В'язкість моторної оливи за SAE

Однією з основних властивостей моторної оливи є її в'язкість і залежність в'язкості від температури в широкому діапазоні (від температури навколишнього повітря в момент холодного запуску двигуна взимку до максимальної температури оливи у двигуні при максимальному навантаженні влітку). Найповніший опис відповідності в'язкісно-температурних властивостей мастил вимогам двигунів міститься в загальноприйнятій на міжнародному рівні класифікації SAE J300[2].

Класифікація SAE поділяє оливи на основі експлуатаційних показників і вирізняє 12 класів в'язкості:

· 6 класів зимових, позначених числом і літерою «W»: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W;

· 6 класів літніх, позначених лише числом: 10, 20, 30, 40, 50, 60.

Зимові класи олив контролюються за наступними показниками:

· максимальна в'язкість, яку може мати олива при заданій від'ємній температурі;

· гранична температура при якій олива може помпуватись насосом системи мащення;

· мінімальна кінематична в'язкість при температурі 100 °C.

Літні класи олив контролюються за:

· мінімальною кінематичною в'язкістю при температурі 100 °C;

· максимальною кінематичною в'язкістю при температурі 100 °C;

· мінімальною динамічною в'язкістю за температури 150 °C при градієнті швидкості (швидкості зсуву) рівному 106 1/с (HTHS - High Temperature High Shear)

За допомогою даного випробування вимірюється стабільність в'язкісної характеристики оливи в екстремальних умовах, при дуже високій температурі.

Для випадку всесезонних олив повинні виконуватись критерії як літні, так і зимові. Вони позначаються здвоєним маркуванням, перше з яких вказує на значення динамічної в'язкості при від'ємних температурах і гарантує пускові властивості, друге - визначає характерний для відповідного класу в'язкості літньої оливи діапазон кінематичної в'язкості при 100 °C та динамічної при 150 °C (наприклад: 0W20; 5W40; 20W50).

Методи випробувань, закладені в оцінку властивостей олив за SAE J300, дають споживачеві інформацію про граничну температуру оливи, при якій є можливим провертання двигуна стартером і масляна помпа подає оливу під тиском у процесі холодного запуску у режимі, що не допускає сухого тертя у вузлах тертя. Більшість олив, присутніх на ринку є всесезонними.

Таблиця в'язкості оливи за SAE

Клас за SAE В'язкість низькотемпературна В'язкість високотемпературна
Провертання Пропомпуваність В'язкість, мм2/с при t = 100 °C Min в'язкість, мПа-с при t = 150 °C і швидкості зсуву 106 с−1
Max в'язкість, мПа-с, при температурі, °С Min Max
0W 6200 при −35 °С 60000 при −40 °C 3,8 - -
5W 6600 при −30 °С 60000 при −35 °С 3,8 - -
10W 7000 при −25 °С 60000 при −30 °С 4,1 - -
15W 7000 при −20 °С 60000 при −25 °С 5,6 - -
20W 9500 при −15 °С 60000 при −20 °С 5,6 - -
25W 13000 при −10 °С 60000 при −15 °С 9,3 - -
- - 5,6 < 9,3 2,6
- - 9,3 < 12,6 2,9
- - 12,6 < 16,3 2,9 (0W-40; 5W-40;10W-40)
- - 12,6 < 16,3 3,7 (15W-40; 20W-40; 25W-40)
- - 16,3 < 21,9 3,7
- - 21,9 26,1 3,7