ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 7 страница

- склади поточного сезону:

- об'ємних та станкових декорацій; меблів, бутафорії та реквізиту; сценічної електроапаратури та електрореквізиту; костюмів, головних уборів та білизни; взуття (резервні склади
– за завданням на проектування).

5 Адміністративно-господарські приміщення, у тому числі:

- робочі приміщення для адміністративного і художнього керівництва та технічного персоналу, а також:

- службовий буфет з підсобною, приміщення санітарно-гігієнічної групи, лікаря та інгаляційної, службовий вестибюль з гардеробною, архів, бібліотека;

- інженерно-експлуатаційні та технічні приміщення:

- апаратна технологічного зв'язку, АТС і електрогодинникова станція, радіомайстерня,
майстерні та комори служби експлуатації будинку, матеріальний склад, пожежний пост-диспетчерська, кімната диспетчерської служби; приміщення для зберігання інвентарю;
технічні приміщення (за проектом).

ДБН В.2.2-16-2005 С. 51

Виробничі приміщення (майстерні), у тому числі:

- виготовлення м'яких декорацій:

- живописно-декораційна, макетна, приготування фарб з мийкою та сушаркою, комора
фарб, приміщення художників, шпалерно-драпірувальна, розпису тканин;

- виготовлення об'ємних декорацій:

- столярна з сушаркою, слюсарна з ділянкою для зварювання, монтажна, бутафорська з ко­морами оперативного зберігання матеріалів (навіс для лісоматеріалів та труб – поза
будинком);

- виготовлення костюмів, взуття, перук:

- пошивна з примірювальною та закрійною, головних уборів, взуттєва, кімната для прання з
сушильнею, просочувальна, фарбувальна; у театрах зі сценами С-8 і С-9 – також трикотажна та постижерська;

- керівництво майстерень:

- кімнати адміністрації, технічний архів, побутові приміщення, фотолабораторія;

- ремонтно-виробнича майстерня (за відсутності майстерень у театрі).

С. 52 ДБН В.2.2-16-2005

ДОДАТОК Е
(рекомендований)

СКЛАД І РОЗРАХУНКОВА КІЛЬКІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГРУП КЛУБНОГО КОМПЛЕКСУ

Найменування приміщень Кількість відвідувачів,1) люд.
Загальна місткість клубної частини 150 (175)2) (350)2) 600 (675)2) 900 (1000)2)

Група приміщень для відпочинку та розваг

Загальна місткість групи у тому числі:
вітальня (20+30)
відеобар (буфет)
відеокафе
танцзал (дискотека)
зали ігрових автоматів та атракціонів
вітальня-ігрова настільних або комп'ютерних ігор
більярдна
дитяча ігрова

Лекційно-інформаційна група приміщень

Загальна місткість групи у тому числі:    
відеокомплекс (відеозал, відеокабіни, відеотека)    
аудиторія (кінозал)  
зал святкувань та обрядів  
виставочний зал (музей)  
навчальний кабінет (бізнес-клас)  
бібліотека, тис. од. зберігання місць у чит залі     - 2 3 6 25 25  
                             

Гуртково-студійна група приміщень

Загальна місткість групи: у тому числі:
гуртки універсального призначення
за інтересами
сценічна студія (хорові, театрально-драматичні, оркестрові, музично-виконавські, хореографічні та циркові гуртки)
технічна студія (технічні та ін.)
художня студія (образотворчого мис­тецтва, художніх промислів та ремесел, національних традицій та етнографії)
кінофотостудія

ДБН В.2.2-16-2005 С. 53

Група фізкультурно-оздоровчих приміщень

Загальна місткість групи в тому числі:
зал для групових занять загальнофізичною підготовкою (включаючи ігри з м'ячем)
зал для занять ритмічною або оздоровчою гімнастикою 25+15
ігрова настільного тенісу
зал боротьби
тренажерна кімната
1) Допускається перерозподіляти місткість приміщень у межах кожної групи. 2) У дужках дана місткість клубного комплексу разом з групою фізкультурно-оздоровчих приміщень.  

С. 54 ДБН В.2.2-16-2005

ДОДАТОК Ж

(обов'язковий)

РОЗТАШУВАННЯ МІСЦЬ У ЗАЛІ ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ

Ж.1 Місця для глядачів у залах кінотеатрів, театрів, клубів, центрів дозвілля слід проектувати в межах зони розташування глядачів за рис. Ж1, Ж2, Ж3 і згідно з положенням розрахункових точок спостереження за рис. Ж4.

