Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу

Засобами Corel Draw створити емблему футбольного клубу, як показано на мал. 5.

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №1 - открытая онлайн библиотека

Мал. 5

1. Маючи уже запущений редактор Corel Draw, добавте другу сторінку документа, клацнувши відповідною кнопкою на стрічці стану (Рис. 6).

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №2 - открытая онлайн библиотека

Рис.6

2. Клацніть правою кнопкою миші на назві другої сторінки, у контекстному меню виберіть пункт «Переименовать страницу» та задайте ім'я «Емблема».

3. Створюємо зображення м'яча. На панелі інструментів виберіть інструмент «Полигон» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №3 - открытая онлайн библиотека ,на панелі параметрів задайте його настройки згідно з рисунком 7 та створіть правильний шестикутник розмірами 30x30 мм. Щоб отримати правильний шестикутник, слід утримувати клавішу Ctrl.

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №4 - открытая онлайн библиотека

Рис.7

4. Інструментом «Указатель»Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №5 - открытая онлайн библиотекаклацніть на вільному полі формату, щоб зняти

виділення із шестикутника.

5. На панелі параметрів встановіть прив'язку до об'єктів, клацнувши відповідною кнопкою «Закрепить за объектами» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №6 - открытая онлайн библиотека

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №7 - открытая онлайн библиотека Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №8 - открытая онлайн библиотека

Рис. 8
6. За допомогою інструмента «Указатель»Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №5 - открытая онлайн библиотекавиділіть зображення шестикутника, клацніть лівою кнопкою миші на середньому маркері (маркер переміщення) і, не відпускаючи її, перемістіть шестикутник вправо до співпадання його лівого боку із правим боком вихідного зображення. Натисніть на праву кнопку миші, щоб створити копію шестикутника. Відпустіть праву кнопку миші. Відпустіть ліву кнопку миші.

7. Повторюючи виконання пункту 6, створіть зображення з дев'ятнадцяти шестикутників, як показано на рисунку 8.

Рис. 9
8. Залийте окремі шестикутники білими та чорними кольорами, попередньо виділивши їх та клацнувши лівою кнопкою миші на відповідному кольорі у палітрі кольорів (рис. 9).

9. На панелі інструментів виберіть інструмент «Эллипс» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №10 - открытая онлайн библиотека , і утримуючи клавішу Ctrl, проведіть коло діаметром 120 мм.

10. Утримуючи клавішу Shift, за допомогою інструмента «Указатель» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №5 - открытая онлайн библиотека виділіть зображення новоствореного кола та середнього чорного шестикутника.

11. На панелі параметрів клацніть кнопкою «Выравнивание» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №12 - открытая онлайн библиотека і у діалоговому вікні, що

появиться на екрані, задайте настройки згідно з рис. 10.

У результаті виконання даної команди коло та шестикутник будуть вирівняні по центру

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №13 - открытая онлайн библиотека

Рис.10

12. За допомогою інструмента «Указатель» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №5 - открытая онлайн библиотека видаліть лише зображення кола.

13. Виконайте команду Эффекты→Линза. На екрані появиться вікно (докер) настройки ефекту «Линза», у якому задайте усі параметри згідно з рисунком 11.

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №15 - открытая онлайн библиотека

Рис.11

14. Зверніть докер «Линзы», натиснувши на дві чорні стрілочки зліва від його назви.

15. За допомогою інструмента «Указатель» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №5 - открытая онлайн библиотека перемістіть зображення м'яча на вільне поле формату.

16. Рамкою виділення виділіть усі шестикутники та натисніть на клавішу Delete або відповідну кнопку «Вырезать» на стандартній панелі інструментів.

17. Виділіть зображення м'яча і на панелі параметрів задайте його розміри - 60% Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №17 - открытая онлайн библиотека від вихідного зображення. Отримаємо м'яч, як на рис. 12.

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №18 - открытая онлайн библиотека

Рис.12

18. Створюємо зображення корони. За допомогою інструмента «Прямоугольник» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №19 - открытая онлайн библиотека створіть прямокутник розмірами 80x20 мм і залийте його жовтим кольором.

