Типологія та варіанти повних фігур

Науково обґрунтована розмірна типологія населення, яка використовується під час конструювання одягу, розроблена на основі антропометричного обміру населення.

Практика конструювання одягу на індивідуальні фігури показала, що існують фігури повнот, не відображених в стандартах, а також, що фігури в межах одного розміру і повнотної групи відрізняються одна від одної особливостями тілобудови. Найбільш яскраво це спостерігається у повних фігур. Звідси випливає, що для конструювання одягу необхідні додаткові дані про особливості тілобудови фігур, головним чином повних: ступінь виступу грудних залоз, живота, лопаток, сідниць і т.д.

Найбільш часто зустрічаються дев'ять варіантів тіпобудови повних жіночих фігур (табл.2.1).

Під час визначення необхідно враховувати ступінь виступу грудних залоз та живота спереду, а також ступінь виступу лопаток та сідниць ззаду, які в значній мірі характеризують особливості тілобудови. Ступінь виступу однієї частини фігури по відношенню до іншої визначається шляхом порівняння їх вимірів. Так, для визначення ступеню виступу грудних залоз відносно виступу живота знаходять різницю між шириною грудей першою ШгІ та шириною стегон спереду Шсп, а для визначення ступеню виступу лопаток знаходять різницю між шириною спини Шс та шириною стегон ззаду Шсз

Типологія та варіанти повних фігур - №1 - открытая онлайн библиотека

Рис.4- Вимірювання ширини грудей першої та ширини стегон спереду (а), ширини стегон ззаду (б).

Таблиця 2.1. Варіанти тілобудови повних жіночих фігур

Номер варіанту тілобудови   Особливості тілобудови Умовне позначення співвідношення розмірних ознак Середня різниця між розмірними ознаками, см
Значний виступ грудних залоз над животом та лопаток над сідницями (рис.5,а)   ШгІ > Шсп ШоШсз   2,5 1,5
Значний виступ грудних залоз над животом та однакова величина виступу лопаток та сідниць (рис.5,6)   ШгІ > Шсп Шсз = Шс   2,5
Значний виступ грудних залоз над животом та сідниць над лопатками (рис.б.в)   ШгІ > Шсп Шсз>Шс   2,5 1,5
Рівний ступінь виступу грудних залоз та живота і значний ступінь виступу лопаток над сідницями (рис.5,г)   ШгІ = Шсп ШоШсз   1,5
Однаковий виступ грудних залоз і живота, а також лопаток і сідниць (рис.5,д)   ШгІ =Шсп Шсз = Шс  
Однаковий виступ грудних залоз і живота та значний виступ сідниць над лопатками (рис.5,е)   ШгІ = Шсп Шсз > Шс  
Значний виступ живота над грудними залозами та лопаток над сідницями (рис.5,ж)   Шсп > ШгІ ШоШсз   1,5
Значний виступ живота над грудними залозами та однаковий виступ лопаток і сідниць (рис.5,3)   Шсп > ШгІ Шсз = Шс  
Значний виступ живота над грудними залозами та сідниць над лопатками (рис.5,и)   Шсп > ШгІ Шсз>Шс  

Шсп та Шсз - дугові виміри на рівні лінії стегон спереду та ззаду між вертикалями, умовно проведеними вниз від передніх та задніх кутів підпахових заглибин (рис.4). під час зняття цих вимірів можна використовувати наплічник. До кінцевої точки плечового шва, прикріплюють дві частини розрізаної навпіл сантиметрової стрічки з вантажами на кінцям.

Типологія та варіанти повних фігур - №2 - открытая онлайн библиотека

Одну частину стрічки опускають на спину, іншу - на перед та направляють від кутів підпахових западин вниз по вертикалі до лінії стегон. Від цих вертикалей вимірюють ширину стегон ззаду та спереду.

Фігури дев'яти типів тілобудови можуть мати різні ступені виступу стегон відносно бічних вигинів в талії. За формою стегна можуть бути зовсім пласкими, злегка виступаючими та сильно виступаючими. При чому якщо для перших чотирьох варіантів характерні пласкі та виступаючі стегна, до того ж широко розташовані, тол для фігур, починаючи із шостого варіанту тілобудови, характерні виступаючі, інколи сильно, та низько розташовані стегна.

Вимірювання повної фігури

Для правильного визначення варіанту тілобудови повної фігури поряд із основними необхідно зняти додаткові мірки: виступи грудних залоз, живота, лопаток та сідниць. Ці особливості тілобудови визначають або дуговими вимірами, чи проекційними. В останньому випадку людину в природній позі ставлять впритул до вертикальної площини спочатку передом, а потім спиною, щоб його фігура торкалась площини найбільш виступаючими точками.

Вертикальною площиною може служити лінійка. Найбільш виступаючими ділянками фігури можуть бути грудні залози, живіт, лопатки та сідниці (рис.6.).

Відстань від вертикальної площини, дотичної до грудних залоз, до поверхні живота визначає ступінь виступу грудних залоз 6г. Перевага виступу живота Вж над виступаючими точками грудних залоз характеризується відстанню від виступаючих точок грудних залоз до вертикальної площини, що є дотичною до випуклості живота. Виступ лопаток Вл визначається відстанню від виступаючих точок сідниць до вертикальної площини, що торкається лопаток. Виступ сідниць Вс визначається відстанню від вершин лопаток до вертикальної площини, що є дотичною до сідниць.

Типологія та варіанти повних фігур - №3 - открытая онлайн библиотека

Якщо проекційні виміри показують виступ грудних залоз, живота, лопаток чи сідниць, то при використанні дугових вимірів характеристики тілобудови визначають розрахунковим шляхом за допомогою формул:

виступ грудних залоз Вг = ШгІ - Шсп;

виступ живота Вж = Шсп – ШгІ;

виступ лопаток Вл = Шс - Шсз;

виступ сідниць Вс = Шсз - Шс.

Поряд із наведеними в таблиці 2. 1 з фігури

необхідно знімати ще декілька мірок, що перераховані нижче.

Ширина стегон спереду Шсп, що вимірюється горизонтально на рівні живота, до вертикалей, проведених вниз від передніх кутів підпахових западин. Мірка служить для визначення особливостей тілобудови спереду (рис.4,а).

Ширина стегон ззаду Шсз, вимірюється горизонтально по виступаючим точкам сідниць до вертикалей, проведених вниз від задніх кутів підпахових западин (рис.4.6). Ця мірка служить для визначення особливостей тілобудови ззаду.

Під час використання проекційних мірок не вимагається

знімати дугові виміри - ширину стегон спереду Шсп та ззаду Шсз. Рис.6.

Виступ живота Вж вимірюють відстанню від вертикальної площини, що є дотичною до точки виступу живота, до виступу грудних залоз (рис.б.а).

Виступ сідниць Вс вимірюють відстанню від вертикальної площини, що є дотичною до виступаючих точок сідниць, до виступу лопаток (рис.б.а).

Виступ грудних залоз Вг,що вимірюється як відстань від вертикальної площини, що є дотичною до виступаючих точок грудей, до випуклості живота на рівні його максимального

Виступ лопаток Влвимірюють відстанню від вертикальної площини, що є дотичною до виступаючих точок лопаток, до виступу сідниць (рис.6,6).