Граничні відстані по осі залу для глядачів Д від кіноекрана (передньої межі естради, авансцени) до спинки останнього ряду слід приймати, м, не більше:

- для кінотеатрів:

цілорічної дії........................................................... 45

сезонної дії.............................................................. 60

- для клубів, центрів дозвілля з естрадами
за місткості залу для глядачів:

700 місць і менше................................................... 31

більше 700 місць..................................................... 43

- для театрів:

драматичних та музично-драматичних................. 25

музичної комедії..................................................... 29

опери та балету....................................................... 31

Ж.2 Рівень очей глядача, що сидить, слід приймати на висоті 1,2 м від рівня підлоги.

Перевищення променя зору, який спрямовано на розрахункову точку спостереження за рис. Ж4 над рівнем очей глядача, що сидить попереду, рекомендується приймати для залів для глядачів у кінотеатрах – 0,15 м, для решти залів – не менше 0,14 м (при реконструкції залів допускається приймати 0,12 м).

Ж.3 При проектуванні залів для глядачів кінотеатрів розрахункову точку спостереження слід приймати на нижньому краю робочого поля екрана FІ При проектуванні клубних і театральних залів допускається приймати розрахункові точки спостереження FІ і FІІ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 7 страница - №1 - открытая онлайн библиотека

І – для кінотеатрів; II – для клубів, центрів дозвілля; В – висота робочого поля кіноекрана; Ш – ширина робочого поля кіноекрана; Г – відстань від екрана до спинки сидіння першого ряду (по осі залу, м);

Д – розрахункова довжина залу для глядачів (по осі залу від екрана до спинки сидіння останнього ряду, м)

Рисунок Ж.1 – Зона розташування глядачів перед кіноекраном

ДБН В.2.2-16-2005 С. 55

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 7 страница - №2 - открытая онлайн библиотека

Га – глибина авансцени, Ге – глибина естради; Д – розрахункова довжина залу для глядачів (по осі залу від екрана до спинки сидіння останнього ряду, м) Рисунок Ж.2 – Зона розміщення глядачів перед естрадою

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 7 страница - №3 - открытая онлайн библиотека

Га – глибина авансцени; Гсц – глибина сцени; бп– будівельний портал

Рисунок Ж.3 – Зона розташування глядачів перед сценою

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 7 страница - №4 - открытая онлайн библиотека

а – кіноекран; б – естрада; в – сцена; В – висота робочого поля кіноекрана

Рисунок Ж.4 – Положення розрахункових точок спостереження

С. 56 ДБН В.2.2-16-2005

ДОДАТОК К
(обов'язковий)

ВИМОГИ ДО ПАРАМЕТРІВ КІНОЕКРАНА ТА ЗАЛУ ДЛЯ ГЛЯДАЧІВ ПРИ ОБЛАДНАННІ КІНОУСТАНОВКОЮ

Буквене позначення параметра Параметр кіноекрана Величина параметра Додаткові вказівки
Ш Ширина робочого поля кіноекрана (криволінійного –по хорді), м:   Дз – розрахункова довжина залу для глядачів (по осі залу від екрана до спинки сидіння останнього ряду), м
Шш широкоекранного 0,43*Д з Ширину екрана слід уточнювати за найближчою більшою фокусною відстанню об'єктива кінопроектора; Співвідношення висоти і ширини робочого поля кіноекрана слід приймати: широкоекранного – 1:2,35; кашетованого –1:1,66; звичайного –1:1,37
Шк кашетованого 0,34*Д з
Ш3 звичайного 0,25*Д з
Г Відстань від екрана до спинки сидіння першого ряду (по осі залу), м, при форматах зображення:      
Гш широкоекранному      
Гк кашетованому е Ве – висота екрана
Г3 звичайному    
П Проекційна відстань Не менше 0,85 Дз Радіус кривизни кіноекрана слід приймати не менше П. У залах багатофункціональних комплексів, а також у клубах можна приймати плоский екран
К Відстань від верхнього проекційного променя до найближчої поверхні стелі Не менше 0,6 м    
Р Відстань від проекційних про­менів до виступних конструкцій або елементів оформлення залу (сцени, естради):      
  при плоскому екрані Не менше 0,5 м    
  при закругленому екрані Не менше 0,6 Ш    
  Кут відхилення оптичної осі кінопроектора від нормалі по центру кіноекрана:      
φг в горизонтальній площині Не більше 7° При проектуванні театрів, клубів і центрів доз­вілля допускається передбачати не більше 9°
  у вертикальній площині при проекції:      
φв зверху вниз Не більше 8°    
φн знизу вгору Не більше 3°    
Т Заекранний простір, м Не менше 0,9 При одноканальному відтворенні звуку і розташуванні гучномовців з боків кіноекрана допускається Т = 0,1 м

