Характеристика резюме, об’єкту інвестування (підприємства) та інвестиційного задуму інвестиційного проекту

Резюме. Бізнес-план призначений для потенційних інвесторів, які хочуть з'ясувати: суть вашого проекту і його потенційна ефективність; хто і як реалізовуватиме проект; скільки коштів необхідно для інвестицій і джерело(а) їх фінансування; який механізм повернення позикових коштів; яке забезпечення позики можете представити.

Потенційні інвестори повинні переконатися в економічній ефективності й реалізованості проекту. Основна вимога до резюме – простота і лаконічність викладу, мінімум спеціальних термінів. Обсяг не повинен перевищувати 2-3 друкарські сторінки.

Рекомендується складати резюме після закінчення розробки бізнес-плану ІП.

У резюме слід вказати: назву проекту; галузь; найменування підприємства; перелік основних видів діяльності; короткий опис проекту; розмір інвестицій або вартість проекту; джерела і умови інвестування, напрями використовування кредитів; плани повернення позикових коштів; основні показники ефективності проекту: чистий дисконтований дохід з урахуванням ризиків NPV; індекс прибутковості PI; термін окупності інвестиційного проекту; дисконтна ставка.

Наприклад резюме інвестиційного проекту "Зниження втрат і нераціональної витрати природного газу і теплової енергії. Термомодернізація будівель бюджетної сфери міста "може бути представлена таким чином.

В рамках реалізації інвестиційного проекту, з метою зменшення споживання природного газу в комунальній теплоенергетиці міста, пропонується впровадити інвестиційний проект щодо термомодернізації бюджетних установ.

Із загальної кількості бюджетних установ міста для термомодернізації були вибрані 550 будівель, серед яких шкільні та дошкільні навчальні установи, лікарні, адміністративні будівлі, тощо. Передбачається глибока модернізація 3 інженерних систем будівель - заміна радіаторних систем на енергоефективні, включаючи встановлення зарадіаторних екранів, заміна вікон на енергоефективні металопластикові, утеплення зовнішніх стін будівель.

Економічна ефективність проекту забезпечується за рахунок зниження споживання теплової енергії на опалення установ бюджетної сфери. Додатковий позитивний результат при впровадженні заходів буде спостерігатися у вигляді підвищення комфортності у приміщеннях та кращого зовнішнього вигляду будівель за рахунок декоративного оздоблення. Також, внаслідок термомодернізації будівель, планується зниження витрат на експлуатацію будівель.

При виконанні зазначеного комплексу енергозберігаючих заходів очікується зменшення питомих теплових витрат на опалення будівель до середньої величини 78 кВт*год/м2 за опалювальний період. В цілому по місту прогнозується зменшення споживання теплової енергії у будівлях бюджетних установ до 63%.

Зведені дані розрахунків ефективності проекту наведені в таблиці 3.4.

При реалізації проекту є потенційна можливість софінансування за рахунок вуглецевого інвестора. Реалізація проекту дозволить зменшити споживання природного газу в середньому на 15 494 тис. м3 щорічно й скоротити викиди двоокису вуглецю в Україні на 32 712 тис. тон .

Таблиця 3.4

Умовні техніко-економічні показники інвестиційного проекту

"Зниження втрат і нераціональної втрати природного газу і теплової енергії. Термомодернізація будівель бюджетної сфери"

Найменування Одиниці виміру Значення
       
Економічні показники проекту
1.1 Строк життя проекту років
1.2 Період реалізації проекту р.р. 2012-2017
1.3 Капітальні витрати тис. грн. 992 018
1.4 Джерела фінансування     держбюджет (субвенції), обласний бюджет, місцевий бюджет
1.5 Джерела погашення    
1.6 "Зелені інвестиції" тис. грн. 37 909
Технічні характеристики проекту
2.1 Кількість об'єктів модернізації шт
  Експлуатаційні характеристики проекту
3.1 Споживання теплової енергії на опалення в рік Гкал 180 736  
  3.2 Економія теплової енергії на опалення після впровадження термомодернізації Гкал 113 180  
3.3 Економія газу на виробництво теплової енергії на опалення тис. м3/рік   15 494
3.4 Ціна на природний газ для бюджетних організацій (із травня 2009 р., без ПДВ) грн/тис. м3 2 182  
3.5 Вартість заміщеного газу тис. грн/рік 33 809
Показники ефективності
4.1 Коефіцієнт дисконтування %
4.2   Чистий інтегральний дисконтований дохід тис. грн. 548 227  
4.3 Дисконтований строк окупності років 8,7

Цілі бізнес-плану.У процесі інвестиційного проектування першочерговим є визначення мети проекту.Мета проекту – це доказовий результат і задані умови реалізації загального завдання проекту.Цілі проекту повинні бути чітко визначені: вони повинні мати зрозумілий сенс; результати, одержувані при досягненні мети, повинні бути вимірюваними, а задані обмеження і вимоги повинні бути здійснимими.У цьому розділі слід також показати індивідуальні інтереси учасників реалізації інвестиційних бізнес-проектів:менеджерам фірм; міським властям;інвесторам;діловим партнерам;місту.

Підприємство.У даному розділі слід вказати: повну назву організації; юридичну адресу; форму власності; відомості про керівництво підприємства; мету діяльності і коло вирішуваних завдань.

Інвестиційний задум.Користуючись додатковими джерелами, слід викласти:існуючу проблему;цілі бізнес-плану ІП;очікувані технологічні (технічні) результати проекту;завдання підприємства в інвестиційний період.

3.4. Джерела і об'єкти інвестицій бізнес-плану інвестиційного проекту.

Джерела і об'єкти інвестицій.У даному розділі розглядаються об'єкти інвестицій і джерела фінансових коштів. Оцінка обсягу інвестиційних витрат повинна охоплювати всю сукупність ресурсів, пов'язаних з реалізацією проекту, що використовуються, зокрема згідно даних аналітичної таблиці 3.5

Таблиця 3.5

Джерела коштів інвестиційних коштів і напрям інвестицій

№ з\п Напрями інвестицій Джерела коштів
Будівельно-монтажні роботи власні кошти
товарний кредит
кошти бюджету на погашення кредиту
Обладнання …..
Будівлі ….
Оборотні кошти ….
Розробка проектної документації і інші витрати ….
Всього інвестицій, у тому числі власні кошти товарний кредит кошти бюджету на погашення кредиту  

У інформації про джерела і об'єкти інвестиційза курсом НБУ приймається ставка одного долара, що дорівнює курсу грн. на момент розробки бізнес-плану.

Зазначається загальна вартість проекту (1-а черга) в тис. грн. і $ , вартість інвестиційного проекту і склад, а саме із залучених (кредитних) коштів, коштів за рахунок місцевого бюджету та власних коштів підприємства та мови інвестора (наприклад): термін кредиту – 5 років; кредитна ставка – 7% річних; видача кредиту: єдиноразово, в перший рік реалізації проекту; погашення кредиту: починаючи з першого року реалізації проекту в сумах, заявлених інвестором; напрям витрат кредиту – на закупівлю устаткування ( табл 3.6).

Таблиця 3.6

Порядок виплат кредитних коштів (за товарним кредитом)

Показники Роки реалізації проекту Всього
Кредит в доларах            
Кредит, тис. грн            
Погашення кредиту