Задача 5

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ – 2013 ккз

Ст. викладач ШАРОВА С.В.

Задача1.

Розрахувати обсяг виручки від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ) за такими даними:

Назва виробів Залишки на початок року, шт Очікуваний обсяг товарної продукції Залишки на початок року, шт Собівартість одиниці продукції, грн Рентабельність продукції,%
А 120 1700 100 250 10
Б 170 2000 80 290 17
В 250 3000 190 350 15

Розв'язання:

1) Обсяг виручки від реалізації продукції за оптовими цінами без ПДВ:

за виробом А: (120 + 1700 - 100) - 250 - 1,1 = 473 000 (грн);

за виробом Б: (170 + 2000 - 80) - 290 - 1,17 = 709 137 (грн);

за виробом В: (250 + 3000 - 190) - 350 1,15 = 1 231 650 (грн);

Усього 473 000 + 709 137 + 1 231 650 = 2 413 787 (грн).

2) Обсяг виручки від реалізації продукції за оптовими цінами з ПДВ:

2 413 787-1,2 = 2 896 544 (грн).

Задача 2.

Визначити величину валового і чистого доходів підприємства за податковим обліком за такими даними:

Виручка від реалізації продукції без ПДВ 1200 тис. грн

Матеріальні витрати на виготовлення продукції 690 тис. грн

Амортизаційні відрахування у складі собівартості реалізованої продукції 90 тис. грн

Витрати на заробітну плату 120 тис. грн

Розв'язання:

1) Валовий дохід: 1200 - 690 - 90 = 420 (тис. грн).

2) Чистий дохід: 420 - 120 = 300 (тис. грн).

Задача 3.

Визначити загальну величину доходу підприємства, величину грошових надходжень, валовий дохід, чистий дохід, прибуток від реалізації продукції, рентабельність реалізованої продукції за такими даними:

- Обсяг реалізованої продукції у вільних відпускних цінах з ПДВ 12 600 тис. грн

- Собівартість реалізованої продукції, 8200 тис. грн., у тому числі:

- виплати на оплату праці 1700 тис. Грн.

- матеріальні та прирівняні до них витрати 6000 тис. грн

- Дохід від реалізації цінних паперів 35 тис. грн

- Дохід від здачі майна в оренду 19 тис. грн

- Позареалізаційні витрати (штрафи, пені) 20 тис. грн

Розв'язання:

1)Величина грошових надходжень:12 600 + 35 + 19 - 20 = 12 634 (тис. грн).

2)Загальний дохід підприємства:(12 600 - 12 600 /6) + 35 + 19 - 20 = 10 534 (тис.грн).

3) Валовий дохід: 10 534 – 6000=4534 (тис. грн)

4) Чистий дохід: 4534 - 1700 = 2834 (тис. грн).

5) Прибуток від реалізації продукції:12 600 - 12 600 - 0,1667 - 8200 = 2300 (тис. грн).

6) Рентабельність реалізованої продукції: 2300 : 8200 - 100 % = 28 %.

Задача 4.

Визначити оптову ціну виробу, відпускну ціну з акцизним збо­ром без ПДВ, суму акцизного збору для сплати в бюджет, вільну відпускну ціну підакцизного виробу з податком на додану вартість, виручку від реалізації товару та рентабельність виробу за такими даними:

- Собівартість підакцизного виробу 380 грн

- Прибуток 80 грн

- Ставка акцизного збору 12%

- Ставка податку на додану вартість 20 %

- Кількість реалізованих виробів 700 шт.

Розв'язання:

1) Оптова ціна виробу: 380+ 80 = 460 (грн).

2) Відпускна ціна виробу з акцизним збором без ПДВ: 460/ (1-0,12) = 522,73(грн).

3) Сума акцизного збору для сплати в бюджет:522,73 - 0,12 - 700 = 43911 (грн).

4) Вільна відпускна ціна виробу з ПДВ:522,73 - 1,2 = 627,28 (грн).

1) Виручка від реалізації товару: 627,28 - 700 = 439096 (грн).

2) Рентабельність виробу: (80 - 100%)/380-=21%.

Задача 5

Визначити загальний (балансовий) прибуток, чистий прибуток і розподілити його, рентабельність реалізованої продукції за таки­ми даними:

- Виручка від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ) 1860 тис.грн

- Собівартість реалізованої продукції 1100 тис. грн

- Прибуток від позареалізаційних операцій 85 тис. грн.

- Прибуток від фінансово-інвестиційних операцій 54 тис.грн

- Збитки від надзвичайних ситуацій 18 тис. грн.

- Витрати на збут 16 тис.грн

Відрахування від чистого прибутку:

- На виплату засновникам 25%

- В резервний фонд 15%

- Інші виплати 60%

Розв'язання:

1) Сума ПДВ у складі виручки від реалізації: 1860 / 6 = 310 (тис. грн).

2) Прибуток від реалізації продукції: 1860 - 1100 - 310 = 450 (тис. грн).

3) Балансовий прибуток: 450 + 85 + 54 - 16 = 573 (тис. грн).

4) Чистий прибуток: 573 - 573 -0,25- 18= 411,75 (тис. грн).

5) Відрахування від чистого прибутку:

- на виплату засновникам 411,75 - 0,25 = 102,94 (тис. грн);

- в резервний фонд 411,75 -0,15 = 61,76 (тис. грн);

- інше використання 411,75 - 0,6 = 247,05 (тис. грн).

6) Рентабельність реалізованої продукції:
(450/ 1100) 100% =36,37%.