Послідовна і паралельна робота насосів на мережу

Спільне підключення насосів до однієї мережі використовують в тих випадках, коли потрібно суттєво збільшити продуктивність насосної установки або підвищити її напір. Можливі варіанти паралельного і послідовного з’єднання насосів. В першому варіанті збільшується подача рідини при майже незмінному напорі, в другому – напір потоку при незмінній подачі.

Паралельна робота насосів можлива при однакових напорах насосів в кожний даний момент. На рис. 4 зображені: схема паралельного з’єднання двох різних насосів, їх характеристики Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №1 - открытая онлайн библиотека (криві І і ІІ), а також характеристика насосної установки Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №2 - открытая онлайн библиотека .

Для отримання робочої точки потрібно побудувати сумарну характеристику цих насосів Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №3 - открытая онлайн библиотека (криву І+ІІ), для чого складають абсциси (подачі Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №4 - открытая онлайн библиотека ) точок кривих І і ІІ при однакових ординатах (напорах Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №5 - открытая онлайн библиотека ). Точка А перетину кривих Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №2 - открытая онлайн библиотека і І+ІІ буде робочою точкою.

Абсциса точки А визначає сумарну подачу Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №7 - открытая онлайн библиотека обох насосів, ордината її – напір, який розвивають насоси: Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №8 - открытая онлайн библиотека . Горизонтальна пряма, проведена через точку А, перетинає характеристики обох насосів в точках В і С, які є робочими точками насосів І і ІІ.

Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №9 - открытая онлайн библиотека

Рис. 4

Паралельне включення насосів виправдовує себе економічно лише тоді, коли характеристика насосної установки Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №2 - открытая онлайн библиотека є положистою кривою.

Послідовна робота застосовується в тих випадках, коли один насос не може забезпечити потрібного напору. При цьому подача насосів однакова, а загальний напір дорівнює сумі напорів обох насосів при одній і тій же подачі.

На рис. 5 зображена схема послідовного включення двох різних насосів, характеристики яких показані кривими І і ІІ. Сумарну характеристику (крива І+ІІ) насосів одержують складанням ординат кривих напорів І і ІІ обох насосів. Перетин сумарної характеристики насосів з характеристикою насосної установки дає робочу точку А. Положення її визначає сумарний напір Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №11 - открытая онлайн библиотека обох насосів при подачі Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №4 - открытая онлайн библиотека . Якщо через точку А провести вертикальну пряму, то при перетині цієї кривої з кривими напорів І і ІІ отримаємо напори насосів Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №13 - открытая онлайн библиотека і Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №14 - открытая онлайн библиотека .

Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №15 - открытая онлайн библиотека

Рис. 5

Необхідно мати на увазі, що послідовне з’єднання кількох насосів менш економічне порівняно з використанням одного високо напірного насоса. Це пов’язано з тим, що загальний к.к.д групи послідовно з’єднаних насосів дорівнює добутку к.к.д кожного з насосів.

Умова РГР

За даними таблиці 1 побудувати головну характеристику насоса Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №16 - открытая онлайн библиотека і криву Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №17 - открытая онлайн библиотека .

Розрахувати криву потрібного напору Нпотр мережі, яка включає в себе всмоктуючий і напірний трубопроводи, в залежності від витрати рідини, яку перекачує насос.

Визначити робочу точку А насоса і параметри його роботи ( Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №18 - открытая онлайн библиотека ) на мережу, що відповідають цій точці, корисну потужність NН і потужність, яку повинен розвивати двигун для забезпечення роботи насоса NДВ.

Визначити допустиму висоту всмоктування насоса Нвс доп, тобто ту максимальну висоту, на якій можна встановити насос відносно рівня рідини у приймальному резервуарі.

Побудувати сумарну характеристику паралельної чи послідовної роботи двох однакових насосів на ту ж саму мережу і визначити нову робочу точку цих насосів.

Визначити на який відсоток змінилась сумарна подача і корисна потужність двох насосів порівняно з роботою насоса.

Умовні позначення.

Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №19 - открытая онлайн библиотека довжини всмоктуючого і напірного трубопроводів, відповідно;

Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №20 - открытая онлайн библиотека - діаметри всмоктуючого і напірного трубопроводів;

Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №21 - открытая онлайн библиотека - геометричний напір насоса;

Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №22 - открытая онлайн библиотека - сумарні коефіцієнти місцевих втрат на всмоктуючому і напірному трубопроводах;

Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №23 - открытая онлайн библиотека - густина і температура рідини;

Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №24 - открытая онлайн библиотека - коефіцієнт кінематичної в’язкості рідини;

Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №25 - открытая онлайн библиотека - тиск насиченої пари рідини;

Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №26 - открытая онлайн библиотека - частота обертання робочого колеса насоса;

Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №27 - открытая онлайн библиотека - коефіцієнт швидкохідності насоса;

Послідовна і паралельна робота насосів на мережу - №28 - открытая онлайн библиотека - абсолютна шорсткість внутрішньої поверхні труб.