Категория: Технологии

Прийняття до громадянства України

Іноземні громадяни та особи без громадська можуть бути за їх клопотанням прийняті до громадянства України. Умовами прийняття до громадянства України є: 1) відмова від ін...


Тема 15 Судебное разбирательство

Практическое занятие №1 Время - 2 часа Вопросы, подлежащие рассмотрению на занятии: 1. Сущность, значение и задачи судебного разбирательства. 2. Непосредственность, устно...


Аудит результатів діяльності

У процесі підтвердження достовірності інформації звіту з фінансових результатів, який здійснюється аудитором під час аудиту фінансової звітності, можуть виникнути три сит...


Перелік використаних джерел

1. Вервейко А.П. Землеустройство с основами геодезии ./ - М.: Недра, 1988.-260с. 2. Внутрішньогосподарське землевпорядкування колгоспів і радгоспів / Г.І.Горохов, В.І. Гр...