Структура фонду оплати праці за видами економічної діяльності за 2009 рік

  Фонд оплати праці штатних працівни-ків, тис.грн. У тому числі, відсотків Нараховано за невідпра- цьований час із фонду оплати праці, відсотків Доходи, диві-денди, проценти згідно акцій, внесків та дого-ворів оренди земельних діля-нок та майна, нараховані штатним працівникам, тис.грн.  
фонд основ-ної заро- бітної плати фонд додат- кової заробіт- ної плати інші заохочу- вальні та компен- саційні виплати  
 
 
 
 
 
               
Усього 4579512,4 64,1 30,9 5,0 9,2 33263,8  
Сільське господарство та пов’язані з ним послуги 296182,9 90,1 9,3 0,6 5,2 28163,3  
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 44708,1 77,0 20,9 2,1 8,7  
Рибальство, рибництво 3797,4 82,8 16,1 1,1 12,0  
Промисловість 1172330,5 63,5 30,4 6,1 9,2 1129,8  
Будівництво 127479,3 75,8 21,2 3,0 9,3 111,6  
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 237207,3 76,5 22,3 1,2 6,1 415,0  
Діяльність готелів та ресторанів 10576,2 87,5 12,3 0,2 6,5  
Діяльність транспорту та зв’язку 349540,4 61,7 33,6 4,7 10,4 24,4  
діяльність наземного транспорту 138728,6 56,7 37,4 5,9 11,5 24,4  
діяльність авіаційного транспорту 1714,7 52,2 46,4 1,4 8,5  
додаткові транспортні послуги та допоміжні операції 102179,0 59,3 35,4 5,3 11,2  
діяльність пошти та зв’язку 106918,1 70,5 26,8 2,7 8,1  
Фінансова діяльність 156147,1 58,5 37,9 3,6 8,0 3419,7  
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 116998,4 67,3 29,3 3,4 7,7  
з них дослідження і розробки 9835,2 66,3 31,7 2,0 8,1  
Державне управління 476200,6 43,7 47,8 8,5 9,3  
Освіта 922520,7 60,9 33,6 5,5 11,7  
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 519372,2 66,4 28,8 4,8 8,2  
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 146451,3 68,5 26,9 4,6 8,7  
з них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 122017,6 67,9 27,2 4,9 9,1  

Структура фонду оплати праці за видами промислової діяльності за 2009 рік

  Фонд оплати праці штатних праців-ників, тис.грн. У тому числі, відсотків Нарахо-вано за невід-пра цьова-ний час із фонду оплати праці, відсотків Доходи, дивіденди, проценти згідно акцій, внесків та договорів оренди земель-них ділянок та майна, нарахо-вані штатним працівникам тис.грн.  
фонд основ-ної заро- бітної плати фонд додат- кової заробіт- ної плати інші заохочу- вальні та компен- саційні випла-ти  
 
 
 
 
 
               
Промисловість 1172330,5 63,5 30,4 6,1 9,2 1129,8  
Добувна промисловість 19264,7 72,2 25,8 2,0 11,6  
Переробна промисловість 621859,4 68,3 28,3 3,4 8,7 1117,8  
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 186036,5 68,3 28,2 3,5 7,5 841,5  
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів із хутра 13878,4 81,6 17,7 0,7 8,2 8,0  
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 5829,3 90,0 9,3 0,7 5,4  
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 1764,4 85,5 13,8 0,7 9,0  
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність 18426,5 76,2 21,3 2,5 8,3  
хімічне виробництво 1987,9 63,5 36,5 6,8  
виробництво гумових та пластмасових виробів 12916,7 74,5 22,1 3,4 11,5 17,5  
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 141530,0 65,0 30,1 4,9 9,4 250,8  
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 35950,1 74,8 23,7 1,5 9,7  
виробництво машин та устатковання 53711,7 66,3 29,7 4,0 8,6  
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання 91537,2 68,7 30,1 1,2 9,7  
виробництво транспортних засобів та устатковання 37564,1 58,6 33,5 7,9 9,0  
інші галузі промисловості 20726,6 73,5 26,0 0,5 9,6  
Виробництво та розподі-лення електроенергії, газу та води 531206,4 57,6 33,0 9,4 9,6 12,0  

Фонд оплати праці за окремими видами діяльності

По містах та районах за 2009 рік

  Фонд оплати праці штатних працівників У тому числі
усього, тис.грн. відсотків до 2008р. сільське господарство промисловість
         
По області 4579512,4 99,8 296182,9 1172330,5
міста        
Хмельницький 1500983,6 95,4 6953,8 289756,6
Кам’янець-Подільський 353518,1 98,3 2039,0 99455,3
Нетішин 359691,2 99,4 1423,3 278525,9
Славута 177583,1 96,3 90684,7
Старокостянтинів 124976,9 97,1 207,7 30786,5
Шепетівка 232790,2 103,1 7890,8 49439,7
райони        
Білогірський 67040,3 108,1 12549,1 10607,0
Віньковецький 46625,0 109,0 2997,2 6758,2
Волочиський 166973,0 110,6 29285,4 60818,0
Городоцький 92133,2 105,8 10839,6 9609,4
Деражнянський 70268,5 106,9 9028,2 8896,7
Дунаєвецький 120954,4 105,2 7440,3 14519,0
Ізяславський 109597,7 104,5 16572,8 11999,2
Кам’янець-Подільський 157013,1 96,6 10952,0 57626,8
Красилівський 179584,5 98,4 23002,0 57171,0
Летичівський 69437,4 103,8 8353,1 9369,8
Новоушицький 54717,7 106,5 2330,8 5305,3
Полонський 100271,9 98,1 14023,8 19202,6
Славутський 55358,3 117,7 10891,2 5737,5
Старокостянтинівський 56576,5 104,5 19134,8 6889,7
Старосинявський 49586,3 109,8 10595,0 4466,1
Теофіпольський 80218,6 104,1 25163,8 10882,3
Хмельницький 115125,1 100,3 13918,5 17093,8
Чемеровецький 93053,8 106,3 22105,6 8354,8
Шепетівський 61673,5 116,5 22644,3 3641,3
Ярмолинецький 83760,5 104,3 5840,8 4733,3