ДБН В.2.2-16-2005 С. 57

  * При проектуванні кінотеатрів сезонної дії, а також відеокомплексів, клубів, центрів дозвілля, театрів допускається приймати величину параметрів, м, не менше:   Шш – 0,39 Д3; Шк – 0,3 Д3; Ш3 – 0,22 Д3 .   Примітка 1.При проектуванні залу для глядачів з балконом (див. рисунок) глибину тієї частини залу, що розташована під балконом, слід приймати не більше 1,5 її висоти. Примітка 2.При проектуванні залу для глядачів, в якому кінопоказ не передбачається або буде здійснюватися епізодично, глибину тієї частини залу, що розташована під балконом, слід приймати не більше двох її висот.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 7 страница - №5 - открытая онлайн библиотека

ЗП – зона розташування об'єктивів кінопроекторів

Рисунок К.1 – Обладнання залу для глядачів кіноустановкою

С. 58 ДБН В.2.2-16-2005

ДОДАТОК Л
(рекомендований)

РОЗМІРИ ТА ПЛАНУВАННЯ ПРИМІЩЕНЬ КІНОПРОЕКЦІЙНОЇ

Буквене позначення параметра Параметр Мінімальний розмір, м, при кінопроекторах
для 70/35-мм фільмів для 35-мм фільмів для 35-мм фільмів з газорозрядними лампами та 16-мм фільмів
а Відстань:      
за необхідності доступу до обладнання з задньої сторони 0,8 0,8
за відсутності необхідності доступу до обладнання з задньої сторони 0,1 0,1 0,1
б Відстань від оптичної осі крайнього лівого кінопроектора до лівої стіни або обладнання 1,5 1,2 1,0
в Відстань між оптичними осями суміжних кінопроекторів та від оптичної осі крайнього правого кінопроектора до правої стіни або обладнання 1,8 1,5 1,2
г Відстань від передньої стіни до виступної частини кінопроектора 0,5 0,35 0,35
д Відстань від кінопроектора до обладнання або задньої стіни 1,2 1,2 1,2
е Відстань між центрами проекційного та оглядового вікон 0,5 0,5
и Відстань від центра проекційних та оглядових вікон до позначки чистої підлоги (коли φr = 0, за рис. Л.1) 1,25 1,25 1,25
к Висота кінопроекційної від підлоги до стелі в чистоті 2,9 2,6 2,6
  Примітка.Схему планування кінопроекційної див. на рис. Л.1.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 7 страница - №6 - открытая онлайн библиотека

ДБН В.2.2-16-2005 С. 59

Рисунок Л.1 – Схема планування кінопроекційної

С. 60 ДБН В.2.2-16-2005

ДОДАТОК М
(рекомендований)

ГАБАРИТИ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
КОЛОСНИКОВИХ СЦЕН

Н.1 Для сцен традиційного ряду габарити основного технологічного механічного обладнання можуть визначатися за емпіричними формулами:

діаметр обертового планшета (Д кр – діаметр круга)

Дкр= 1,4 Ві.п,

де Ві.п – ширина ігрового порталу; ширина підвісної декорації (Вп.д)

Вп.д=1,4 Ві.п+ 2,0 м;

висота підвісної декорації (Нп.д)

Нп.д = Ні.п + 2,5 м,

де Ні.п – висота ігрового порталу.

Н.2 Висота ігрової сцени (Нс) до нижньої частини колосникової решітки визначається тех­нологічними потребами монтування й освітлення декорацій, показу проекційних декорацій без падуг, можливістю швидкого підйому задників за межі видимості без закриття завіси і розрахо­вується за емпіричною формулою:

Нс = 2Вп.д + А + Б,

де А = 1,0 м – відстань від верху піднятої декорації до колосників, яка необхідна для підвісних пристроїв і безпечної роботи;

Б = 3,0 м – відстань між піднятою й опущеною декорацією, яка необхідна для монтування декорацій та освітлювальних приладів.

ДБН В.2.2-16-2006 С. 61

ДОДАТОК Н
(рекомендований)

БІБЛІОГРАФІЯ

Ці Норми відносяться до системи нормативних документів на громадські будинки та споруди, базовим документом якої є ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди. Основні положення".

У розвиток положень цього нормативного документа розробляються посібники по окремих видах будинків і споруд.

При розробці цих Норм використовувалися такі рекомендовані довідкові матеріали та норма­тивно-правові акти:

НАПБ 0.5.012-91

НАПБ А.01.001-2004 НАПБ Б.06.004-97

НАПБ В.01.047-95/930 НАПБ В.06.001-74/930

НАПБ В.06.002-76/930

РТМ 19-77-94

Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89

Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89

Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89

Технологічна інструкція. Порядок улаштування, монтаж засобів системи оповіщення про пожежу (И220-08-91).

Правила пожежної безпеки в Україні.

Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають облад­нанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.

Правила пожежної безпеки для закладів, підприємств та організацій культури.

Перечень вновь сооружаемых и реконструируемых зданий и помеще­ний объектов культуры, которые подлежат оборудованию установ­ками пожаротушения.

Перечень вновь сооружаемых и реконструируемых зданий и помеще­ний объектов культуры, которые подлежат оборудованию установ­ками автоматической пожарной сигнализации.

