В якій відповіді найбільш повно названі види співучасників?

В якій відповіді найбільш повно вказані ознаки співучасті?

1) умисна вина по відношенню до настання суспільно-небезпечних наслідків;

2) умисел співучасників спрямований на спільне вчинення злочину;

3) бажання співучасників діяти спільно з іншими співучасниками;

4) взаємна обізнаність співучасників про спільність дій;

5) спільна участь 2 і більше осіб у вчиненні необережного злочину;

6) участь 2 і більше осіб, які діють спільно, у вчинені злочину;

7) умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчинені умисного злочину;

8) участь у вчиненні злочину 3 осіб, які діють спільно у вчиненні тяжкого злочину;

9) лише участь у злочині 3 і більше осіб, які діяли спільно і бажали настання єдиного злочинного результату;

Вкажіть об’єктивні ознаки співучасті:

1) умисна вина по відношенню до настання суспільно небезпечних наслідків;

2) злочинний наслідок є єдиним для всіх співучасників, як результат спільних дій;

3) взаємна обізнаність співучасників про спільність дій;

4) діяння кожного з співучасників знаходиться в причинному зв’язку з загальним злочинним наслідком;

5) бажання співучасника діяти спільно з іншими співучасниками;

6) участь декількох осіб злочину у спільному вчиненні умисного злочину;

7) участь у злочині 2 і більше осіб, які здатні нести кримінальну відповідальність;

8) спільність дій співучасників, які знаходяться в причинному зв’язку з вчиненим виконавцем злочином;

9) спільна участь 2 і більше осіб у вчинені умисного злочину;

Вкажіть суб'єктивні ознаки співучасті у злочині:

1) умисна вина по відношенню до настання суспільно небезпечних наслідків;

2) взаємна обізнаність співучасників про спільність дій;

3) діяння кожного з співучасників знаходиться в причинному зв’язку з загальним злочинним наслідком;

4) бажання співучасника діяти спільно з іншими співучасниками;

5) участь декількох осіб злочину у спільному вчиненні умисного злочину;

6) участь у злочині 2 і більше осіб, які здатні нести кримінальну відповідальність;

7) спільність дій співучасників, які знаходяться в причинному зв’язку з вчиненим виконавцем злочином;

8) спільна участь 2 і більше осіб у вчинені умисного злочину;

9) умисел співучасників злочину, спрямований на спільне вчинення злочину.

Вкажіть у яких відповідях названі види співучасників злочину?

1) ініціатор злочину;

2) підбурювач;

3) керівник злочину;

4) організатор;

5) учасник групи, що вчинила злочин;

6) член злочинного угрупування;

7) підмовник до вчинення злочину;

8) член озброєної банди, що вчиняє напад;

9) виконавець (співвиконавець);

В якій відповіді найбільш повно названі види співучасників?

1) ініціатор, організатор, виконавець, підбурювач;

2) підмовник, організатор, керівник, виконавець;

3) організатор, підбурювач, виконавець, ініціатор;

4) співвиконавець, ініціатор, пособник, керівник;

5) організатор, виконавець, підбурювач, пособник;

6) керівник, підбурювач, пособник, виконавець;

7) підмовник, виконавець, ініціатор, керівник;

8) виконавець, організатор, підмовник, пособник;

9) виконавець (співвиконавець), організатор, підбурювач, пособник;

За законодавчим його визначенням виконавцем (співвиконавцем) є особа:

1) яка у співучасті з іншими суб`єктами вчинила суспільно-небезпечне діяння, передбачене Кримінальним кодексом України;

2) яка разом з іншими особами безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, які не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила умисний злочин, передбачений КК України;

3) яка у співучасті з іншими суб`єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, які відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила необережний злочин, передбачений КК України;

4) яка у співучасті з іншими суб`єктами злочину безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, що відповідно до закону не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила злочин, передбачений КК України;

5) яка у співучасті з іншими особами безпосередньо вчинила суспільно-небезпечне винне діяння (дію або бездіяльність), що передбачене Кримінальним кодексом України;

6) яка спільно з декількома суб`єктами злочину шляхом використання інших осіб, які за законом не підлягають кримінальній відповідальності за скоєне, вчинила будь-який злочин;

7) яка у співучасті з іншими особами безпосередньо чи шляхом використання інших осіб, які за законом не підлягають кримінальній відповідальності за свої дії, вчинила злочин, передбачений КК України.

