І н с т р у к ц і й н а к а р т а. Текстовий редактор Word: Форматування тексту за зразком

І н с т р у к ц і й н а к а р т а

лабораторна робота № 3

Темазаняття

Текстовий редактор Word: Форматування тексту за зразком. Використання стилів та створення автоматичного змісту

Мета заняття

Навчитись форматувати текст за зразком з використанням стилів та створювати автоматичний зміст.

Матеріально-технічне обладнання та посібники для роботи

Комп’ютер IBM PC, OC Windows, MS WORD.

Л1 стр. 119-121, 141-150

Л2 стр. 249-254

Глушаков С.В., Сурядный А.С. Microsoft Office 2000: Учебный курс – Харьков: Фолио,

Правила безпеки

Дивись техніка безпеки в комп’ютерному класі (додаток 1)

Зміст та послідовність виконання[1] роботи

Вхідний контроль

1.1. Дайте визначення:

Форматування тексту - це

Стиль тексту – це

1.2. Визначте назви елементів вікна текстового процесора WORD 2007, що зображенні на малюнку:

І н с т р у к ц і й н а к а р т а. Текстовий редактор Word: Форматування тексту за зразком - №1 - открытая онлайн библиотека

1.3.Поясніть для чого призначено режим перегляду документа Структура? 2 Методичні вказівки до виконання роботи:

1. Вставити титульну сторінку можна, виконавши наступні дії: Вставка – Титульна сторінка – обрати необхідний стиль

2. Для оформлення границі сторінки виконайте наступні дії: Разметка страницы – Фон страницы – Границы страниц – тип Рамка – обрати малюнок, встановити необхыдну ширину – Применить к – Этому разделу (кроме 1-й страницы) – ОК

3. Створити заголовок статті можна так: виділити необхідний текст – Главная – Стили – Заголовок 1. Для того, щоб застосувати пунктирне підкреслення необхідно виділивши текст, натиснути на Ч*, що знаходиться в групі Шрифт (вкладка Головна) і обрати вид підкреслення.

4. Міжрядковий інтервал задається на вкладці Головна – Абзац – междустрочный, а міжсимвольний Головна – Шрифт – Дополнительно – Интервал.

5. Для вставки малюнка необхідно обрати вкладку Вставка – Рисунок – вказати шлях до файлу – Вставить. Для встановлення параметрів малюнка необхідно виділити картинку, перейти на вкладку Формат, обрати Стиль, вказати розмір, Обтекание текстом.

6. Для того, щоб встановити зноску необхідно: Ссылки – Сноски – Вставить сноску. Виділіть текст зноски та натисніть Вставка – Гиперссылка – Связаться с – файлом веб-страницы – Адрес (за умовою завдання)

7. Буквиця формлюється завдяки Вставка – Буквиця – В тексте – Параметри буквиці – висота в строках.

8. Примітку можна оформити завдаки вкладці Рецензирование – Создать примечание

9. Для того, щоб додати підложку необхідно скористуватися одноіменною командою на вкладці Разметка страницы – Подложка – Настраиваемая подложка – Рисунок – выбрать, вказати масштаб та поставити прапорець біля команди Обесцветить

10. Для того, щоб вставити зміст, необхідно натиснути на вкладку Ссылки – Оглавление – Оглавление.

Хід роботи

1. Відкрийте текстовий документ Word_Білл_Гейтс.docx, що знаходиться на диску D:/Завдання/Word2007Збережіть копію документа під ім'ям Результат_ Білл_Гейтс.docx у вашу папку

2. Встановіть параметри сторінок документа: книжкова орієнтація, верхнє та ліве поле – 2 см, праве та нижнє поле – 1,5 см

3. Вставити титульну сторінку (стиль Мозаїка), текст ввести відповідно до зразка (Додаток 1)

4. Оформіть границі сторінки (границя відображається по периметру всієї сторінки відносно краю сторінки, рамка з малюнком відповідно до взірця, ширина 15 пт, застосувати до всього розділу, окрім 1-ї сторінки)

5. Створити заголовок статті (Білл Гейтс), яка містить наступні параметри: стиль Заголовок 1 , шрифт – Аrial , розмір кегля – 24 , розташувати з лівого краю , застосувати до заголовка пунктирне підкреслення продовжити його до кінця рядка

6. Для першого підрозділу, в якому міститься короткий опис про особистість (відповідно до зразка) застосувати наступні параметри: шрифт – Аrial основний, розмір кегля – 10,5 пт, відступ зліва – 1,25 см, інтервал після абзацу – 10 пт , міжрядковий – множитель 1,25 пт , міжсимвольний – ущільнений на 1 пт

7. Додати фотографіюБілла Гейтса з файлу D:/Завдання/Word2007/bill-geyts.jpgПараметри для фото: розмір: висота - 4 см, ширина - 5 см , стиль рисунка – с горизонтальною тінню, біла ; обтекание текстом – вокруг рамки ; розмістить за зразком

8. Організуйте зноску в кінці першого абзацу після слова «доларів». Текст зноски «Білл Гейтс 21-й раз поспіль став найбагатшою людиною США» повинен розташовуватись знизу поточної сторінки . До тексту зноски вставити гіперпосилання: на адресу веб-сторінки http://podrobnosti.ua/995723-bill-gejts-21-j-raz-podrjad-stal-samym-bogatym-chelovekom-ssha.html

9. Заголовки всіх підрозділів(Біографія, Особисті дані, 11 золотих правил Білла Гейтса, Книги Білла Гейтса)оформіть за стилю Заголовок 2, змінивши параметри стилю: шрифт Bookman Old Style, розмір 16, напівжирний, градієнта заливка тексту – помаранчевий, акцент 6, тень внутри, вирівнювання зліва).

10. Першу літеру другого розділу оформити у вигляді Буквиці, шрифт Bookman Old Style, висота в строках – 3 рядки

11. Відформатуйте другий і третій підрозділ «Біографія», «Особисті риси»– шрифт Times New Roman, розмір 12, вирівнювання по ширині, після абзацу зробити відступ 6пт. Встановити відступ для першого рядка абзацу 1,25 пт

12. Оформіть примітку на слово «Гетсбі» у другому абзаці підрозділу «Особисті риси». В якості тексту примітки вказати: «Автор: Френсіс Скотт Фіцджеральд

13. Текст підрозділу «11 золотих правил Білла Гейтса» перетворити в нумерований список

14. Додайте «підложку» до сторінок документу з файлу D:/Завдання/WORD2007/ bill_gates_microsoft.jpg, параметри: масштаб 150 %, знебарвити. На титульній сторінці «підложки» бути не повинно

15. Після третьої сторінки виконайте розрив розділу та організуйте автоматизований дворівневий зміст, заснований на стилі Заголовок 1 і Заголовок 2, слово «Зміст» до змісту не включається. Слово Зміст оформити прописними літерами, розташувати по центру, шрифт - Times New Roman, розмір – 14

16. Покажіть результати роботи викладачу.

Вихідний контроль

Завантажте програму Assist2, що знаходиться на диску D: в папці Test.

Виконайте тест з ім’ям ім’ям Word (формат,стилі), ввівши власне прізвище та ім’я в головному вікні програми. Покажіть результати викладачу

Кількість запитань Кількість правильних відповідей Оцінка %
       

Висновок: _____

________________________________________________________

Дата________________Оцінка________________Підпис________________


І н с т р у к ц і й н а к а р т а

лабораторна робота № 4

Тема заняття

Текстовий редактор Word: Створення та редагування таблиць

Мета заняття

Навчитись створювати таблиці, розбивати клітинки та об’єднувати їх, встановлювати потрібний формат.