Режими роботи системи TETRA

Система стандарту TETRA може функціонувати у таких режимах: транкінгового зв'язку; з відкритим каналом; безпосереднього зв'язку.

В режимі транкінгового зв'язку територія, що обслуговується, перекривається зонами дії БС. Стандарт TETRA дозволяє будувати як системи з виділеним частотним КК, так і з розподіленим. Під час роботи мережі зв'язку з виділеним КК прийомо-передаючі станції надають абонентам декілька частотних каналів, один з яких (КК) спеціально призначається для обміну службовою інформацією. Під час роботи мережі з розподіленим КК службова інформація передається або у спеціально виділеному часовому каналі (одному з 4-х каналів, що організуються на одній частоті), або в контрольному кадрі мультикадра (одному з 18).

Канали передачі повідомлень можуть виділятися відповідно з нижче переліченими способами.

1. Транкінг повідомлень. Канал привласнюється на початку сеансу зв'язку і звільняється по його закінченню.

2. Транкінг передач. Канал привласнюється тільки на час однієї транзакції (періоду передача/прийому), після чого він звільняється. Для наступної транзакції може бути виділений новий канал.

3. Квазітранкінг передач. Канал так само, як і у транкінгу передач, звільняється після транзакції, проте з деякою затримкою, що дозволяє знизити кількість сигналів управління.

У режимі з відкритим каналом група користувачів має можливість встановлювати з'єднання "крапка – багато крапок" без установчої процедури. Будь-який абонент, приєднавшись до групи, може в будь-який момент використати цей канал. У цьому режимі PC працюють у двочастотному симплексі.

У режимі безпосереднього (прямого) зв'язку між терміналами встановлюються дво- і багатоточекові з'єднання по радіоканалах, не пов'язаних з КК мережею, без передачі сигналів через БС.

У системах стандарту TETRA мобільні станції можуть працювати в режимі "подвійного спостереження" (Dual Watch), при якому забезпечується прийом повідомлень від абонентів, що працюють як у режимі транкінгового, так і прямого зв'язку.

У системах стандарту TETRA підтримуються передача мови і даних.

При цьому мова і дані можуть передаватися водночас з одного термінала різними логічними каналами.

Для передачі мови використовуються служби мовного зв'язку, які забезпечують такі режими:

- мовний зв'язок з індивідуальним викликом абонентів (що комутує двоточкове з'єднання між двома мобільними абонентами (МА) або між МА і стаціонарним терміналом для забезпечення прямого двостороннього зв'язку в режимі дуплекса або двочастотного симплекса):

- багатобічний мовний зв'язок, який передбачає груповий виклик абонентів ( що комутують багатопунктові двонаправлені з'єднання між стороною, що здійснює виклик і декількома викликуваними абонентами при використанні симплексного режиму зв'язку);

- циркулярний зв'язок із широкомовним викликом (однобічна передача мовної інформації від сторони, що здійснює виклик декільком абонентам, що викликаються).

Всі режими мовного зв'язку передбачають можливість передачі як відкритої мовної інформації, так і мови, захищеної за допомогою певних алгоритмів шифрування. У стандарті можливі такі види передачі даних (ПД):

- ПД з комутацією ланцюгів. Даний вид має режими передачі, аналогічні мовному обміну (двоточкове та багатоточкове з'єднання, широкомовна передача). Швидкість обміну визначається кількістю часових інтервалів, виділених для зв'язку, і класом захисту від помилок;

- пакети даних, що комутуються. Транслюються віртуальними ланцюгами або у вигляді дейтаграм. У першому випадку можливі тільки двоточечні з'єднання, у другому – багатоточкові і широкомовна передача;

- короткі повідомлення (до 2048 біт). Передаються оперативно незалежно від передачі мови і даних.