8) яка у співучасті вчинила будь-який злочин;

9) яка власноручно або шляхом використання інших осіб, які не будуть підлягати кримінальній відповідальності, вчинила злочин.

Вкажіть правильні положення, які стосуються кримінальної відповідальності виконавця (співвиконавця) злочину:

1) виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній відповідальності за статтею Особливої частини КК, яка передбачає вчинений ним злочин, і за відповідною частиною статті 27 КК України;

2) виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній відповідальності за статтею Особливої частини КК України, яка передбачає вчинений ним злочин;

3) у разі добровільної відмови від вчинення злочину виконавцем (співвиконавцем) інші співучасники кримінальній відповідальності не підлягають;

4) у разі добровільної відмови від вчинення злочину виконавець (співвиконавець) не підлягає кримінальній відповідальності за наявності умов, передбачених статтею 17 КК України;

5) у разі добровільної відмови від вчинення злочину виконавцем (співвиконавцем) інші співучасники підлягають кримінальній відповідальності за готування до такого злочину або замах на той злочин, від вчинення якого відмовився виконавець;

6) у разі вчинення виконавцем незакінченого злочину інші співучасники підлягають кримінальній відповідальності за співучасть у незакінченому злочині;

7) у разі вчинення виконавцем незакінченого злочину він підлягає кримінальній відповідальності за готування до злочину чи замах на вчинення злочину;

8) виконавець не підлягає кримінальній відповідальності за готування до злочину невеликої тяжкості;

9) відповідальність кожного із співучасників залежить від стадії здійснення виконавцем (співвиконавцем) злочину.

За законодавчим його визначенням організатором злочину є особа:

1) яка безпосередньо організувала вчинення злочину (злочинів) і керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням або утворила групу чи організацію і керувала ними, а також така особа, яка фінансувала чи організувала приховування діяльності організованої групи чи злочинної організації;

2) яка організувала вчинення злочину (злочинів) і керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням, а також особа, яка утворила злочинну організацію і керувала нею, або особа, яка фінансувала чи приховувала злочинну діяльність організованої групи або злочинної організації;

3) яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала підготовкою до вчинення злочину, а також особа, яка створила злочинну організацію чи організовану групу і керувала ними, або особа, яка організувала фінансування та приховувала злочинну діяльність організованої групи чи злочинної організації;

4) яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) вчиненням, або така, що утворила організовану групу чи організацію або керувала нею, а також особа, яка забезпечила фінансування чи організувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації;

5) особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням, а також особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію і керувала нею, або особа, яка забезпечувала приховування, фінансування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації;

6) особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням, а також особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації;

7) особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) або керувала його (їх) підготовкою і вчиненням, а також особа, яка утворила організовану групу і злочинну організацію або керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування і організувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації;

8) особа, яка організувала вчинення злочину (злочинів) і керувала його (їх) підготовкою чи вчиненням, а також особа, яка утворила організовану групу чи злочинну організацію і керувала нею, або особа, яка забезпечувала фінансування чи організувала приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації.

9) особа, як вчинила будь-які організаційні діяння, які дали можливість іншим співучасникам успішно вчинити злочин.

Вкажіть номери відповідей, в яких названі дії організатора злочину:

1) організація вчинення злочинних посягань;

2) дія, безпосередньо спрямована на вчинення злочину;

3) керівництво підготовкою чи вчиненням злочину (злочинів);

4) організація вчинення злочину (злочинів) або керівництво його (їх) підготовкою чи вчиненням;

5) заздалегідь дана обіцянка забезпечити фінансування вчинюваного злочину організованою групою чи злочинною організацією;

6) організація вчинення злочину (злочинів) та керівництво його (їх) підготовкою чи вчиненням;

7) утворення організованої групи чи злочинної організації або керівництво нею;

8) забезпечення фінансування чи організація приховування злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації;

9) утворення організованої групи чи злочинної організації та керівництво ними.

У разі добровільної відмови від вчинення злочину виконавцем на стадії готування до вчинення злочину або замаху на злочин організатор:

1) не підлягає кримінальній відповідальності;

2) підлягає кримінальній відповідальності, якщо його дії містять склад тяжкого злочину;

3) підлягає кримінальній відповідальності за співучасть у незакінченому злочині;

4) не підлягає кримінальній відповідальності лише за організацію злочину середньої тяжкості;

5) підлягає кримінальній відповідальності лише за умисно вчинений злочин;

6) підлягає кримінальній відповідальності тільки за особливо тяжкий злочин;

7) завжди підлягає кримінальній відповідальності за організацію закінченого злочину не залежно від фактично вчиненого виконавцем;

8) це питання в КК України не врегульоване;

9) це питання вирішується в кожному конкретному випадку на розсуд суду залежно від тяжкості вчиненого злочину.

