Експорт даних у тимчасові таблиці

Дані бази даних, яка зазнає реінжинірингу, експортуються в одну із СКБД: Oracle, Postgresql або Access.

2.Створення таблиці-шаблону.

У тієї СКБД, куди були експортовані дані, створюється так звана таблиця-шаблон, з атрибутами, представленими в заголовку табл. 1. Коротко охарактеризуємо ці атрибути.

Таблиця 1. Таблиця - шаблон

Преутворена таблиця Атрибут Конструк- ція ММД Оператор Розділ Влас Розділ Влас Оператор ЕкзОВлас ЕкзОВлас
Classifikator texnik Код типу техні- ки <ЗначХО>= <Розділ>= Х_УГЕС <ЕкзО>= #Назва типу техніки
Classifikator texnik Код підтипу техніки <ЗначХО>= <Розділ>= Х_УГЕС <ЕкзО>= #Назва типу техніки
Classifikator texnik Код назви техніки <ЗначХО>= <Розділ>= Х_УГЕС <ЕкзО>= #Назва підтипу техніки
Nal_HUST Марка двигуна (M DVIG)   <Розділ>= Х_УГЕС    
Vodit_UGES Номер водій- ських прав <ЗначХС>= <Розділ>= Х_УГЕС <ЕкзО>= #ПІБ водія
Vodit_UGES Категорія прав <ЗначХС>= <Розділ>= Х_УГЕС <ЕкзО>= #ПІБ водія
Оператор КласОЕкзОВл КласОЕэкзОВлас Оператор ТипОЕк- зОВл ТипОЕкзОВс Оператор 1 Значення 1
<КласО>= Классифика- ция техніки <ТипО>= - <ТипХО>[](строкова,будь-яка, факти- чна Код типу техніки
<КласО>= Классифика- ция техніки <ТипО>= - <КласО>= Назва.підти пу техніки
$<КласО>=класифікація техніки; <ТипО>=-; <Ек- зО>=#Назва типу техніки; / <КласО>= Найменування підтипу тих- ники <ТипО>=      
<КласО>= Двигун <ТипО>= #Марка двигуна (M DVIG)    
<КласО>= Водій <ТипО>=   $<ЧасНС>=#Дата одержання водійських прав;<ТипХС>[](строко- вая,будь-яка,1)=Номер прав водія;<КласС>= Одержання водій- ських прав
<КласО>= Водій <ТипО>=   $<ЧасНС>=#Дата одержання водійських прав;<ТипХС>[] (стро- ковая, облікова,1)= Категорія водійських прав;<КласС>= Одержання водій- ських прав

Атрибут «преутворена таблиця» (стовпець 2) містить ім'я тимчасової таблиці ( в одній із СКБД: Oracle, Postgresql або Access), у яку були переміщені дані із БД, що зазнає реінжинірингу.

Стовпець 3 - «атрибут» - містить ім'я атрибута в тимчасовій таблиці, у яку були переміщені дані із БД, що зазнає реінжинірингу.

Атрибут «Конструкція ММД» (стовпець 4) містить оператор (точніше певну його конструкцію) мови моделі даних (ММД), якому може бути привласнене ім'я атрибута стовпця 3 відповідного рядка табл.

У стовпці 5 - атрибут - «оператор Розділвлас» вказується або конструкція ММД <Розділ>=, або послідовність операторів ММД (ієрархія розділів Про - елемент рядка метаопису), що обов'язково закінчується конструкцією <Розділ>=.

У стовпці 6 - атрибут - «Розділ Влас» вказується ім'я розділу, що привласнюється конструкції <Розділ>= (стовпець 5). Воно може бути константою, адресою поля тимчасової таблиці БД, адресою властиво БД із УМД, у яку переносяться дані (останні згодом при необхідності можна знищити).

У стовпці 7 - атрибут - «оператор ЕкзОВлас» вказується або конструкція МД <ЕкзО>=, або послідовність операторів ММД (ієрархія екземплярів об'єктів ПрО - елемент рядка метаописания), що обов'язково закінчується конструкцією <ЕкзО>=.

У стовпці 8 - атрибут - «ЕкзОВлас» вказується ім'я екземпляра об'єкта, яке привласнюється конструкції <ЕкзО>= (стовпець 7), і яке може бути константою, адресою поля тимчасової таблиці БД, адресою властиво БД із УМД, у яку переносяться дані.

У стовпці 9 - атрибут - «оператор КласОЕкзОВл» вказується конструкція ММД <КласО>=, або послідовність операторів ММД (ієрархія класів

об'єктів ПрО - елемент рядка метаопису), що обов'язково закінчується конструкцією <КласО>=.

У стовпці 10 - атрибут - «КласОЕкзОВлас» вказується ім'я класу об'єкта-власника, яке привласнюється конструкції <КласО>= (стовпець 9), і яке може бути константою, адресою поля тимчасової таблиці БД, адресою властиво БД із УМД, у яку переносяться дані.

У стовпці 11 - атрибут - «оператор ТипОЕкзОВл» вказується або конструкція ММД <ТипО>=, або послідовність операторів ММД (елемент рядка метаопису), що обов'язково закінчується конструкцією <ТипО>=.

У стовпці 12 - атрибут - «ТипОЕкзОВс» вказується ім'я типу об'єкта-

власника, яке привласнюється конструкції <ТипО>= (стовпець 11), і яке може бути константою, адресою поля тимчасової таблиці БД, адресою властиво БД із УМД, у яку переносяться дані.

У стовпці 13 - атрибут - «оператор 1» вказується або якийсь конкретний оператор ММД, або послідовність необхідних операторів ММД (елемент

рядка метаопису).

У стовпці 14 - атрибут - «Значення 1» вказується ім'я, яке привласнюється конструкції (стовпець 13), і яке може бути константою, адресою поля тимчасової таблиці БД, адресою властиво БД із УМД, у яку переносяться дані.

Атрибутів подібних зазначеним у стовпцях 13 і 14 табл. 1 може бути декілька ( до 12 пар), залежно від необхідності моделювання елементів розглянутої предметної області. Таблиця-шаблон може бути створена, наприклад, і в офісному додатку Microsoft Excel (або йому подібному), а потім експортуватися в одну з рекомендованих СКБД.