Д.2.3. Підготовка до роботи

Генератор сигналів Г4-111/б.

Д.2.1. Призначення.

1. Генератори сигналів високочастотні Г4-111, Г4-111/а, Г4-111/б призначені для випробу-вання різноманітних радіоелектронних пристроїв.

2. Генератори можуть працювати як в лабораторних, так і в польових умовах.

Робочі умови експлуатації:

- температура навколишнього середовища від мінус 10 до +50°С (від 263 до 323 К);

- відносна вологість 95% при температурі до +30°С;

- напруга мережі (220 Д.2.3. Підготовка до роботи - №1 - открытая онлайн библиотека 22) В.

3. Генератори являються джерелом НВЧ-коливань із некаліброваним по потужності виходом. Вони можуть працювати в режимах немодульованих коливань (безперервної генерації) і амплітудно-імпульсної модуляції, а токож синхронізуватись від зовнішнього високостабільного джерела сигналу. За допомогою даних приладів можна здійснювати живлення НВЧ енергією вимірювальних ліній, весь комплекс трактових вимірювань (Кст, імпендансів та інш.), а також калібрування вимірювачів потужності, вимірювання втрат і послаблень. Генератори можна широко застосовувати при перевірці радіоелектронних пристроїв і виявленні каналів побочного прийому, а також при випробуваннях напівпровідникових пристроїв типу змішувальних і множильних діодів, варакторів і т.д. Функціональна схема генератора Г4-111/б приве-дена на мал.Д.2.1.

Д.2.2. Технічні дані.

1. Діапазон частот генераторів відповідає вказаному в табл.Д.2.1.

Таблица Д.2.1.

Тип прибора Діапазон частот, ГГц
Г4-111 6...17.85
Г4-111/а 6...9
Г4-111/б 9...12.7

Д.2.3. Підготовка до роботи - №2 - открытая онлайн библиотека

Д.2.3. Підготовка до роботи - №3 - открытая онлайн библиотека 1 Вихід

Д.2.3. Підготовка до роботи - №4 - открытая онлайн библиотека Д.2.3. Підготовка до роботи - №5 - открытая онлайн библиотека Д.2.3. Підготовка до роботи - №6 - открытая онлайн библиотека Д.2.3. Підготовка до роботи - №7 - открытая онлайн библиотека Д.2.3. Підготовка до роботи - №8 - открытая онлайн библиотека Д.2.3. Підготовка до роботи - №9 - открытая онлайн библиотека Д.2.3. Підготовка до роботи - №10 - открытая онлайн библиотека 9-12.7GH2

2 3

Зовнішня модуляція

Рисунок Д.2.1. Функціональна схема генератора Г4-111/б.

1 - автогенератор клістронній; 2- блок генераторів меандра і пилообразної напруги; 3 - блок живлення; 4 - індикаторний пристрій.

Запас по краям діапазону - не менше 1%.

Основна похибка установки частоти за шкалою генераторів і похибка в робочих умовах -не більше 1%.

3. Нестабільність частоти при незмінних зовнішніх умовах і напрузі живлення за будь-який вибраний довільно 15 - хвилиний інтервал часу після 30 хвилин встановлення робочого режиму при роботі приладів у нормальних умовах - не більше Д.2.3. Підготовка до роботи - №1 - открытая онлайн библиотека 10 Д.2.3. Підготовка до роботи - №12 - открытая онлайн библиотека (n=-4) від робочого значення частоти. Додатковий час встановлення робочого режиму після перестроювання на іншу частоту для отримання вказаної нестабільності - не більше 15 хвилин.

4. Паразитна девіація частоти в режимі немодульованих коливань у полосі частот 50Гц...20КГц - не більше Д.2.3. Підготовка до роботи - №1 - открытая онлайн библиотека 10 Д.2.3. Підготовка до роботи - №12 - открытая онлайн библиотека (n=-5) від несучої частоти. Паразина амплітуда в режимі немодульованих коливань - не більше 0.3%.

5. Основна похибка установки частоти в режимі зовнішньої амплітудно-імпульсної модуляції на частоті 1000Гц не перевищує Д.2.3. Підготовка до роботи - №1 - открытая онлайн библиотека 1.2% від встановленого значення частоти.

