Підпорядкування та місцезнаходження розсадника

Зміст

Вступ ……………………………………………………………………………………………..

Розділ 1. Загальні відомості про декоративний розсадник, природні та економічні умови району діяльності………………………………………………………………………………...

1.1. Підпорядкування та місцезнаходження розсадника……………………………………...

1.2. Природні умови……………………………………………………………………………...

1.3. Економіка району та ринок продукції декоративного розсадництва……………………

1.4. Основні виробники та покупці ринку декоративного розсадництва……………………

1.5. Висновки …………………………………………………………………………………….

Розділ 2. Призначення, виробнича потужність та організації території розсадника………

2.1. Технічне завдання………………………………………………………………………….

2.2. Характеристика ділянки, відведеної під розсадник……………………………………..

2.3. Розрахунок площ виробничих і допоміжних частин……………………………………

2.4. Організація території розсадника ………………………………………………………...

2.5. Споруди, обладнання та оснащення………………………………………………...……

Розділ 3. Основи агротехніки………………………………………………………………….

3.1. Проект сівозмін…………………………………………………………………………….

3.1.1. Господарські вимоги до сівозмін……………………………………………………….

3.1.2. Схеми прийнятих сівозмін та їх обґрунтування……………………………………….

3.2. Обробіток ґрунту…………………………………………………………………………..

3.2.1. Первинне освоєння площі……………………………………………………………….

3.2.2. Системи основного обробітку грунту в полях сівозмін та їх обґрунтування. ………

3.3. Система застосування добрив…………………………………………………………….

3.3.1. Запроектована система добрив та її обґрунтування…………………………………...

3.3.2. Види дози, терміни та технологія внесення добрив…………………………………..

Розділ 4. Технологія та виробнича собівартість вирощування садивного матеріалу……...

4.1. Особливості вирощування сіянців………………………………………………………..

4.1.1. Зберігання та підготовка насіння до висіву. Розрахунок вартості насіннєвого матеріалу………………………………………………………………………………………...

4.1.2. Агротехніка і виробничі витрати вирощування сіянці………………………………..

4.2. Особливості вирощування укорінених живців…………………………………………..

4.3. Особливості вирощування декоративних саджанців……………………………………

4.3.1. Види, потреба та вартість садивного матеріалу для шкілок розсадника…………….

4.3.2. Агротехніка та виробничі витрати вирощування декоративних саджанців насіннєвого походження……………………………………………………………………….

4.3.3. Агротехніка та виробничі витрати вирощування декоративних саджанців вегетативного походження…………………………………………………………………….

4.4. Особливості вирощування декоративних саджанців з закритою кореневою системою………………………………………………………………………………………...

4.5. Виробнича собівартість і план реалізації продукції розсадника ……………………….

4.5.1. Технологічна собівартість вирощування садивного матеріалу……………………….

4.5.2. Економічна доцільність вирощування сіянців та саджанців………………………….

5. Організація і охорона праці в декоративному розсаднику………………………………..

5.1. Організація праці…………………………………………………………………………..

5.2. Охорона праці та техніка безпеки……………………………………………………………...

Список використаної літератури………………………………………………………………


ВСТУП

Розсадник – це окреме підприємство або спеціалізована його частина, яка призначена для вирощування садивного матеріалу для озеленення, створення лісових культур, садів та лісомеліоративних посадок. За тривалістю експлуатації розсадники поділяють на тимчасові - термін експлуатації не більше п’яти років та постійні більше п’яти років. За площею декоративні розсадники бувають малі менше 5 га, середні від 5 до 15 га, великі від 15 до 25 га та базисні більше 25 га. За особливостями виробництва садивний матеріал в декоративних розсадниках буває: з закритою кореневою системою, відкритою кореневою системою, кроновані та некроновані. Види садивного матеріалу: насіння, дичок, сіянець, саджанець та живець.

Основною проблемою розвитку декоративного розсадництва в Україні , є недостатнє науково-методичне та кадрове забезпечення досить складного і специфічного виробництва, внаслідок чого слабо враховується грунтово-кліматичні особливості України, що не так рідко призводять до плагіату зарубіжного досвіду, що у вихідному результаті не сприяє використанню та врахуванню місцевих ресурсів та специфік при вирощуванні садивного матеріалу.

Основним вирішенням проблем, які постали перед вітчизняним розсадництвом є збільшення випуску кваліфікованих фахівців з напрямків Лісове і садово-паркове господарство з врахуванням освоєння новітніх технологій на сучасному ринку допоміжних засобів для випуску садивного матеріалу.


РОЗДІЛ 1. Загальні відомості про декоративний розсадник, природні та економічні умови району діяльності

Підпорядкування та місцезнаходження розсадника

Назва та приналежність:Київський міський декоративний розсадника)

Місцезнаходження( область,район): Київська область,м. Київ

Загальна площа:

Адреса поштова:

Телеграфна:

Телефон,факс:80681284019(Валентин Станіславович)

Відстань до залізничної станції(назва):”Видубичі” 10 км

До обласного центру: 5 км

До районного центру: 5км

До найближчого населеного пункту: 1км

До найближчого джерела водопостачання: 0 км

Організації,підприємства,установи,які використовують навколишні угіддя і землі: “Київ зеленбуд”

Природні умови

Клімат Полісся помірно-континентальний. Зима досить волога, сніжна, з частими відлигами. Літо тепле з великою кількістю сонячних днів. Кліматичні фактори, що негативно впливають на ріст та розвиток деревної рослинності наступні: пізні весінні та ранні осінні заморозки. Остання дата весняних заморозків - 15 травня. Перша дата осінніх заморозків 20 вересня. Середня дата замерзання річок - кінець листопада, на малих річках 10-15 грудня. Середня дата початку і кінця паводка: 1-3 декада березня - 3 декада квітня. Глибина промерзання ґрунту: максимальна 130 см, середня 100 см.

Середні річні опади - 622 мм. Відносна вологість - 67%. Переважають західні вітри, середня швидкість вітру - 4,0 м. секунду. Середня висота снігового покриву 9 см. Тривалість снігового покриву 90 - 100 днів.

Найбільш розповсюдженими являються дерново-підзолисті ґрунти, розміщенні в пониженнях. Дерново-підзолисті і підзолисті ґрунти формуються під впливом двох протилежних процесів міграції хімічних елементів і біологічної акумуляції їх в дерновому шарі ґрунту і виносом з водами опадів в нижні горизонти і ґрунтові води. Оскільки процес вимивання проходить інтенсивніше, підзолисті і дерново-підзолисті ґрунти бідні поживними речовинами і мікроелементами. На таких ґрунтах ростуть найменш вимогливі до ґрунтової родючості рослини: сосна, береза. З підвищенням в складі ґрунту глинистих частинок підвищується і їх родючість, тому на глинисто-піщаних і супіщаних ґрунтах формуються змішані дубово-соснові насадження, які є найбільш поширеними на території Полісся .

В руслах річок і долинах розповсюджені торф'яні болота, на них типово росте вільха і формуються болотні ґрунти.

Ерозійні процеси на території району, практично не розвиваються. На легких ґрунтах іноді спостерігається вітрова ерозія, але вона значної шкоди лісовому господарству не наносить, висока лісистість запобігає цьому процесу.

Рельєф низовинний з долинами чисельних річок. У центральному і західному Поліссі слабо виражений макрорельєф і дуже розвинутий мезорельєф. Східне Полісся мілкохвиляста рівнина з густою сіткою річок.

Залягання ґрунтових вод може коливатися віл 2 до 8 метрів.