилися, якщо сила землетрусу у вашому районі досягла 10 балів за шкалою MSK-64?

1. Зона слабких руйнувань

2. Зона середніх руйнувань

3. Зона сильних руйнувань

4. Зона повних руйнувань

5. Зона небезпечних руйнувань

9. Чи можуть соціальні надзвичайні ситуації викликати природні або техногенні:

1. Можуть

2. Не можуть

3. Можуть викликати лише техногенні

4. Можуть викликати лише природні

5. Всі відповіді вірні крім другого пункту

10. Найбільше небезпечний для людей транспорт:

1. Повітряний транспорт

2. Автомобільний транспорт

3. Залізничний транспорт

4. Морський транспорт

5. Всі відповіді вірні

11. Під терміном «катастрофа» розуміють:

1.ситуацію, яка викликана силами природи або техногенними факторами й супроводжується масовими людськими втратами серед населення;

2. взаємозвязок між джерелами небезпек

3.джерело шкідливих факторів

4.виведення з ладу будівель, споруд та обладнання в результаті дії сил природи, що супроводжується втратами серед населення;

5.великомасштабна аварія чи інша подія, яка призвела до тяжкиабоотрагічних наслідків

12. Залежно від масштабу поширення надзвичайні ситуації класифікують на:

1. локальні, промислові, об'єктові;

2. промислові, комунальні;

3.локальні, об'єктові, регіональні, глобальні

4.локальнііоб'єктові

5локальні,промислові,об'єктовіікомунальні
СЕКЦІЯ БЖД і ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ОДАХ

Тема «Техногенні і природні небезпеки»

ВАРІАНТ № 4

1. Залежно від масштабу поширення надзвичайні ситуації класифікують на:

1 локальні, промислові, об'єктові;

2 промислові, комунальні;

3. локальні, об'єктові, регіональні, глобальні.

4. локальні і об'єктові

5. локальні, об єктові, регіональні

2. У разі перебування на вулиці під час землетрусу необхідно:

1.стерегтися падіння уламків, відбігти на вільне від забудови місце;

2.відбігти від будинків та споруд до центру вулиці;

3.укритися в найближчому підвалі або ямі.

4.укритися в найблищій рощі

5. всі відповіді вірні

3. Інтенсивність звуку вимірюється у:

1. Гц.

2. дБ;

3. Па.

4. Бер

5. Рад

4. В якій із цих зон, що виділяють при забрудненні території в наслідок аварії на АЕС дозволено працювати вахтовим методом?

1. Зона відчуження

2. Зона тимчасового перебування

3. Зона обмежень

4. Зона забруднення

5. Зона прийнятого ризику

5. Друга (середня)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона під час однократного опромінення отримала:

1. 50р

2. 150р

3. 350р

4. 450р

5. 250р

6. До якого виду надзвичайних ситуацій можна віднести непередбачений вихід із ладу або пошкодження будинків, споруд або транспортних засобів?

1. Катастрофа

2. Аварія

3. Стихійне лихо

4. Епідемія

5. Технічний ризик

7. Зсув – це стихійне лихо, яке може виникнути в результаті:

1. Порушення рівноваги порід

2. Гірноутворювальних літосферних процесів

3. Непродуманої виробничої діяльності людини

4. Штучне перетворення рельєфу

5. Всі иідповіді вірні

8. В якій зоні землетрусу Ви опинилися, якщо сила землетрусу у вашому районі досягла 8-9 балів за шкалою MSK-64?

1. Зона слабких руйнувань

2. Зона середніх руйнувань

3. Зона сильних руйнувань

4. Зона повних руйнувань

5. Зона критичних руйнувань

9. Інтенсивність землетрусу вимірюється за шкалою:

1. Боффорта

2. Фаренгейта

3. Ріхтера

4. Цельсія

5. Зіберта

10. Найбільше ймовірні причини виникнення пожеж за даними офіційної статистики:

1. Самозапалювання пальних матеріалів

2. Куріння в неналежному місці

3. Несправність електрообладнання

4. Перегрів пальних матеріалів

5. Запалювання матеріалів при зварюванні

11. Тектонічні НС - це:

1.селі, зсуви, обвали, снігові лавини.

2.повінь, паводок, цунамі, підтоплення;

3.землетруси, моретруси, вулканізм.

4.аварії з викидом радіактивних речовин

5.аварії з викидом хімічних речови

12. Яка з цих СДОР може визвати у людей тяжкі ураження у вигляді коматозного стану, розширення зіниць ока, судоми і навіть параліч?

1. Аміак

2. Сірководень

3. Сірковуглець

4. Хлор

5. Окисел вуглецю

СЕКЦІЯ БЖД і ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ОДАХ

Тема «Техногенні і природні небезпеки»

ВАРІАНТ № 5

1. Тектонічні НС - це:

1.селі, зсуви, обвали, снігові лавини.

2.повінь, паводок, цунамі, підтоплення;

3.землетруси, моретруси, вулканізм.

4.аварії з викидом радіактивних речовин

5. аварії з викидом хімічних речовин

2. Радіаційно-ядерна аварія це;,

1будь-яка незапланована подія на об'єкті з радіаційно-ядерною технологією, яка відбувається одночасно із втратою контролю над ланцюговою ядерною реакцією;

2.будь-яка незапланована подія, під час якої у зону аварії потрапили території декількох населених пунктів;

3.аварія, при якій її зона поширюється за межі державних кордонів країни, де вона виникла.