19. На панелі інструментів виберіть інструмент «Интерактивное искажение» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №20 - открытая онлайн библиотека задайте його параметри згідно з рисунком 13 та натисніть на клавішу Enter.

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №21 - открытая онлайн библиотека

Рис.13

20. За допомогою інструмента «Указатель» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №5 - открытая онлайн библиотека , утримуючи клавішу Shift, виділіть зображення корони та м'яча, на панелі параметрів клацніть кнопкою «Выравнивание» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №12 - открытая онлайн библиотека і у діалоговому вікні, що появиться на екрані, задайте настройки згідно з рисунком 14.

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №24 - открытая онлайн библиотека

Рис.14

21. За допомогою інструмента «Указатель» виділіть лише зображення корони, на панелі інструментів знову виберіть інструмент «Интерактивное искажение» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №20 - открытая онлайн библиотека .

22.Клацнувши лівою кнопкою миші на маркері центру спотворення (маркер у вигляді ромбика), перемістіть його трохи вниз, щоб прикрити нижню видиму частину м'яча (Рис. 15).

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №26 - открытая онлайн библиотека

Рис.15

23. На панелі інструментів виберіть інструментів виберіть «Ластик» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №27 - открытая онлайн библиотека , задайтейого параметри згідно з рисунком 16 та підітріть частину зображення корони, як показано на рис. 17 та розтягніть його по горизонталі.

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №28 - открытая онлайн библиотека

Рис.16

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №29 - открытая онлайн библиотека

Рис.17

24. На панелі інструментів виберіть інструмент «Эллипс» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №30 - открытая онлайн библиотека і, утримуючи клавішу Ctrl, проведіть коло діаметром 40 мм.

25. Занийте коло синім кольором, клацнувши лівою кнопкою миші у палітрі кольорів.

26. Виберіть інструмент «Интерактивное искажение» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №20 - открытая онлайн библиотека , клацніть лівою кнопкою миші на верхній середній точці кола (встановіть центр спотворення) і, не відпускаючи її, перемістіть мишу вправо, щоб задати амплітуду спотворення 45 одиниць Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №32 - открытая онлайн библиотека .

27. Виберіть інструмент «Указатель» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №5 - открытая онлайн библиотека і на панелі параметрів клацніть кнопкою «Зеркальное отображение» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №34 - открытая онлайн библиотека , щоб створити віддзеркалене зображення об'єкта.

28. Перемістіть новостворений об'єкт на зображення м'яча, як показано на рис. 18.

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №35 - открытая онлайн библиотека

Рис. 18

29. Клацніть лівою кнопкою миші на верхньому середньому маркері виділення об'єкта (курсор прийме вигляд двобічної вертикальної стрілки) і, не відпускаючи її, перемістіть мишу вниз, щоб отримати зображення, як на рисунку 19.

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №36 - открытая онлайн библиотека

Рис.19

30. За допомогою інструмента «Указатель» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №5 - открытая онлайн библиотека , утримуючи клавішу Shift, виділіть обидві частини корони (синю та жовту) і на панелі параметрів клацніть кнопкою «Быстрая сварка» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №38 - открытая онлайн библиотека .У результаті виконання даної команди ми отримали кінцеве зображення корони, залите жовтим кольором.

31. На панелі інструментів виберіть градієнтний тип заливки Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №39 - открытая онлайн библиотека , у діалоговому вікні задайте настройки згідно з рисунком 20.

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №40 - открытая онлайн библиотека

Рис. 20

32. На панелі інструментів виберіть інструмент «Эллипс» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №41 - открытая онлайн библиотека і, тримаючи клавішу Ctrl, проведіть коло діаметром 70 мм.

33. За допомогою інструмента «Указатель» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №5 - открытая онлайн библиотека , утримуючи клавішу Shift, виділіть новостворене коло та м'яч, на панелі параметрів клацніть кнопкою «Выравнивание» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №12 - открытая онлайн библиотека та вирівняйте по центру.

