Технологія виконання завдання ІІ

1) Для побудови першого графіка:

· Скопіювати таблицю 3 на новий аркуш (ОБОВ’ЯЗКОВО!)

· Технологія виконання завдання ІІ - №1 - открытая онлайн библиотека У таблиці 3 залишити тільки підсумкові значення за допомогою значка СКРЫТЬ ДЕТАЛИ. Сховати стовпці, в яких відображаються темпи росту показників. Технологія виконання завдання ІІ - №2 - открытая онлайн библиотека

Таблиця матиме вигляд:
Технологія виконання завдання ІІ - №3 - открытая онлайн библиотека

· Виділити дані, починаючи з 4-го рядка (крім рядка «Общий итог») та викликати Мастер диаграмм

· Вибрати тип графіка «Графік»

· Вказати орієнтацію графіка - «по строкам», та послідовно виконати всі кроки Майстра

· Відредагувати графік

Технологія виконання завдання ІІ - №4 - открытая онлайн библиотека


Технологія виконання завдання ІІ - №5 - открытая онлайн библиотека Таблиця 4 Вміст вихідного документа з відображенням розрахункових формул Аналіз динаміки оборотних коштів та оборотного капіталу підприємства
Аналіз динаміки оборотних коштів та оборотного капіталу підприємства
Підрозділ балансу Показник На початок року На початок 1 кв. На початок 3 кв. На початок 4 кв. На кінець року
Сума Сума Сума Сума
RBAL NAMEP KV1 KV2 KV3 KV4 RIK
Матеріальні обігові кошти Купівельна вартість товарів
Матеріальні обігові кошти Залишкова вартість МПБ
Матеріальні обігові кошти Витрати обігу на залишок товару 0,1
Матеріальні обігові кошти Итог 398,1
Дебіторська заборгованість За товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість З іншими дебіторами
Дебіторська заборгованість Валютний рахунок
Дебіторська заборгованість З бюджетом 0,3
Дебіторська заборгованість З персоналом по інших операціях 3,7
Дебіторська заборгованість Итог
Грошові кошти Каса
Грошові кошти Розрахунковий рахунок
Грошові кошти Валютний рахунок
Грошові кошти Інші грошові кошти
Грошові кошти Итог  
Общий итог   499,1
               

Технологія виконання завдання ІІІ

Пункт 1

1). Виділити рядок ідентифікаторів таблиці 1 (Діапазон комірок A4:G16)

2). Виконати команду Данные - Фильтр - Автофильтр

Технологія виконання завдання ІІ - №6 - открытая онлайн библиотека Технологія виконання завдання ІІ - №7 - открытая онлайн библиотека

3). Відкрити список стовпця RBAL та вибрати параметр УСЛОВИЕ…. У вікні діалогу ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ АВТОФИЛЬТР ввести критерії як показано на наступному рисунку:

Технологія виконання завдання ІІ - №8 - открытая онлайн библиотека

4). Скопіювати результати авто фільтрації на окремий аркуш, а в таблиці 1 виконати команду Данные – Фільтр – От образить всё.

5). Зі списку стовпця KV2 вибрати параметр УСЛОВИЕ…Ввести операцію «менше» та ввести число 5. Скопіювати результати авто фільтрації на окремий аркуш, а в таблиці 1 виконати команду Данные – Фільтр – От образить всё

Технологія виконання завдання ІІ - №9 - открытая онлайн библиотека 6). Зі списку KSBL вибрати параметр УСЛОВИЕ… У вікні діалогу ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ АВТОФИЛЬТР ввести критерії як показано на наступному рисунку:

Технологія виконання завдання ІІ - №10 - открытая онлайн библиотека Технологія виконання завдання ІІ - №11 - открытая онлайн библиотека А зі списку RIK:

Технологія виконання завдання ІІ - №12 - открытая онлайн библиотека

Скопіювати результати авто фільтрації на окремий аркуш, а в таблиці 1 виконати команду Данные – Фільтр – От образить всё

Технологія виконання завдання ІІ - №13 - открытая онлайн библиотека
пункт 2

Технологія виконання завдання ІІ - №14 - открытая онлайн библиотека

Технологія виконання завдання ІІ - №15 - открытая онлайн библиотека

Для створення обчислювального критерію

1. Двічі скопіюємо аркуш t1 і назвемо нові аркуші «Расш_ф_с_критер1» і «Расш_ф_с_критер2». На першому підрахуємо середнє значення по підрозділу «Грошові кошти» для 4-го кварталу, використовуючи функцію СРЗНАЧ(.), а на другому - ДСРЗНАЧ(.). Функції розмістимо у клітинах I19 та L19 відповідно.

Функція СРЗНАЧ Функція ДСРЗНАЧ
=СРЗНАЧ($F$5:$F$6;$F$11;$F$16) =ДСРЗНАЧ(A4:G16;6;L12:L13)

Функція СРЗНАЧ(.) повертає середнє значення своїх аргументів. У даному випадку вказані клітинки, що відповідають знаходженню «Грошових коштів» для 4-го кварталу. Функція ДСРЗНАЧ(база_даних;поле;критерій) усереднює значення у вказаному стовпці бази даних, що задовольняє вказаному критерію. В цьому випадку необхідно попередньо створити діапазон критеріїв, тобто у клітинах L12:L13 розмістити критерій для вибору показників по підрозділу «Грошові кошти»:

RBAL
Грошові кошти

Для обох функцій у клітинах I19 та L19 відобразиться розрахункове значення 258,5.

2. На аркуші «Расш_ф_с_критер1» у діапазоні І20:Ш21 створити обчислювальний критерій для команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр

krit1
=G5>$I$19

3. Встановити курсор у будь-яке місце таблиці (діапазон A4:G16).

4. Вибрати команду Данные/Фильтр/Расширенный фильтр. У вікні діалогу ввести у відповідні поля значення:

Исходный диапазон - $A$4:$G$16;

Диапазон условий - $I20:$I21;

Поместит результат в диапазон - $A24.

Аналогічні розрахунки виконуються на аркуші «Расш_ф_с_критер2».