Поняття виробничої потужності

Виробнича потужність підприємства характеризується максимально можливим (потенційним) випуском продукції встановленого асортименту та якості (або переробкою сировини) в одиницю часу при заданому технічному оснащенні, повному використанні устаткування та виробничих площ, здійсненні заходів по впровадженню передових технологій та наукової організації праці.

Виробнича потужність, як правило, вимірюється в тих самих одиницях, в яких планується і обліковується виробництво продукції – в натуральному вираженні (наприклад, в тоннах), в умовно-приведеному натуральному показнику (для підприємств консервної промисловості – в тисячах умовних банок) або кількістю сировини, що може потенційно переробити підприємство в одиницю часу (наприклад, для цукрових заводів – кількість буряку, що може переробити підприємство за добу).

Одиницею часу для розрахунку виробничої потужності, як правило, є зміна.

Виробнича потужність – величина нестала, вона може змінюватися як з року в рік, так і протягом року, оскільки, вводиться нове устаткування, модернізується діюче, вибуває застаріле з різних причин тощо. Тому виробничу потужність розраховують на певну дату.

В залежності від динаміки виробничої потужності розрізняють:

1. Змінна потужність на початок року – характеризує виробничу потужність підприємства на початок планового (звітного) періоду, тобто на 1 січня року.

2. 3мінна потужність на кінець року – характеризує виробничу потужність підприємства на кінець планового (звітного) періоду. Визначають її, базуючись на даних про наявність виробничої потужності на початок періоду, введення змінних потужностей та вибуття їх протягом року:

Поняття виробничої потужності - №1 - открытая онлайн библиотека , (5.1)

де Поняття виробничої потужності - №2 - открытая онлайн библиотека – виробнича потужність на кінець року;

Поняття виробничої потужності - №3 - открытая онлайн библиотека – виробнича потужність на початок року;

Поняття виробничої потужності - №4 - открытая онлайн библиотека – виробнича потужність, яка введена (або планується до введення) протягом року;

Поняття виробничої потужності - №5 - открытая онлайн библиотека – виробнича потужність, яка вибула (або планується до вибуття) протягом року.

З. Середньозмінна потужність – потужність, яку має підприємство в середньому за зміну протягом року ( Поняття виробничої потужності - №6 - открытая онлайн библиотека ). Її визначають за даними про змінну потужність на початок року, середньозмінну потужність, що вводиться, та середньозмінну потужність, що вибуває з урахуванням терміну їх введення та вибуття протягом року:

Поняття виробничої потужності - №7 - открытая онлайн библиотека , (5.2)

де Поняття виробничої потужності - №8 - открытая онлайн библиотека кількість місяців роботи нового (введеного) обладнання з моменту введення його до кінця року;

Поняття виробничої потужності - №9 - открытая онлайн библиотека кількість місяців не роботи обладнання, що планується до виведення з моменту виведення його до кінця року;

12 – кількість місяців в році.

4. Середньорічна потужність – потужність, яку має підприємство в середньому за рік. Розраховується, як добуток середньозмінної потужності та кількості змін роботи підприємства в році:

Поняття виробничої потужності - №10 - открытая онлайн библиотека , (5.3)

де Поняття виробничої потужності - №11 - открытая онлайн библиотека – виробнича потужність середньорічна;

Поняття виробничої потужності - №12 - открытая онлайн библиотека – кількість змін роботи підприємства за рік.