Рекомендации по проектированию и оснащению видеозалов и видеотек. – М., 1988.

Руководящий технический материал. Развитие и техническое оснаще­ние киносети. – М., 1994.

Проектирование спортивных залов, помещений физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом. –М., 1991.

Проектирование клубов. – М., 1991. Проектирование театров. – М., 1990,

Руководство по акустическому проектированию залов многоцелевого назначения средней вместимости. – М.; Стройиздат, 1991.

Правила охорони праці для театрів та концертних залів.

С. 62 ДБН В.2.2-16-2005

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ................................................................................................ 1

2 ВИМОГИ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК........................................................................... 1

3 ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ВИРІШЕННЯ БУДИНКІВ І ПРИМІЩЕНЬ........................ 2

Загальні вимоги.................................................................................................................... 2

Приміщення комплексу для глядачів................................................................................. 2

Приміщення демонстраційного комплексу........................................................................ 3

Зал для глядачів................................................................................................................ 3

Сцена (естрада)............................................................................................................... 4

Приміщення технологічного забезпечення сцени (естради).......................................... 6

Приміщення технологічного забезпечення кінопоказу.................................................... 7

Приміщення, що обслуговують сцену (естраду). Склади................................................. 8

4 КІНОТЕАТРИ І ВІДЕОКОМПЛЕКСИ.............................................................................. 9

КІНОТЕАТРИ....................................................................................................................... 9

Комплекс для глядачів..................................................................................................... 9

Приміщення адміністративно-господарські,

виробничі та ті, що обслуговують естраду..................................................................... 10

ВІДЕОКОМПЛЕКСИ........................................................................................................... 10

5 ТЕАТРИ............................................................................................................................. 11

Комплекс для глядачів........................................................................................................ 11

Демонстраційний комплекс................................................................................................. 12

Сцени................................................................................................................................. 12

Приміщення, що обслуговують сцену.............................................................................. 13

Приміщення для адміністративного, інженерно-

технічного та обслуговуючого персоналу...................................................................... 14

Виробничі приміщення...................................................................................................... 14

6 КЛУБИ, ЦЕНТРИ ДОЗВІЛЛЯ........................................................................................... 15

Комплекс для глядачів........................................................................................................ 16

Демонстраційний комплекс................................................................................................. 16

Естради і сцени................................................................................................................ 16

Приміщення технологічного забезпечення сцени (естради),

приміщення, що обслуговують сцену (естраду), і виробничі......................................... 17

Клубний комплекс............................................................................................................... 18

Група приміщень для відпочинку та розваг.................................................................... 18

Лекційно-інформаційна група приміщень........................................................................ 19

Гуртково-студійна група приміщень.............................................................................. 20

Група фізкультурно-оздоровчих приміщень................................................................... 20

7 НОРМАТИВНІ НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КОНСТРУКЦІЙ …………… 21

8 АКУСТИКА ЗАЛІВ І ЗАХИСТ ПРИМІЩЕНЬ ВІД ШУМУ......................................... 23

9 ВОДОПОСТАЧАННЯ І КАНАЛІЗАЦІЯ....................................................................... 24

10 ОПАЛЕННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ......................................................................................... 24

11 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ................................................................................... 31

ДБН В.2.2-16-2005 С. 63

12 ЗВ'ЯЗОК І СИГНАЛІЗАЦІЯ........................................................................................... 32

13 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ПРИСТРОЇ........................................................ 34

14 ПРОТИПОЖЕЖНІ ВИМОГИ......................................................................................... 35

ДОДАТОК А

Перелік основних нормативних документів, на які є посилання................................ 43

ДОДАТОК Б

Терміни та визначення понять...................................................................................... 46

ДОДАТОК В

Перелік культурно-видовищних та дозвіллєвих закладів,

які розміщуються в міських та сільських поселеннях................................................ 48

ДОДАТОК Г

Вимоги до забезпечення пересування інвалідів, що користуються
кріслами-колясками...................................................................................................... 49

ДОДАТОК Д

Склад комплексів та груп приміщень театрів............................................................. 50

ДОДАТОК Е

Склад і розрахункова кількість відвідувачів

функціональних груп клубного комплексу.................................................................. 52

ДОДАТОК Ж

Розташування місць у залі для глядачів....................................................................... 54

ДОДАТОК К

Вимоги до параметрів кіноекрана та залу для глядачів

при обладнанні кіноустановкою................................................................................... 56

ДОДАТОК Л

Розміри та планування приміщень кінопроекційної.................................................... 58

ДОДАТОК М

Габарити основного технологічного обладнання колосникових сцен....................... 60

ДОДАТОК Н

Бібліографія.................................................................................................................. 61

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 7 страница - №7 - открытая онлайн библиотека

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

Здания и сооружения