Ашық түрдегі ұлттық нанотехнологиялық зертхананың демеушілік көмегімен ұйымдастырылады

Алматы, 10-11 сәуір 2017 ж.

Тегі _______________________________

Есімі___________________________________

Әкесінің аты_____________________________

ЖОО___________________________________

қызметі (студент, аспирант) ____________

Курс __________________________________

Адрес__________________________________

_______________________________________

Тел.____________________________________

e-mail __________________________________

Факс___________________________________

Баяндама тақырыбы ______________________

_______________________________________

Авторы________________________________

_______________________________________

Ғылыми жетекші: _______________________

______________________________________

Тегі _______________________________ Есімі____________________________________

Әкесінің аты______________________________

Ғылыми дәрежесі_________________________ Ғылыми атағы___________________________

Қатысатын секцияның нөмірі ________________________

Л и н и я о т р ы в а Ашық түрдегі ұлттық нанотехнологиялық зертхананың демеушілік көмегімен ұйымдастырылады - №1 - открытая онлайн библиотека     · Көлемі 1 беттен аспауы керек; · Программа Windows 98/2000/XP; Microsoft Word 2007; · Беттің параметрлері: жоғарғы - 20 мм, төменгі – 20 мм, сол – 30 мм, оң жағы– 1,5 мм. · Шрифт Times New Roman, 12pt. · Қатараралық интервал дара; азат жол - 1 см; кітаптық ориентация; бет колонтитулсыз; текст ені бойынша тегістелген; · Тезистерде графиктер кестелер, суреттер болмауы керек; · Тезистерге қоса авторлар туралы мәліметтер болу керек, файлды өз атыңызбен атаңыз; · Конференция ұйымдастырушыларының, конференцияның негізгі бағытына сәйкес келмейтін баяндамаларды қабылдамауға, және жоғарыда көрсетілген талаптарға жауап бермейтін тезистерді баспаға жібермеуге қақысы бар. · Бір автордан үш қана тезис қабылданады. · Қосымша мәліметтерді төменде келтірілген сайттан алуға болады www.kaznu.kz. Талапқа сай емес тезистер авторларға қайтарылады. Конференцияның материалдары баяндамалар баяндалғаннан кейін басылып шығарылады. Конференция жеңінпаздарының баяндамалары "КазҰУ хабаршысы" журналына ұсынылады.   Конференция тілі – қазақ, орыс, ағылшын.   КОНФЕРЕНЦИЯ ЖЕҢІНПАЗДАРЫ ДИПЛОМДАР ЖӘНЕ ҚҰРМЕТ ГРАМОТАЛАРЫМЕН МАРАПАТТАЛАДЫ.       «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» атты студенттер мен жас ғалымдардың Халықаралық ғылыми конференциясы, Алматы, 10-11 сәуір 2017 ж.     Ұйымдастырушылар:    
 
  Ашық түрдегі ұлттық нанотехнологиялық зертхананың демеушілік көмегімен ұйымдастырылады - №2 - открытая онлайн библиотека

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ физика-техникалық факультеті

Ашық түрдегі ұлттық нанотехнологиялық зертхананың демеушілік көмегімен ұйымдастырылады - №3 - открытая онлайн библиотека Ашық түрдегі ұлттық нанотехнологиялық зертхананың демеушілік көмегімен ұйымдастырылады - №4 - открытая онлайн библиотека

Эксперименттік және теориялық

физика ғылыми зерттеу институты

Ашық түрдегі ұлттық нанотехнологиялық зертхананың демеушілік көмегімен ұйымдастырылады - №5 - открытая онлайн библиотека

Ашық түрдегі ұлттық

нанотехнологиялық зертхана

АЛМАТЫ 2017

Ұйымдастырушы комитет   КОМИТЕТ

Төраға: ф.-м.ғ.д., проф. Давлетов А.Е.

Төраға орынбасары: ф.-м.ғ.к., доц. Лаврищев О.А., PhD докторы, ф.-м.ғ.к. Габдуллин М.Т.

Ұйымдастыру Комитетінің хатшылары: СҒЗЖ төрағасы, т.ғ.к., доц. Манатбаев Р.К., ЖҒК төрайымы Сейсембаева М.М.

Ұйымдастыру Комитетінің мүшелері:ф.-м.ғ.д., проф. Архипов Ю.В., ф.-м.ғ.д. Болегенова С.А., ф.-м.ғ.д. Абишев М.Е., ф.-м.ғ.д., проф. Яр-Мухамедова Г.Ш.

 
  Ашық түрдегі ұлттық нанотехнологиялық зертхананың демеушілік көмегімен ұйымдастырылады - №6 - открытая онлайн библиотека

Төрайым: ф.-м.ғ.к., проф. Қоданова С.Қ.

Бағдарламалық Комитет мүшелері: ф.-м.ғ.д., проф. Аскарова А.С., ф.-м.ғ.д., проф. Жусупов М.А., ф.-м.ғ.д., проф. Такибаев Н.Ж., ф.-м.ғ.д., проф. Жанабаев З.Ж., ф.-м.ғ.д., проф. Дробышев А.С., ф.-м.ғ.д., проф. Имамбеков О.И., ф.-м.ғ.д., доц. Жаксыбекова К.А., ф.-м.ғ.д., проф. Жаврин Ю.И., ф.-м.ғ.к., проф. Буркова Н.А., ф.-м.ғ.д., проф. Юшков А.В., ф.-м.ғ.д., проф. Ильин А.М., ф.-м.ғ.д., проф. Джунушалиев В.Д., ф.-м.ғ.д., проф. Приходько О.Ю., ф.-м.ғ.д., доц. Жукешов А.М., д.ф.-м.н., проф. Абдуллин Х.А., PhD докторы Бошкаев К.А., PhD докторы Ашықбаева Ә.Б.

Конференция Эксперименттік және теориялық физика ғылыми зерттеу институты мен

Ашық түрдегі ұлттық нанотехнологиялық зертхананың демеушілік көмегімен ұйымдастырылады

 
 

Конференцияға студенттер, магистранттар және 35 жасқа дейінгі жас ғалымдар қатыса алады.

Бүкіл шығындарды қатысушылардың өздері төлейді.

Басқа қаладан келетін қатысушылар

01 сәуір 2017 ж.

дейін, толтырылған тіркелу формасы мен тезис, ұсыныстарын электрондық почта арқылы хатшыларға немесе келесі адреске жіберуі керек:

Ерланулы Е.

yerlanuly@physics.kz

Физика-техникалық факультет, 314 каб.

әл-Фараби атындағы КазҰУ

әл-Фараби 71

Алматы 050038

Қазақстан Республикасы

Телефон:

(707) 323 43 41

Физика-техникалық факультеттің студенттері аталған материалдарды секция хатшысына өткізеді.

л и н и я о т р ы в а
Конференция

СЕКЦИЯ 1