Висновки до другого розділу

Результати констатувального етапу експерименту дозволяють стверджувати, що у більшості дітей психічні процеси сформовано не достатньо.

У процесі експерименту доведено, що продуктивна корекційна діяльність засобами дидактичної гри допомагає покращити формування психічних процесів у дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю. Виявлено, що впровадженням у практику роботи експериментального класу предсвленої нами програми дидактичних ігор вдалося покращити пам’ять, увагу, сприймання.

Результати впровадження виокремлених нами дидактичних ігор у корекційній діяльності дають достатньо повне уявлення про сформованість психічних процесів дошкільнят з розумовою відсталістю. При повторній діагностиці ми отримали результати, що засвідчили підвищення рівня сформованості психічних процесів , отже, підтвердили ефективність використаних дидактичних ігор.

ВИСНОВКИ

Проблема розумово відсталих дітей досить повно розроблена у вітчизняній і закордонній літературі. Над нею працювали Г.С. Тарасенко, Т. Янкевич, М. Кузьміна, Ю.А. Косенко та інші. Це й дозволило нам провести ретельний аналіз літератури з цієї проблеми і зробити такі висновки. Сьогодні надзвичайно велике значення має зміст освіти та її якість. Важливими є сучасні зміни в системі дошкільної освіти, які безпосередньо впливають на зміст корекційно-виховного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Справ­ді, педагогічна занедбаність може бути настільки глибокою, що призводить до незворотних змін у вищій нервовій діяль­ності.

Пізнавальні процеси розумово відсталих дітей формується в умовах неповноцінного чуттєвого пізнання, мовного недорозвинення, обмеженої практичної діяльності, тому їх розумові операції уповільнено розвиваються і мають своєрідні риси.

Дидактична гра є багатоплановим,складним педагогічним явищем: вона є ігровим методом навчання дітей дошкільного віку, і формою навчання, і самостійною ігровою діяльністю, і засобом всестороннього виховання особистості. Дидактична гра виступає основним із засобів формування пізнавальних процесів розумово відсталої дитини. Вона стає важливим засобом корекційної роботи. Таким чином, корекційна значущість визначеної проблеми зумовили актуальність і вибір теми нашого дослідження: «Особливості формування психічних процесів розумово відсталих дітей дошкільного віку».

У процесі експерименту доведено, що продуктивна корекційна діяльність засобами дидактичної гри допомагає покращити формування психічних процесів у дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю. Виявлено, що впровадженням у практику роботи експериментального класу предсвленої нами програми дидактичних ігор вдалося покращити пам’ять, увагу, сприймання.

Результати впровадження виокремлених нами дидактичних ігор у корекційній діяльності дають достатньо повне уявлення про сформованість психічних процесів дошкільнят з розумовою відсталістю. При повторній діагностиці ми отримали результати, що засвідчили підвищення рівня сформованості психічних процесів , отже, підтвердили ефективність використаних дидактичних ігор.