Вкажіть правильну відповідь, в якій визначено законодавче поняття підбурювача до вчинення злочину:

1) підбурювачем є особа, яка схилила іншого учасника злочину вчинити суспільно небезпечне діяння, передбачене КК України;

2) підбурювачем є особа, яка умовляннями, підкупом, погрозою, іншим чином схиляє іншого суб`єкта до вчинення злочину;

3) підбурювачем є особа, яка умовлянням, погрозою, підкупом чи інакше схилила іншого співучасника до злочину;

4) підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примушенням чи іншим способом схиляє співучасника до злочину;

5) підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину;

6) підбурювачем є особа, яка умовлянням, підкупом, примусом чи іншим чином умовила іншого суб`єкта вчинити злочин;

7) підбурювачем є особа, яка умовляннями, підкупами, погрозами чи іншим способом схиляє іншого співучасника до вчинення злочину;

8) підбурювачем є особа, яка попросила іншого суб’єкта злочину вчинити злочин;

9) підбурювачем є особа, яка запропонувала іншому суб’єкту злочину вчинити злочин.

В якому варіанті відповіді найбільш повне і точне визначення пособника злочину:

1) пособником визнається особа, яка сприяла вчиненню злочину порадами або вказівками;

2) пособником визнається особа, яка сприяла вчиненню злочину наданням засобів;

3) пособником визнається особа, яка сприяла вчиненню злочину усуненням перешкод;

4) пособником визнається особа, яка заздалегідь обіцяла сховати злочинця, знаряддя і засоби вчинення злочину;

5) пособником визнається особа, яка обіцяла сховати сліди злочину;

6) пособником визнається особа, яка безпосередньо приймала участь у вчиненні злочину;

7) пособником визнається особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети або іншим чином сприяти приховуванню злочину;

8) пособником визнається особа, яка схилила іншу особу до вчинення умисного злочину і сприяла вчиненню злочину;

9) пособником є особа, яка сприяла вчиненню злочину порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод, а також особа, яка заздалегідь обіцяла сховати самого злочинця, знаряддя, засоби вчинення злочину, сліди злочину або предмети, здобуті злочинним шляхом, або іншим чином сприяти злочинові.

У разі добровільної відмови від вчинення злочину виконавцем (співвиконавцем) пособник не підлягає кримінальній відповідальності, якщо він:

1) відвернув настання злочинних наслідків;

2) відвернув вчинення злочину;

3) повідомив органи самоврядування про розпочатий злочин;

4) своєчасно повідомив відповідні органи державної влади про вчинений злочин;

5) своєчасно повідомив відповідні органи державної влади про злочин, що готується або вчиняється;

6) тільки надав засоби для вчинення злочину;

7) не надав засоби чи знаряддя вчинення злочину або не усунув перешкоди вчинення злочину;

8) умовляв виконавця злочину не вчиняти злочин;

9) попередив потерпілого про підготовлюваний проти нього злочин.

Організатор, підбурювач та пособник у разі добровільної відмови виконавця від вчинення злочину підлягають кримінальній відповідальності за (вкажіть найбільш точний варіант відповіді):

1) готування до того злочину, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець;

2) замах на той злочин, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець;

3) готування до того злочину та замах на той злочин, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець;

4) готування до того злочину або замах на той злочин, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець;

5) вони також не підлягають кримінальній відповідальності;

6) підлягають кримінальній відповідальності тільки за особливо тяжкий злочин;

7) підлягають кримінальній відповідальності тільки за тяжкий злочин;

8) підлягають кримінальній відповідальності тільки за особливо тяжкий або тяжкий злочин;

9) питання про їхню кримінальну відповідальність вирішується судом в кожному конкретному випадку.

Організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає кримінальній відповідальності:

1) тільки за тяжкі і особливо тяжкі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією;

2) тільки за ті злочини, які він безпосередньо організував та вчиненням яких керував;

3) за всі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони охоплювались його умислом;

4) тільки за злочини, передбачені статтями (частинами статей) Особливої частини, в яких вчинення злочину у співучасті є кваліфікуючою ознакою злочину;

5) за сприяння злочинам, які вчинила організована група чи злочинна організація;

6) за безпосередню участь у вчинюваних ним злочинах;

7) тільки за участь у тяжких чи особливо тяжких злочинах;

8) за участь у всіх злочинах, які ним були організовані;

9) за всі особливо тяжкі злочини, вчинені злочинною організацією.

Учасники організованої групи чи злочинної організації (крім організатора організованої групи чи злочинної організації):

1) не звільняються від кримінальної відповідальності за злочини, у підготовці і вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них;

2) не звільняються від покарання за злочини, у підготовці яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них;

3) підлягають кримінальній відповідальності за злочини, у підготовці яких вони брали участь, залежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них;

4) підлягають кримінальній відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них;

5) підлягають кримінальній відповідальності лише за злочини, у вчиненні яких вони брали участь, залежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них.

6) за безпосередню участь у вчинюваних ним злочинах;

7) тільки за участь у тяжких чи особливо тяжких злочинах;

8) за участь у всіх злочинах, які ним були організовані;

9) за всі особливо тяжкі злочини, вчинені злочинною організацією.

За законодавчим визначенням злочин визнається таким, що вчинений групою осіб без попередньої змови, якщо:

1) у ньому брали участь 3 і більше виконавців без змови між собою;

2) у ньому брали участь декілька виконавців без попередньої змови між собою;

3) у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців;

4) у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою;

5) у ньому брали участь декілька осіб, які не домовлялись попередньо між собою;

6) його вчинили два суб’єкта злочину;

7) його вчинили два або більше суб’єкта злочину;

8) у ньому брали участь декілька осіб, які досягли віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність без попередньої змови між собою;

9) у ньому брали участь не менше трьох осіб – суб’єків злочину.

За визначенням, що міститься в КК України, злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо:

1) його хотіли спільно вчинити дві особи, які заздалегідь, тобто до початку вчинення злочину, домовились про спільне його вчинення;

2) його вчинили декілька осіб (дві та більше), які до початку злочину домовились про спільне його вчинення;

3) його вчинили двоє або більше суб`єктів злочину, які заздалегідь домовились про його вчинення;

4) його спільно вчинили декілька суб`єктів злочину, які виконували разом об`єктивну сторону злочину, про вчинення якого домовились заздалегідь;

5) його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення;

6) його спільно вчинили дві і більше особи, які заздалегідь домовились діяти спільно і разом вчинити злочин;

7) його спільно вчинили суб`єкти злочину, які до початку виконання злочину домовились про його вчинення;

8) його вчинили декілька осіб (дві і більше), які заздалегідь домовились спільно вчинити злочин;

9) його вчинили декілька суб’єктів злочину.

Вкажіть варіанти відповідей, в яких вказані ознаки організованої групи:

1) вчинення злочину стійкою групою осіб;

2) в готуванні до вчинення злочину брали участь декілька осіб (3 і більше);

3) в організованій групі особи попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання;

4) три і більше особи об`єдналися для вчинення злочину (злочинів);

5) в організованій групі особи заздалегідь домовляються про вчинення злочину;

6) в організованій групі особи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи;

7) дії учасників організованої групи спрямовані на вчинення злочинів у майбутньому;

8) дії учасників організованої групи спрямовані на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи;

9) в готуванні або вчиненні злочину брали участь декілька осіб (три і більше).

Вкажіть варіанти відповідей , в яких вказані ознаки злочинної організації:

1) в такій організації обов`язковим є розподіл ролей між співучасниками;

2) це є стійке ієрархічне об`єднання суб`єктів злочину (три і більше), яке зорганізувалися для спільної діяльності;

3) це є стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (три і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності;

4) метою такої організації є вчинення злочинів і керівництво злочинною діяльністю інших осіб;

5) метою злочинної організації є безпосереднє вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництво чи узгодження злочинних дій чи забезпечення самої злочинної організації і інших злочинних груп;

6) метою злочинної організації є безпосереднє вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництво чи координація злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп;

7) метою злочинної організації є безпосереднє вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництво чи координація злочинної діяльності інших осіб та забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп;

8) метою злочинної організації є безпосереднє вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, або керівництво чи координація злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп;

9) метою злочинної організації є безпосереднє вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, або керівництво чи координація злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, а також підтримання зв’язків з міжнародними злочинними угрупуваннями.