4.недотримання техніки безпеки

5. всі відповіді вірні

3. При напрузі більше 300 В більш небезпечним є такий вид струму:

1. постійний;

2.змінний;

3.постійний і змінний однаково небезпечні.

4. постійний більнебезпечний

5. змінний більнебезпечний;

4. В якій із цих зон, що виділяють при забрудненні території в наслідок аварії на АЕС дозволено перебування людей?

1. Зона відчуження

2. Зона тимчасового перебування

3. Зона обмежень

5. Третя (важка)ступінь променевої хвороби виникає у людини, якщо вона під час однократного опромінення отримала:

1. 150р

2. 350р

3. 450р

4. 650р

5. 250р

6. До якого виду надзвичайних ситуацій можна віднести масове, розповсюдження інфекційної хвороби людей,?

1. Катастрофа

2. Аварія

3. Стихійне лихо Епідемія

4. 5

. Епізоотія

7. В яких межах вимірюється загальна енергія землетрусу за шкалою Ріхтера для Землі?

1. 0-12 балів

2. 0-9 балів

3. 0-10 балів

4. 1- 10 балів

5. 1- 9 балів

8.Землетрус – це стихійне лихо, яке може виникнути в результаті:

1. Порушення рівноваги порід

2. Гірноутворювальних літосферних процесів

3. Непродуманої виробничої діяльності людини

4. Водокам яні селеві потоки

5. Всі відповіді вірні

9.В якій зоні землетрусу Ви опинилися, якщо сила землетрусу у вашому районі досягла 8-9 балів за шкалою Ріхтера?

1. Зона слабких руйнувань

2. Зона середніх руйнувань

3. Зона сильних руйнувань

4. Зона повних руйнувань

5. Зона граничних руйнувань

10.До природних пожеж відносять:

1. Пожежі у гірничих вирубках

2. Степові пожежі

3. Низові

4. Верхові

5. Торф'яні

12.Головна особливість аварій на хімічно-небезпечних промислових об’єктах на відміну від інших промислових катастроф:

1. Незначне забруднення навколишнього середовища;

2. Можливість утворення небезпечного забруднення на значній території;

3. Відсутність вражаючої дії на людей, тварин і рослини.

4. Часткове забруднення водяної акваторії

5. Всі відповіді вірні

11.Епізоотія - це:

1. масове поширення шкідників рослин;

2. масове поширення інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин;

3. масове поширення інфекційних хвороб рослин.

4. стан довкілля

5. спадковість

СЕКЦІЯ БЖД і ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ОДАХ

Тема «Техногенні і природні небезпеки»

ВАРІАНТ № 6

1. При порівнянні виробничого й побутового середовища:

1. у побуті небезпек настільки мало, що ними можна знехтувати;

2. виробниче й побутове середовище приблизно містить однакову кількість небезпек;

3. виробниче середовище може мати небезпек таку саму кількість , як і побутове.

4. у виробництві небезпек настільки мало, що ними можна знехтувати

5. саме більше небезпек у побуті

2. Епізоотія - це:

1масове поширення шкідників рослин;

2масове поширення інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин;

3масове поширення інфекційних хвороб рослин.

6. стан довкілля

7. спадковість

3. До якого етапу ліквідації аварії на АЕС можна віднести заходи щодо створення системи охолоджування реактора до 2000С?

1. - 1;

2. - 2;

3. – 3

4. – 4

5. - 5

4. Яка з цих СДОР може визвати у людей тяжкі ураження у вигляді коматозного стану, розширення зіниць ока, судоми і навіть параліч?

1.Аміак

2.Сірководень

3.Сірковуглець

4.Хлор

5.Окисел вуглецю

5. Які з цих величин застосовуються при вимірюванні рівнів радіації на забрудненій поверхні предметів, одягу…?

1. бер

2. Ки/м2

3. Рад

4. мР/г

5. Бер/рік

6. До якого виду надзвичайних ситуацій можна віднести непередбачений вихід із ладу АЕС з викидом продуктів радіоактивного розпаду?

1. Катастрофа

2. Аварія

3. Стихійне лихо

4. Епідемія

5. Знехтуваний ризик

7. Повінь – це стихійне лихо, яке може виникнути в результаті:

1. Порушення рівноваги порід

2. Гірноутворювальних літосферних процесів

3. Непродуманої виробничої діяльності людини

4. Нагонного вітру

5. Всі відповіді вірні

8. Припустима доза опромінення для людей, що працюють з радіоактивними речовинами

1. 0,5 Бер/рік

2. 5 Бер/рік

3. 35 Бер/рік

4. 10 Бер/ рік

5. 25 Бер/ рік

9. За шкалою Бофорта силу вітру вимірюють:

1. милі/год

2. м/с

3. бали

4. км/год

5. м/ Боф

10. Головний чинник створення соціальних небезпек в сучасний період в Україні:

1. Алкоголізм;

2. Прибуток і форма його отримання;

3. Наркоманія;

4. Безробіття;

5. Поширення інфекційних захворювань

11.Яка з цих СДОР може визвати у людей тяжкі ураження у вигляді коматозного стану, розширення зіниць ока, судоми і навіть параліч?

1.Аміак

2.Сірководень

3.Сірковуглець

4.Хлор

5.Окисел вуглецю

12.Землетрус – це стихійне лихо, яке може виникнути в результаті:

1.Порушення рівноваги порід

2.Гірноутворювальних літосферних процесів

3.Непродуманої виробничої діяльності людини

4.Водокам яні селеві потоки

5.Всі відповіді вірні