34. Активізуйте інструмент «Текст» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №44 - открытая онлайн библиотека , помістіть курсор на вільне поле формату, на панелі параметрів задайте настройки згідно з рисунком 22 і виконайте напис ФК Золота корона.

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №45 - открытая онлайн библиотека

Рис.22

35. Виконайте команду Текст→Текст вдоль пути. На екрані появиться чорна стрілка, якою слід вказати шлях (криву), вздовж якого має розміщуватися текст. Для цього прикладу вказане коло діаметром 70 мм.

36. Інструментом «Указатель» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №5 - открытая онлайн библиотека клацніть на вільному полі формату, щоб зняти виділення з текстового напису, а потім знову виділіть текст і на панелі параметрів задайте настройки згідно з рисунком 23.

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №47 - открытая онлайн библиотека

Рис.23

37. Інструментом «Указатель» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №5 - открытая онлайн библиотека клацніть на вільному полі формату, щоб зняти виділення з тексту. Виділіть коло діаметром 70 мм та натисніть на клавішу Delete або на кнопку «Вырезать» на стандартній панелі інструментів.

38. За допомогою інструмента «Указатель» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №5 - открытая онлайн библиотека виділіть текстовий напис і залийте його синім кольором, клацнувши лівою кнопкою миші у палітрі кольорів.

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №50 - открытая онлайн библиотека 39. За допомогою інструмента «Прямоугольник» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №51 - открытая онлайн библиотека створіть прямокутник розмірами 130x90 мм і на панелі параметрів задайте відповідні настройки, щоб округлити його кути:

40. На цифровій панелі клавіатури натисніть на клавішу «+», щоб створити копію прямокутника, на панелі параметрів задайте його розміри – 125x85мм.

Рис. 24
41. На панелі параметрів задайте товщину лінії новоствореного прямокутника - 1,411 мм (рис. 24).

42. Задайте колір контуру новоствореного прямокутника - синій,

клацнувши правою кнопкою миші у палітрі кольорів.

43. На панелі інструментів виберіть градієнтний тип заливки, у діалоговому вікні задайте настройки згідно з рисунком 25 (першим кольором задайте RGB 245, 200, 180, другим - RGB 255, 255, 255).

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №52 - открытая онлайн библиотека

Рис.25

44. На Панелі параметрів зніміть прив'язку до об'єктів, клацнувши відповідною кнопкою «Закрепить за объектами» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №6 - открытая онлайн библиотека .

45. За допомогою інструмента «Свободная рука» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №54 - открытая онлайн библиотека створіть деяку криву, інструментом «Фома» Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №55 - открытая онлайн библиотека відредагуйте, щоб отримати зображення, як на рисунку 26.

Приклад 2. Створення емблеми футбольного клубу - №56 - открытая онлайн библиотека

Рис. 26

46. На панелі параметрів задайте товщину новоствореної лінії - 2,822 мм (див. пункт 41).

47. Задайте колір лінії - синій, клацнувши правою кнопкою миші у палітрі кольорів. На цифровій панелі клавіатури натисніть клавішу „+", щоб створиш копію лінії.

48. За допомогою інструмента «Указатель» перемістіть копію лінії під зображення оригіналу і задайте її колір - жовтий, клацнувши правою кнопкою миші у палітрі кольорів.

49. За допомогою інструмента «Указатель» виділіть обидві лінії (синю та жовту) і на панелі параметрів натисніть на кнопку «Группа», щоб згрупувати обидва зображення.

50. За допомогою інструмента «Указатель» перемістіть зображення згрупованих ліній на зображення корони, як показано на рисунку 5.

52. За допомогою інструмента «Указатель» виділіть зображення корони та проекспериментуйте з фільтром «Интерактивная тень», бажаного результату.

53. Аналогічно виділіть зображення ліній і також додайте ефекту тіні, щоб добитися

54. За допомогою інструмента «Указатель» знову виділіть зображення корони і задайте товщину лінії - 0,706 мм (див. пункт 41) та колір лінії – жовтий.

55. Збережіть створене зображення, виконавши команду Файл→Сохранить або натиснувши на відповідну кнопку «Сохранить» на панеліінструментів.