Коротка характеристика підприємства

БЛОК 1. Моделювання грошових потоків

Таблиця 1.

Основні характеристики підприємства

Класифікаційна ознака Вид підприємства
Мета й характер діяльності
Форма власності майна
Правовий статус і форма господарювання
Галузево-функціональний вид діяльності
Технологічна цілісність і ступінь підпорядкування
Розмір за кількістю працівників

Метою діяльності Підприємства є …

Підприємство засноване у … році.

Напрями діяльності: …..

2. Форми фінансової звітності підприємства

ЗАВДАННЯ БІЗНЕС – КЕЙСУ

ПЕРШИЙ ЕТАП.За формами фінансової звітності (період – три роки) розрахуйте: Free Cash Flow (FCF), Net Cash Flow, Cash Outflows, Cash Inflows, Operating Cash Flow, Investing Cash Flow, Financing Cash Flow, Corporate Cash Flow; складіть необхідні для аналізу таблиці та проаналізуйте, використовуючи прямий метод, грошові потоки підприємства за видами діяльності та загалом по підприємству.На основі проведеного аналізу необхідно оцінити політику управління грошовими потоками та її вплив на фінансову стійкість підприємства.

Методичні рекомендації для виконання ПЕРШОГО ЕТАПУ бізнес-кейсу.

FCF = operating CF + investing CF, де

FCF – Чистий (вільний, незалежний) грошовий потік або Грошовий потік до фінансування

operating CF – операційний грошовий потік

investing CF – інвестиційний грошовий потік

Net Cash Flow = Operating Cash Flow + Investing Cash Flow +Financing Cash Flow, де

Net Cash Flow - чистий грошовий потік або чистий рух коштів за звітний період

Operating Cash Flow – операційний грошовий потік, рух грошових коштів від операційної діяльності

Investing Cash Flow інвестиційний грошовий потік, рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

Financing Cash Flow фінансовий грошовий потік, рух грошових коштів від фінансової діяльності

CorporateCF = Finance Cash Outflows + Interests, де

CorporateCF - корпоративний грошовий потік суб’єкта господарювання;

Finance Cash Outflows - вихідний грошовий потік від фінансової діяльності суб’єкта господарювання;

Interests - абсолютна величина сплачених суб’єктом господарювання відсотків по кредитам та іншим позикам.

Прямий методможе застосовуватисьдля оцінки чистого грошового потокувід будь-якого виду діяльності суб’єкта підприємництва: операційної, інвестиційної чи фінансової.

Коротка характеристика підприємства - №1 - открытая онлайн библиотека , де

Cash Flow - чистий грошовий потік, що розраховується прямим методом для будь-якого виду діяльності підприємства (передбачає використання даних оборотів за рахунками «Каса» й «Рахунки в банку» безпосередньо з регістрів бухгалтерського обліку);

ICFi - i – ий вхідний грошовий потік (Cash Inflows);

OCFj - j – ий вихідний грошовий потік (Cash Outflows).

Алгоритм визначення чистого грошового потоку від операційної діяльності (operating Cash Flow) прямим методом на основі даних Звіту про фінансовий стан та Звіту про сукупний дохід.  

Вхідні грошові потоки розраховуються так:

Коротка характеристика підприємства - №2 - открытая онлайн библиотека

Вихідні грошові потоки розраховуються наступним чином:

Коротка характеристика підприємства - №3 - открытая онлайн библиотека

Правило визначення знаку operating Cash Flow для прямого методу:

Для вхідних грошових потоків:

Якщо Активи ↑ або Пасиви ↓, то Грошові надходження ↓

Якщо Активи ↓ або Пасиви ↑, то Грошові надходження ↑

Для вихідних грошових потоків

Якщо Активи ↑ або Пасиви ↓, то Грошові видатки ↑

Якщо Активи ↓ або Пасиви ↑, то Грошові видатки ↓