Правила руху автоколон

18. Через населені пункти автомобілі вести на зниженій швидкості.

19. Витягування колони проводити на швидкості 10…15км/год до

набору встановленої дистанції поміж машинами.

20. Підйоми і спуски долати на дистанції поміж машинами 75…

…100м.

21. Дистанція поміж машинами повинна відповідати швидкості руху.

22. Середні швидкості автомобільних колон: удень 30…40км/год,

уночі 25…30км/год.

23. Для зупинення колони плавно знизити швидкість руху і прийняти

управо.

7. Особливо уважним водій повинен бути під час руху в умовах обмеженої видимості (ніч, туман, дощ, ожеледиця, бездоріжжя).

ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

1. Атаманюк В.Г. и др. Гражданская оборона. - М.: Высшая школа, 1987 - 208с.

2. Демиденко Г.П. и др. Защита объектов народного хозяйства от оружия
массового поражения. Справочник. - К.: Вища школа, 1988 - 288с.

3. Демиденко Г.П. и др. Повышение устойчивости работы объектов народного хозяйства в военное время.: Учебное пособие -К.: Вища школа, 1988 - 216с.

4. Депутат О.П. та ш. Цивільна оборона.- Л.: Афіша, 2000 - 336 с.

5. Егоров П.Т. Гражданская оборона - М: Высшая школа, 1977 - 300 с.

6. Каммерер Ю.Ю. Аварийные работы в очаге поражения. - М.: Воениздат, 1979-208с.

7. Стеблюк М.I. Цивільна оборона. - К.: Знання - Прес, 2003 - 455 с.

8. Стеблюк М.I. Цивільна оборона:Підручник - К.: Знання, 2006. - 487 с.

9. Шоботов В.М. Цивільна оборона - К.: Центр навчальної літератури, 2004 – 438.

10. Цивилев М.П. Инженерно-спасательные работы. - М.: Воениздат, 1975 - 304с.

Додаткова література:

1. Бедрій Я. Безпека життєдіяльності. - Львів: Видавнича фірма „Афіша", 1998-272с.

2. Воскресенский В.М. Сильнодействующие ядовитые вещества. Технические жидкости. Ртуть. - М.: Воениздат, 1996 - 64с.

3. Зимон Д.Д. Дезактивация. - М.: Воениздат, 1996 - 64с.

4. Каммерер Ю. Ю. Защитные сооружения гражданской обороны. - М.: Воениздат,1980-288с.

5. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності. - Львівський банківський коледж, 1998 -188с.

6. Методика специальной подготовки и тактико-специальных учений с не-военизированными формированиями гражданской обороны. - М: Воен-издат,1986-272с.

7. Михно Е.П. Ликвидация последствий аварий и стихийных бедствий. - М.:Атомиздат, 1979-288с.

8. Миценко I.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому се-редовищі.: Навчальний посібник. - Кіровоградська районна друкарня, 1998 -286с.

9. Тараканов Н.Д., Овчинников В. В. Комплексная механизация спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. - М.: Энергоатомиздат, 1984 -304с.

10. Шубин П.Ф. Гражданская оборона.: Учебное пособие. -М.: Высшая школа,1994-288с.

11. Журнал „Надзвичайна ситуація” –Центральне видання Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту насе-лення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

12. „Безпека життєдіяльності” – Всеукраїнський науково-популярний журнал.