Міст та послідовність виконання завдання, вимоги до виконання операцій і прийомів роботи, режим роботи. Норми регулювання

обоче місце: Практичне заняття № 4

Назва роботи: Перевірка технічного стану акумуляторної батареї. Перевірка приладів систем запалювання, електричного пуску, освітлення і сигналізації та контрольно - вимірювальних приладів

ривалість заняття: 80 хв.

Викладач Давидов С. Г.

Розглянуто на засіданні циклової комісії технічних дисциплін

Протокол № 1 від 25 серпня 2015 року

Голова комісії ___________ О. М. Мельник

Практичне заняття № 4

ема роботи:Перевірка технічного стану акумуляторної батареї. Перевірка приладів систем запалювання, електричного пуску, освітлення і сигналізації та контрольно- вимірювальних приладів.

Мета роботи: Поглибити і закріпити теоретичні знання по технічному обслуговуванні електрообладнання автомобіля і причепа. Набути практичні навики і вміння по проведенню операцій технічного обслуговування електрообладнання автомобіля і причепа .

Теоретичні положення, методичні вказівки:

1. Будова і експлуатація автомобіля. Конспект лекцій. Ч. 2.- Мирогоща, 2005, с. 4…97 (вибірково).

2. Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н. Автомобиль ЗАЗ – 1102 « Таврия ».- М.: Транспорт, 1990, с. 209…212, 216..217, 226…227, 237…240 (вибірково).

3. Будова і експлуатація автомобіля. Довідникові дані для оформлення звітів по лабораторно – практичних заняттях .- Мирогоща, 2006,

с. 18…22.

Матеріально- технічне оснащення робочого місця:акумуляторна батарея 6СТ-44А, генераторна установка Г222 з випрямним блоком та інтегральним регулятором напруги, стартер 40. 3708 з тяговим реле, вузли і агрегати системи запалювання (датчик- розподільник, комутатор, котушка запалювання і свічки запалювання ), прилади освітлення і світлової та звукової сигналізації, комбінація приладів 20. 3801, набір проводів, ареометр, навантажувальна вилка, скляна трубка, електроліт, обтиральний матеріал, плакати.

равила техніки безпеки.

1. Перед випробуванням акумуляторної батареї під навантаженням необхідно відкрити пробки усіх акумуляторів.

2. При вимірюванні рівня електроліту або його густини не допускати попадання електроліту на шкіру або одяг. Користуватись захисними окулярами, прогумованим фартухом і гумовими рукавицями.

3. Готувати електроліт в кислотостійкому посуді. Категорично забороняється вливати воду в кислоту, щоб запобігти бурхливій реакції і розбризкуванню кислоти.

4. Зарядні установки вмикати тільки з дозволу викладача.

скіз, схема, фото або інша ілюстрація.

Міст та послідовність виконання завдання, вимоги до виконання операцій і прийомів роботи, режим роботи. Норми регулювання - №1 - открытая онлайн библиотека

Рис. 3. Схема для перевірки інтегрального регулятора напруги:

1- акумуляторна батарея; 2- регулятор напруги; 3- провід для включення; 4- лампа;

5 – вольтметр; 6- потенціометр

Підготовка устаткування до роботи

1. Встановити автомобіль на оглядову яму.

2. Підготувати інструмент для проведення демонтажно- монтажних і регулювальних робіт.

міст та послідовність виконання завдання, вимоги до виконання операцій і прийомів роботи, режим роботи. Норми регулювання.

1. Вияснити конструкцію і принцип роботи приладів і вузлів системи електричного обладнання автомобіля.

2. Вияснити перелік операцій, які проводяться при перевірці технічного стану акумуляторної батареї, генераторної установки, стартера, приладів і вузлів системи запалювання, освітлення і сигналізації.

3. Провести перевірку і зробити висновок про технічний стан вузлів і агрегатів електричного обладнання автомобіля.

4. Привести в порядок робоче місце.

Таблиця, графік або наслідки вимірювань, досліджень, випробувань та їх результати. Висновки.

Характеристика приладів електрообладнання автомобіля

ЗАЗ – 1102 «Таврія»

Найменування Показники
Система електропроводки      
Номінальна напруга, В  
Акумуляторна батарея  
Генератор  
Стартер  
Система запалювання      
Датчик – розподільник запалювання  
Комутатор  
Котушка запалювання  
Свічки запалювання  

Після виконання завдання студент повинен:

знати:

1. Призначення, конструкцію і принцип роботи приладів електричного обладнання автомобілів і причепів.

2. Перелік основних операцій технічного обслуговування приладів електричного обладнання автомобілів і причепів.

3. Порядок виконання операцій технічного обслуговування приладів електричного обладнання автомобілів і причепів.

вміти:

1. Проводити основні операції технічного обслуговування приладів електричного обладнання автомобілів і причепів.

2. Виявляти і усувати основні експлуатаційні несправності приладів електричного обладнання автомобілів і причепів.

Завдання для самостійної роботи:

1. Будова і експлуатація автомобіля. Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни . Ч. 1. - Мирогоща, 2015, с. 79…80.

2. Оформити звіт в робочому зошиті для виконання практичних занять.

3. Виконати індивідуальне завдання згідно варіанту 1…25.