Міністерство освіти і науки,молоді та спорту україни

ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

ВАРІАНТ 1

Загальні постійні витрати підприємства при випуску певного товару склали 450 тис. грн., середні змінні витрати 20 грн. Реалізація товару здійснювалася за ціною 40 грн., забезпечуючи підприємству прибуток у розмірі 50 тис. грн. У зв'язку зі спадом в економіці країни підприємство було змушено прийняти рішення про скорочення обсягів виробництва на 20%. Щоб залишити розмір прибутку на колишньому рівні, адміністрація підприємства відшукала можливість знизити загальні постійні витрати. Визначите, на яку величину вони були знижені.

Викладач Т.В Кучеренко


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

ВАРІАНТ 2

Відомо, що на ринку комп'ютерів щомісяця може бути реалізоване до 5 тис. ед. цієї техніки. Діючі на ринку фірми реалізують тільки 4 тис. ед. із запропонованим збільшенням обсягу продажів до 4,2 тис. на місяць. Прибуток від продажу кожного комп'ютера складає 100 у.е. Ваша фірма робить DVD. За даними маркетингових досліджень можна збільшити їхній випуск на 400 ед. Прибуток від продажу одного DVD складає 200 у.е.

Ви знаходитеся перед вибором більш вигідного рішення перепрофілювати виробництво на випуск комп'ютерів (цей захід обійдеться в 30000 у.е.) чи розширити випуск DVD (витрати в розмірі 20000 у.е.).

Ваше завдання полягає от у чому:

- визначити фактори, що ви будите враховувати при ухваленні рішення;

- визначити весь перелік можливих альтернатив рішення;

- провести розрахунки прибутковості;

- вибрати єдине рішення.

Викладач Т.В Кучеренко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

ВАРІАНТ 3

Ваша фірма щомісяця виробляє 5000 комп'ютерів. Для того, щоб серйозно протистояти конкурентам, вам необхідно бути зробити вибір:

1) Знизити ціну на продукцію на 10%. Тоді прибуток вашої фірми від продажу кожного комп'ютера скоротилася з 300 у.е. до 200 у.е.;

2) Підсилити рекламу і збільшити мережа збутових організацій. При цьому рекламні витрати на одиницю зростуть з 100 у.е. до 150 у.е., а збутові з 50 до 120 у.е.

Ваша задача:

- Визначити фактори, що будуть враховуватися при ухваленні рішення, і перелік можливих альтернатив рішення;

- Розрахувати прибутковість;

- Прийняти єдине рішення.

.

Викладач Т.В Кучеренко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

ВАРІАНТ 4

Виробництво продукції на підприємстві характеризувалося наступними параметрами: загальні постійні витрати 20 тис. грн., середні змінні витрати 6 грн, ціна за одиницю продукції 12 грн., обсяг виробництва 6000 шт. З урахуванням сприятливої кон'юнктури ринку фірмі вдалося збільшити обсяг виробництва на 20% при тих же обсягах постійних витрат. Визначите, на скільки при цьому зріс прибуток фірми.

Викладач Т.В Кучеренко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

ВАРІАНТ 5

Ви менеджер музею. На щойно організовану виставку потрібно набрати екскурсоводів. Кожен екскурсовод може провести 4 екскурсії в день (кожна екскурсія по 25 чоловік). Витрати на утримання виставки складають - 60 грн. у день. Зарплата екскурсовода складає 80 грн. у день. Щодня виставку можуть відвідати 50, 100, 150, 200, 250, 300 чоловік. Ціна квитка 1,5 грн. яка оптимальна кількість екскурсоводів необхідно набрати для роботи на виставці?

Викладач Т.В Кучеренко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

ВАРІАНТ 6

Ви – керівник служби маркетингу. На Вашому підприємстві виробляється 4 види продукції. Ваша задача – визначити найбільш ефективний для підприємства вид продукції, вибір обґрунтувати. Дати пропозиції щодо подальшої роботи підприємства. Дані для аналізу наведені в таблиці.

Вид продукції Кількість, шт. Повна собівартість 1 шт., грн. Ціна за 1 шт. (без ПДВ), грн.  
 
 
 
 
 
 

Викладач Т.В Кучеренко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