Тест 9. Назвати стандарти, в яких йде мова про відбір термінів та технологічні процеси й основні правила індексування

1. ДСТУ 2395-2000 Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика.

2. ДСТУ 3957-2000 Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції.

3. ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги.

4. ДСТУ 3874-99 Інформація та документація. Команди для інтерактивного текстового пошуку.

Тест 10. Назвати стандарт, у якого сфера застосування не поширюється на захист інформації.

1. ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення.

2. ДСТУ 3396.1-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт.

3. ДСТУ 2938-94 Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення.

4. ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення.

Тест 11. Назвати стандарт, у якому не розглядаються питання інформації та документації.

1. ДСТУ 4053-2001 Система стереофонічного звукового мовлення з пілот-тоном. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання.

2. ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні правила та вимоги.

3. ДСТУ 3814-98 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг.

4. ДСТУ 4032-2001 (ISO 2788:1986) Інформація та документація. Одномовний тезаурус. Методика розроблення.

Тест 12. Назвати стандарти, у яких йде мова про скорочення слів і словосполук.

1. ДСТУ 6095:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій.

2. ДСТУ 7093:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполучень, поданих іноземними європейськими мовами.

3. ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.

4. ДСТУ 2628-94 Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення.

Тест 13. Назвати стандарти, у яких йде мова про уніфікацію бібліографічного запису і бібліографічного опису.

1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.

2. ДСТУ ГОСТ 7.9: 2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Реферат і анотація. Загальні вимоги.

5. ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією.

6. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання.

Тест 14. Назвати стандарт, у якому йде мова про структуру Універсальної десяткової класифікації та індексування.

1. ДСТУ 6096:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування.

2. ДСТУ 3390-96 Системи стандартів з баз даних. Еталонна модель керування даними.

3. ДСТУ 2482-94 Системи оброблення інформації. Комп»ютерні технології навчання. Терміни та визначення.

4. ДСТУ ISO 1831-2001 Технологічні вимоги до друкованих знаків для їх оптичного розпізнавання.

Тест 15. Назвати стандарт, у якому йде мова про вимоги до систематизації та предметизації документів.

1.ДСТУ ГОСТ 7.85:2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Міжнародний стандартний номер технічного звіту.

2.ДСТУ ГОСТ 7.66:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Індексування документів. Загальні вимоги до координатного індексування.

3. ДСТУ ISO 7220:2005 Оформлення каталогів стандартів.

4. ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації.