Порядок виконання РГР

1. За даними таблиці 1 побудувати характеристику насоса Порядок виконання РГР - №1 - открытая онлайн библиотека і Порядок виконання РГР - №2 - открытая онлайн библиотека .

2. Побудувати характеристику насосної установки

Порядок виконання РГР - №3 - открытая онлайн библиотека , (1)

для чого розрахувати втрати напору в мережі:

Порядок виконання РГР - №4 - открытая онлайн библиотека , (2)

де втрати напору у всмоктуючому трубопроводі:

Порядок виконання РГР - №5 - открытая онлайн библиотека ; (3)

втрати напору в напірному трубопроводі:

Порядок виконання РГР - №6 - открытая онлайн библиотека . (4)

В наведених формулах Порядок виконання РГР - №7 - открытая онлайн библиотека , Порядок виконання РГР - №8 - открытая онлайн библиотека – діаметри всмоктуючого і напірного трубопроводів відповідно; Порядок виконання РГР - №9 - открытая онлайн библиотека , Порядок виконання РГР - №10 - открытая онлайн библиотека , Порядок виконання РГР - №11 - открытая онлайн библиотека , Порядок виконання РГР - №12 - открытая онлайн библиотека – коефіцієнти гідравлічного тертя і місцевих втрат на всмоктуючому і напірному трубопроводах відповідно.

Для побудови характеристики насосної установки потрібно задатися 4...5 значеннями об’ємної витрати рідини (при цьому орієнтуватися на величини Q з табл. 1) і для кожного значення Порядок виконання РГР - №13 - открытая онлайн библиотека підрахувати втрати у всмоктуючому і напірному трубопроводах.

Щоб вибрати відповідну формулу для підрахування величини коефіцієнта гідравлічного тертя Порядок виконання РГР - №14 - открытая онлайн библиотека , для кожного значення Порядок виконання РГР - №13 - открытая онлайн библиотека потрібно визначити критерії Рейнольдса, які реалізуються у всмоктуючому і напірному трубопроводах:

Порядок виконання РГР - №16 - открытая онлайн библиотека і Порядок виконання РГР - №17 - открытая онлайн библиотека . (5)

При Порядок виконання РГР - №18 - открытая онлайн библиотека або Порядок виконання РГР - №19 - открытая онлайн библиотека режим течії у відповідному трубопроводі ламінарний, тому коефіцієнт гідравлічного тертя в ньому Порядок виконання РГР - №20 - открытая онлайн библиотека , а показник степеня Порядок виконання РГР - №21 - открытая онлайн библиотека .

Якщо Порядок виконання РГР - №22 - открытая онлайн библиотека , де Порядок виконання РГР - №23 - открытая онлайн библиотека – еквівалентна шорсткість стінки труби, Порядок виконання РГР - №24 - открытая онлайн библиотека – внутрішній діаметр труби, то коефіцієнт гідравлічного тертя підраховують за формулою Порядок виконання РГР - №25 - открытая онлайн библиотека і Порядок виконання РГР - №26 - открытая онлайн библиотека .

При Порядок виконання РГР - №27 - открытая онлайн библиотека Порядок виконання РГР - №28 - открытая онлайн библиотека і Порядок виконання РГР - №29 - открытая онлайн библиотека ;

при Порядок виконання РГР - №30 - открытая онлайн библиотека Порядок виконання РГР - №31 - открытая онлайн библиотека , Порядок виконання РГР - №29 - открытая онлайн библиотека ;

3. Характеристики насоса і мережі будують в однакових масштабах на одному графіку і визначають робочу точку насоса як точку перетину цих характеристик. Визначають параметри роботи насоса на дану мережу: подачу Порядок виконання РГР - №33 - открытая онлайн библиотека , напір Порядок виконання РГР - №34 - открытая онлайн библиотека і коефіцієнт корисної дії насоса Порядок виконання РГР - №35 - открытая онлайн библиотека .

4. Розраховують корисну потужність насоса і потужність привідного двигуна за формулами Порядок виконання РГР - №36 - открытая онлайн библиотека , Порядок виконання РГР - №37 - открытая онлайн библиотека .

5. За формулою

Порядок виконання РГР - №38 - открытая онлайн библиотека , (6)

в якій Порядок виконання РГР - №39 - открытая онлайн библиотека , (7)

визначають допустиму висоту установки насоса над рівнем рідини у витратному резервуарі.

6. Згідно з завданням на окремому графіку будують криву напорів сумісної роботи насосів (послідовну або паралельну), визначають нову робочу точку цих насосів на мережу і параметри ( Порядок виконання РГР - №40 - открытая онлайн библиотека , Порядок виконання РГР - №41 - открытая онлайн библиотека і Порядок виконання РГР - №42 - открытая онлайн библиотека ), що їй відповідають.