Для студентів спеціальностей

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКООСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра маркетингу

Екзаменаційний білет № 1

з дисципліни “ Маркетинг”

Для студентів спеціальностей

6.050106і ”Облік і аудит”

6.050104і ”Фінанси”

1. Концепція соціально-етичного маркетингу.

2. Базові маркетингові стратегії.

3. Процес товароруху.

Зав. кафедри, професор Екзаменатор, к.е.н.

__________ В.І. Перебийніс _________ Л.В. Олексенко

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 3 від 23 вересня 2008 р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКООСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра маркетингу

Екзаменаційний білет № 2

з дисципліни “ Маркетинг”

Для студентів спеціальностей

6.050106і ”Облік і аудит”

6.050104і ”Фінанси”

1. Види маркетингу.

2. Глобальні маркетингові стратегії.

3. Традиційна маркетингова система розподілу товару.

Зав. кафедри, професор Екзаменатор, к.е.н.

__________ В.І. Перебийніс _________ Л.В. Олексенко

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 3 від 23 вересня 2008 р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКООСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра маркетингу

Екзаменаційний білет № 3

з дисципліни “ Маркетинг”

Для студентів спеціальностей

6.050106і ”Облік і аудит”

6.050104і ”Фінанси”

1. Принципи стратегічного маркетингового планування.

2. Методика оцінювання конкурентоспроможності товару.

3. Персональний продаж, як засіб просування товару.

Зав. кафедри, професор Екзаменатор, к.е.н.

__________ В.І. Перебийніс _________ Л.В. Олексенко

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 3 від 23 вересня 2008 р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКООСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра маркетингу

Екзаменаційний білет № 4

з дисципліни “ Маркетинг”

Для студентів спеціальностей

6.050106і ”Облік і аудит”

6.050104і ”Фінанси”

1. Еволюція маркетингу.

2. Моделі прийняття стратегічних рішень маркетингу.

3. Інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу.

Зав. кафедри, професор Екзаменатор, к.е.н.

__________ В.І. Перебийніс _________ Л.В. Олексенко

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 3 від 23 вересня 2008 р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКООСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра маркетингу

Екзаменаційний білет № 5

з дисципліни “ Маркетинг”

Для студентів спеціальностей

6.050106і ”Облік і аудит”

6.050104і ”Фінанси”

1. Сутність товару, його класифікація.

2. Етап спаду життєвого циклу товару.

3. Контроль маркетингової діяльності.

Зав. кафедри, професор Екзаменатор, к.е.н.

__________ В.І. Перебийніс _________ Л.В. Олексенко

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 3 від 23 вересня 2008 р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКООСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра маркетингу

Екзаменаційний білет № 6

з дисципліни “ Маркетинг”

Для студентів спеціальностей

6.050106і ”Облік і аудит”

6.050104і ”Фінанси”

1. Сутність попиту, його види.

2. Складові частини (структура) маркетингової товарної політики.

3. Персональний продаж, як засіб просування товару.

Зав. кафедри, професор Екзаменатор, к.е.н.

__________ В.І. Перебийніс _________ Л.В. Олексенко

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 3 від 23 вересня 2008 р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКООСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра маркетингу

Екзаменаційний білет № 7

з дисципліни “ Маркетинг”

Для студентів спеціальностей

6.050106і ”Облік і аудит”

6.050104і ”Фінанси”

1. Основні поняття маркетингу.

2. Маркетингові стратегії росту.

3. Формування комплексу маркетингових комунікацій.

Зав. кафедри, професор Екзаменатор, к.е.н.

__________ В.І. Перебийніс _________ Л.В. Олексенко

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 3 від 23 вересня 2008 р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКООСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра маркетингу

Екзаменаційний білет № 8

з дисципліни “ Маркетинг”

для студентів спеціальностей

6.050106і ”Облік і аудит”

6.050104і ”Фінанси”

1. Рівні стратегічного маркетингового планування.

2. Види маркетингових стратегій.

3. Стимулювання збуту, як засіб просування товару.