Структура зайнятого населення за видами економічної діяльності

У 2010 році

(у віці 15–70 років)

Структура зайнятого населення за видами економічної діяльності - №1 - открытая онлайн библиотека


Середньооблікова кількість найманих працівників за видами

Економічної діяльності

(тис. осіб)

  20091 20102
Україна
             
Автономна Республіка Крим
             
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство    
             
Рибальство, рибництво
             
Промисловість
             
Будівництво
             
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку        
             
Діяльність готелів та ресторанів
             
Діяльність транспорту та зв’язку
             
Фінансова діяльність
             
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям        
             
Державне управління
             
Освіта
             
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги    
             
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту        
             
               

1 2009р. без найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб – суб’єктів

підприємницької діяльності.

2 З 2010р. дані наведено по підприємствам, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістью найманих працівників 10 і більше осіб.


Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих

працівників за видами економічної діяльності

(грн.)

  20091 20102
Україна
             
Автономна Республіка Крим
             
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство    
             
Рибальство, рибництво
             
Промисловість
             
Будівництво
             
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку
             
Діяльність готелів та ресторанів
             
Діяльність транспорту та зв’язку
             
Фінансова діяльність
             
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям        
             
Державне управління
             
Освіта
             
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
             
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту
             
               

1 Див. виноску до табл. 1.4.

2 Див. виноску до табл. 1.4.


Основні засоби в економіці за видами економічної діяльності

(на кінець року)