У Святошинському районі м. Києва ДПС

Слідчому судді Святошинського

Районного суду міста Києва

КЛОПОТАННЯ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у банківській установі клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) м. Київ – ТОВ «Енергія» (код за ЄДРПОУ 22255493)

місто Київ 05 березня 2014 року

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майор податкової міліції Домбай Марина Миколаївна, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110080000049, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110080000049, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Енергія» (код за ЄДРПОУ 22255493), у порушення вимог податкового законодавства, у період часу з 01.04.2011 року по 31.01.2013 року, ухилились від сплати податків на загальну суму 5 151 578 грн., у тому числі: податку на прибуток у сумі 2 251 578 грн. та податку на додану вартість у сумі 2 900 000 грн., що підтверджується Актом від 09.08.2013 року № 79/26-57-22-04-09/19255493, складеним ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Службовими особами ТОВ «Енергія» було відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842)рахунок № 26005285126001. Відомості, які містяться у банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності цих осіб до ухилення від оподаткування.

Беручи до уваги, що стан руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Енергія», а також документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159, 160 і 162 КПК України та ст. 60 і 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" , -

П Р О Ш У :

Вирішити питання про надання дозволу старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майору податкової міліції Домбай М.М. та співробітнику ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітану податкової міліції Борисову Є.Л. на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) за адресою: вул. Велика Васильківська,10, м. Київ, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Енергія» (код за ЄДРПОУ 22255493), копій паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26005285126001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26005285126001, які належать ТОВ «Енергія» (код за ЄДРПОУ 22255493) за період часу з 01.04.2011 року по 20.03.2014 року;

- документів, на підставі яких ТОВ «Енергія» (код за ЄДРПОУ 22255493) відкрито рахунок № 26005285126001;

- договорів щодо надання послуг «клієнт – банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Енергія» (код за ЄДРПОУ 22255493) працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «Енергія» (код за ЄДРПОУ 22255493) бланків векселів та інших цінних паперів за період часу з 01.04.2011 року по 20.03.2014 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Енергія» (код за ЄДРПОУ 22255493);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26005285126001, за період часу з 01.04.2011 року по 20.03.2014 року;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26005285126001 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням кодів за ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період часу з 01.04.2011 року по 20.03.2014 року.

Старший слідчий СВ ДПІ

у Святошинському районі м. Києва ДПС