Облік операцій з нарахування допомоги з тимчасової втрати непрацездатності

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дт Кт
1. Нарахована допомога з тимчасової втрати працездатності працівнику основного виробництва (за рахунок підприємства) 109,26
2. Нарахована допомога з тимчасової втрати працездатності (за рахунок Фонду) 182,10
3. Нарахована заробітна плата працівнику основного виробництва 500,00
4. Проведено утримання єдиного соціального внеску 22,83
5. Утримано податок на доходи фізичних осіб 44,56

Наприклад:

Згідно листка непрацездатності працівника основного виробництва Кондисюк В. О. , зі яким він не був присутній на роботі протягом 15 календарних днів у зв’язку із втратою працездатності, 8 з яких припадають на робочі дні. З перших п’яти календарних днів хвороби припадає лише 3 робочі дні. Розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати становить 6 календарних місяців, у якому працівник відпрацював 123 робочі дні, сумарний заробіток за цей період становить 5600 грн. Страховий стаж становить 7 років. Після відновлення працездатності працівнику було нарахована заробітна плата у цьому ж місяців 500 грн.

Вираховуємо середньоденний заробіток , враховуючи страховий стаж:

5600:123х80%=36,42 грн.

Нарахування допомоги за перших п’ять календарних днів непрацездатності і оплати її за рахунок підприємства:

36,42х3=109,26 грн. Дт 23 Кт 663

Нарахування допомоги, починаючи з 6 дня, що оплачується за рахунок Фонду:

36,42х5=182,10 грн. Дт 65 Кт 663

Вираховуємо загальну суму допомоги з тимчасової непрацездатності:

109,26+182,10=291,36 грн.

Проводимо утримання єдиного соціального внеску із суми нарахованої заробітної плати:

500х3,6%=18 грн. Дт 661 Кт 65

Утримання єдиного соціального внеску із суми нарахованої допомоги:

291,39х2%=5,83 грн. Дт 663 Кт 65

Загальна сума проведених утримань:

18+5,83=23,83 грн.

Проводимо утримання податку на доходи фізичних осіб:

291,36+500=791,36 грн.

(791,36-23,83-536,50)х15%=34,65 грн. Дт 66 Кт 641

Загальна сума до виплати:

791,36-34,65-23,83=732,88 грн. Дт 66 Кт 301

Висновки і пропозиції

Заробітна плата – це точка перетину інтересів багатьох: господарства; працівника, податкової, фондів тощо.

Кожна з цих сторін оцінює значення заробітної плати, як найважливіше. У зв’язку з цим важко переоцінити значення роботи бухгалтера, пов’язаної з обліком витрат на оплату праці. Вона, як правило, найбільш складна та трудомістка. Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і порушень, які є найважчими за своїми наслідками.

У ТзОВ «П’ятидні», ведеться комп’ютеризований облік. Дана форма обліку значно полегшує ведення бухгалтерського обліку. Опрацювання даних відбувається значно швидше, аніж при журнально-ордерній формі обліку.

Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і порушень, які є найважчими за своїми наслідками. Тому при використанні комп’ютерної форми обліку зменшується вірогідність допущення помилки.

Усі необхідні проведення господарських операцій відбуваються автоматично, при заповненні первинних документів. Також, автоматично розраховується суми заробітної плати та суми утримань.

Основою ефективної діяльності даного суб'єкта господарювання виступає чітко налагоджена система урахування і контролю. Бухгалтерський облік необхідний як основа, що підтверджує юридичну і фінансову обґрунтованість дій установи, її взаємодії з органами державного керування і правопорядку і дотримання встановлених норм і правил.

ТзОВ «П’ятидні», як і кожне з господарств, на сам перед, господарює для того щоб отримати прибуток від своєї господарської діяльності. Прибуток прямо пропорційно залежить від продуктивності як устаткування виробничих підрозділів, так і від продуктивності самих працівників.

Для зацікавленості працівників у своїй роботі, необхідно використовувати не тільки грошові винагороди, а й різноманітні матеріальні заохочення.

Наприклад: комбайнеру, який за жнива намолотить найбільшу кількість зерна (до уваги береться загальний намолот по усіх культурах), буде безкоштовно надано телевізор, пилосос.

Тобто, працівник має бути зацікавлений не лише у відпрацюванні зміни, а й виробити понад норму. За таких умовах, буде згуртовуватися колектив, в певній мірі, дух суперництва, який, як відомо, завжди стимулює виконати все як найкраще.

Безперечно, в господарство приходять молоді спеціалісти не лише із ближніх населених пункті, ай із сусідніх. Для таких працівників можна розробити програму, за якою будуть надаватися будинки в кредит, тобто працівник прийшовши на роботу в ТзОВ «П’ятидні», отримує новий будинок, а який виплачує протягом певної кількості років. На мою думку, це буде заохочувати не лише молодих, а й досвідчених спеціалістів. Подібна програма існувала за часів СРСР, коли працівникам тодішніх колгоспів надавалися житлові будинки.

Такий досвід уже існує у підприємстві Волинської області. Досвід таких підприємств показує, що продуктивність праці зростає саме завдяки таким матеріальним заохоченням.