Тема 7. Основи офісного програмування_VB

Нині, за умов активного проникнення инфокоммуникационних технологій у освіти та накопичення грошових освітніх ресурсів у Інтернету, актуальною стає завдання переосмислення теорії організації процесу та процесу управління, процесу передачі систематизованих знань, навичок і умінь від однієї покоління до іншого, і нових методів і технологій навчання. Постійне збільшення обсягу інформації та обмеженість навчального часу зумовлюють необхідність інтенсифікації навчання, розробки і впровадження нетрадиційних технологій, які базуються на використанні обчислювальної техніки із застосуванням активних методів навчання в всім їхню розмаїтість і комплексності. Реалізація активних методів навчання - одну з основних завдань дидактики, яка передбачає активізацію всього процесу, виявлення системи, способів, прийомів, сприяють підвищенню активності учнів через формування позитивної мотиваційної структури навчально-пізнавальної діяльності.

У цьому полягає актуальність даного дипломного проекту, що дозволяє, економлячи грошей придбання великої кількості книжок з цієї теми, отримати необхідні знання за менший проміжок часу.

Сьогодні ніхто поза сумнівом те що, що електронні навчальні посібники дозволяють збагатити курс навчання, доповнюючи його різноманітними можливостями комп'ютерних технологій, і роблять його, в такий спосіб, цікавішим і більш на місце учнів.

Винятково високий рівень наочності що був матеріалу, взаємозв'язок різних компонентів курсів, комплексність і інтерактивність роблять програми незамінними помічниками, як студента, так викладача.

Завдяки комплексу різноманітних мультимедійних можливостей процес навчання стає більш і цікавим.

Електронний довідкове посібник - це віртуальна система, призначена для автоматизованого навчання, що охоплює повний чи частковий обсяг навчальної дисципліни.

1. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №1 - открытая онлайн библиотека Pointer (Покажчик) - для позиціювання покажчика Миші;

2. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №2 - открытая онлайн библиотека PictureBox (Графічне вікно) - розміщує у формі графічне вікно, призначене для об’єднання елементів у групи, вставки в нього графічних об’єк­тів, тексту, анімації та ін.;

3. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №3 - открытая онлайн библиотека Label (Напис) - розміщує у формі текстові об’єкти-написи, редагувати які під час виконання додатку неможливо;

4. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №4 - открытая онлайн библиотека TextBox (Текстове поле) - розміщує у формі поле для введення текстової інформації, чисел, дат;

5. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №5 - открытая онлайн библиотека Frame (Рамка) - створює у формі рамку із заголовком для логічного групування об’єктів;

6. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №6 - открытая онлайн библиотека CommandButton (Командна кнопка) - розміщує у формі кнопки управління для ініціювання дій, виконання команд і т.д.;

7. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №7 - открытая онлайн библиотека CheckBox (Прапорець) - розміщує у формі індикаторний перемикач, призначений для формування умов виконання чи певних налаштувань, значення якого (Value) при встановленому прапорці- 1; за відсутності прапорця – 0; позначений, але неактивний стан - 2;

8. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №8 - открытая онлайн библиотека OptionButton (Перемикач) - створює у формі альтернативний перемикач для вибору налаштування чи режиму виконання програми;

9. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №9 - открытая онлайн библиотека ComboBox (Поле зі списком) - створює у формі об’єкт, що містить одночасно поле введення тексту і список значень, введений текст додається до елементів списку;

10. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №10 - открытая онлайн библиотека ListBox (Список) - створює у формі список для вибо­ру одного чи декількох значень із запропонованого списку;

11. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №11 - открытая онлайн библиотека HScrollBar (Горизонтальна смуга прокручування) -розміщує у формі горизонтальну смугу прокручування;

12. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №12 - открытая онлайн библиотека VScrollBar(Вертикальна смуга прокручування) - роз­міщує у формі вертикальну смугу прокручування;

13. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №13 - открытая онлайн библиотека Timer (Таймер) - розміщує у формі таймер;

14. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №14 - открытая онлайн библиотека DriveListBox (Список пристроїв) - створює у формі список пристроїв;

15. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №15 - открытая онлайн библиотека DirListBox (Список папок) - створює у формі дерево­подібний список папок;

16. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №16 - открытая онлайн библиотека FileListBox (Список файлів) - створює у формі список файлів;

17. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №17 - открытая онлайн библиотека Shape (Фігура) - створює у формі геометричні фігури: прямокутник, квадрат, коло, еліпс, прямокутник і квадрат із заокругленими кутами;

18. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №18 - открытая онлайн библиотека Line (Лінія) - створює лінії;

19. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №19 - открытая онлайн библиотека Image (Зображення) - створює у формі поля для відобра­ження графічних зображень;

20. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №20 - открытая онлайн библиотека Data (Дані) - створює елементи управління даними в базі даних, для переміщення по записах і відображення ре­зультатів навігації;

21. Тема 7. Основи офісного програмування_VB - №21 - открытая онлайн библиотека OLE- створює у формі поля для розміщення об’єктів за допомогою OLE-технологій.