Робота на посаді бухгалтера з обліку грошових коштів

ЗВІТ – ЩОДЕННИК

Про проходження виробничої практики

з дисципліни «Фінансовий облік»

із спеціальності: 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

Для студентів денної форми навчання

Студента групи: _____________

_____________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Дніпропетровськ

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Технологічний коледж Дніпропетровського

державного аграрного університету

1. Прізвище студента ____________________________________________

2. Ім’я, по батькові_______________________________________________

3. Відділення ___________________________________________________

4. Курс_____________________ 5. Група____________________________

6. Строк практики з _____________ по _____________________________

7. Куди направлено для проходження практики _____________________________________________________________

(назва підприємства)

8.Керівником практики від коледжу призначено:

___________

Заступник директора з виробничого навчання

Відмітки про прибуття на місце практики.

1. Прибув на місце практики «_____»_____________________ 20 р.

2. Керівником практики від підприємства призначено: __________________________________________________________________

М. П. Керівник підприємства ________________________

(ПІБ, підпис)

Оцінка керівника практики від підприємства ____________________________

(оцінка, підпис, дата)

Оцінка керівника практики від колежу _________________________________

(оцінка, підпис, дата)

Дніпропетровськ

Графік

Проходження виробничої практики

з дисципліни «Фінансовий облік»

№ з/п Зміст практики Кількість днів Дата проведення
1. Ознайомлення з підприємством та організацією бухгалтерського обліку на підприємстві.   0,5  
2. Організація бухгалтерського обліку в бухгалтерії:      
2.1 Робота на посаді касира.   0,5  
2.2 Робота на посаді бухгалтера з обліку грошових коштів.   0,5  
2.3 Робота на посаді бухгалтера розрахункового відділу.    
2.4 Робота на посаді бухгалтера з обліку основних засобів.      
2.5 Робота на посаді бухгалтера матеріального відділу.    
2.6 Робота на посаді бухгалтера з обліку хлібопродуктів.    
2.7 Робота на посаді бухгалтера з обліку праці і заробітної плати.    
2.8 Робота на посаді бухгалтера з обліку доходів і результатів діяльності.    
2.9 Робота на посаді бухгалтера з обліку виробництва.    
2.10 Робота на посаді головного бухгалтера  
3. Оформлення матеріалів практики. 0,5    
Всього:  

Зміст

1. Ознайомлення з підприємством та організацією бухгалтерського обліку

на підприємстві ……………………………………………………………….............

2. Організація бухгалтерського обліку в бухгалтерії:

2.1 Робота на посаді касира…………………………………………………………..

2.2 Робота на посаді бухгалтера з обліку грошових коштів………………………..

2.3 Робота на посаді бухгалтера розрахункового відділу…………………………..

2.4 Робота на посаді бухгалтера з обліку основних засобів………………………..

2.5 Робота на посаді бухгалтера матеріального відділу……………………………

2.6 Робота на посаді бухгалтера з обліку хлібопродуктів………………………….

2.7 Робота на посаді бухгалтера з обліку праці і заробітної плати………………..

2.8 Робота на посаді бухгалтера з обліку доходів і результатів діяльності.............

2.9 Робота на посаді бухгалтера з обліку виробництва…………………………….

2.10 Робота на посаді бухгалтера з обліку виробництва…………………………...

Література

Зміст практики

Ознайомлення з підприємством та організацією бухгалтерського обліку на підприємстві

Назва і рік створення підприємства: ____________

Засновники:___________________________________________________________________________

Студенти повинні ознайомитися з виробничими і економічними показниками роботи підприємства за ряд останніх років: спеціалізацією, використання земель, виробництвом продукції, собівартістю продукції, фінансовими результатами та платоспроможністю підприємства (перелічити основні показники діяльності підприємства, дані можна відобразити у вигляді таблиць та додати до звіту): ____________________________________________

________________________________________________

Штат і структура обліково – економічної служби підприємства в центральній бухгалтерії та виробничих підрозділах, їх обов’язки: ____________________________________________________________________________

Форма обліку на підприємстві: ________________________________________________________________________

Організація документообігу: ____________________________________________________________________________________

Облікова політика на підприємстві: ________________________________________________________________________________

Додати до звіту:

1. Копію плану документообігу.

2. Копію наказу про облікову політику.

3. Таблиці показників діяльності підприємства.

Організація бухгалтерського обліку в бухгалтерії

Робота на посаді касира

Організація роботи, обов’язки і відповідальність касира: ____________________________________________________________________________________________________

Порядок складання прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних відомостей: ________________________________________________________________________________________________________________

Порядок ведення касової книги та складання звіту касира: ____________________________________________________________________________________

Скласти і додати до звіту:

1. Прибуткові і видаткові касові ордери.

2. Копії журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів.

3. Касову книгу (лист).

4. Звіт касира.

5. Платіжну відомість.

Робота на посаді бухгалтера з обліку грошових коштів

Порядок оформлення платіжних доручень (платіжних вимог, платіжних вимог-доручень і ін. форм безготівкових розрахунків, які використовуються на підприємстві:

________________________________________________________________________________________________________________________

Порядок оформлення об’яв на внесення готівки:

________________________________________________________

Порядок перевірки виписок банку, складання кореспонденції рахунків з обліку банківських операцій та відображення в бухгалтерських регістрах:

____________________________________________________________________________________________________________

Скласти і додати до звіту:

1. Платіжні доручення (первинні документи з інших форм безготівкових розрахунків).

2. Об’яви на внесення готівки.

3. Копії виписок банку.

4. Журнал – ордер № 1 (за журнально – ордерною формою обліку).

5. Меморіальні ордери (статті, контировки), зразки записів у книги аналітичного обліку за рахунками 30,31 (за меморіально – ордерною формою обліку).

6. Аналіз рахунків 30,31 (при автоматизованих формах обліку).