6. Вихідна потужність приладів на вихідному роз’ємі «ВЫХОД» при навантаженні 50 Ом з Кст не більше 1.6 в нормальних умовах - не меньше величин, вказаних у табл.Д.2.2.

Таблица Д.2.2.

Тип пристрою Діапазон частот, ГГц Вихідна потужність, мВт
Г4-111/б 9....12.05
  12.05....12.7

Д.2.3. Підготовка до роботи.

1.Органи керування приладів розміщені на перехідних панелях. Їх призначення оговорено відповідними написами. Тумблер ввімкненя мережі, лампочка «СЕТЬ ВКЛ» знаходяться в лівому верхньому кутку панелі. В її лівому нижньому кутку розміщені перемикач роду робіт і низькочастотне гніздо «ВНЕШ.МОДУЛ». Частота перестроюється ручкою, зв’язаною зі шкалою «ЧАСТОТА GHz».

В правому верхньому куту панелі є індикатор вихідної потужності (стрілочний індикатор і ручка «ЧУВСТ»). Ручкою «ЧУВСТ» регулюється чутливість індикатора рівня потужності. В правому нижньому куту генератора Г4-111 розміщені три роз’єма «ВЫХОД», над кожним є індикаторна лампочка. При перестроюванні частоти по діапазону загоряється одна з них. Робо-чим є той з роз’ємів «ВЫХОД», над яким горить індикаторна лампочка.

Регулювання рівню вихідної потужності з роз’ємів «ВЫХОД» здійснюється двома ручками «УРОВ. МОЩНОСТИ», розміщеними над індикаторними лампочками, а точніше той з них, під якою горить індикаторна лампочка. При цьому друга ручка повинна знаходитись у крайньому лівому положенні.

В генераторах Г4-111/а, Г4-111/б у правому нижньому куту розміщені роз’єм «ВЫХОД» і ручка «УРОВ. МОЩНОСТИ». Регулювання рівня вихідної потужності з роз’єму «ВЫХОД» здійснюється ручкою «УРОВ. МОЩНОСТИ».

2. При роботі генераторів у режимі модуляції пилообразною напругою амплітуда пилки регулюється ручкою «АМПЛ», під якою розміщений низькочастотний роз’єм виходу пило-образної напруги «ВЫХОД _/\/\_ ».

3. В лівій стороні задньої стінки є гніздо управляючої напруги «УПР. НАПРЯЖ», яке використовується при роботі генераторів у режимі електронного керування частотою. Необхідно пам’ятати,

що це гніздо знаходиться під високим від’ємним потенциалом відносно корпусу. Там також розміщени вихідні роз’єми

Д.2.3. Підготовка до роботи - №16 - открытая онлайн библиотека Д.2.3. Підготовка до роботи - №17 - открытая онлайн библиотека Д.2.3. Підготовка до роботи - №18 - открытая онлайн библиотека 6-9 GHz і 9-12.7 GHz в генераторі Г4-111 6-9 GHz у генераторі Г4-111/а 9-12.7 GHz в генераторі Г4-111/б, тримачі запобіжників 1.0А і 0.5А .

Праворучна задній стінці знаходиться роз’єм для приєднання кабеля живлення лічільник напрацювання часу, якого може не бути; перемикач напруги 115V, 400Hz; 220V, 50Hz.

Перед ввімкненням приладів переконайтесь у відповідності напису кришки на задній стінці приладу напрузі мережі живлення. Перед ввімкненням генераторів в мережу заземліть їх за допомогою клеми захисного заземлення, розміщенної на передній панелі генератора. Вими-кач напруги мережі повинен знаходитись в нижньому положенні. Прилад за допомогою шнура живлення під’єднати до мережі живлення 220В, 50Гц.

5. Для ввімкнення приладів в мережу 115В, 400Гц відкрутіть два гвинта, що кріплять планку на задній стінці приладу, перевмикніть тумблер на 115В, переверніть планку іншою стороною і поставте її на місце.

Замініть в роз’ємі 220V, 115V плавкі вставки типу 2П2б-1 з 3.15 на 4.0 А в генераторах Г4-111/а, Г4-111/б.

Д.2.4. Порядок роботи.