Вантажопідйомні машини та їх елементи. Складові механізму підйому вантажопідйомних машин, тягові органи та поліспасти

Складові механізму підйому вантажопідйомних машин, тягові органи та поліспасти

Мета роботи (Сформувати самостійно):

1. Параметри тягових органів.

Вимоги Ланцюг зварний Ланцюг пластинчастий Канат прядив'яний Канат стальний
Ескіз або переріз каната        
Позначення згідно стандарту        
Крок ланцюгів, діаметр канатів        
Табличне значення руйнівного навантаження        
Погонна маса        

2.Накреслити задану викладачем розгорнуту схему поліспаста, скласти силову схему, теоретично визначити найбільше зусилля F1 в приводній вітці тягового органу від вантажопідйомності Q механізму.

Кратність: - Тип поліспаста: (одинарний, здвоєний)
 
Розрахунки
 

3.Провести експериментальне дослідження по визначенню сили Ft від зусилля Q в поліспасті заданої схеми, порівняти дані (розрахункові та визначені дослідом), визначити к.к.д. ηп поліспаста.

Висновкищодо конструкції гакових підвісок, схем поліспастів, рекомендації по вдосконаленню приводу, елементів конструкції._________________________

________________

Захищено_________________

Відпрацьовано_____________ Прийняв________________________

ЕЛЕКТРОТАЛЬ

Мета роботи: Вивчення конструкції та визначення основних технічних даних електросталей.

1. Побудувати кінематичну схему електроталі (користуватись рекомендаціями ГОСТу 2.770-68 «Позначення умовні графічні в схемах. Елементи кінематичні). Позначити складові електроталі.

2. Зарисувати схему гакової підвіски, позначити її складові елементи

Назва величини та її розмірність Позначення Спосіб визначення Результат
Переміщення електросталі по двотавру, м S Виміряти рулеткою або метром  
Час руху електросталі, с t Заміряти за допомогою секундоміра  
Швидкість пересування електросталі, м/с Визначити  
Діаметр колеса механізму переміщення, м Виміряти штангенциркулем  
Число зубів ведучої шестірні Полічити  
Число зубів колеса Полічити  
Передаточне число механізму пересування Uмn Визначити  
Передаточне число відкритої циліндричної передачі Uвц Визначити  
Передаточне число редуктора механізму пересування Up Визначити  
Максимальна вантажопідйомність Qтaх Визначити за гаковою підвіскою  
Гак, за ГОСТом Визначити за таблицею  

3. Заповнити таблицю

4. Накреслити гак, проставити основні розміри згідно з ГОСТ

Захищено_________________

Відпрацьовано_____________ Прийняв________________________

ЛЕБІДКИ З РУЧНИМ ПРИВОДОМ

Мета роботи: Вивчення конструкції та визначення основних технічних даних лебідок з ручним приводом..

1. Намалювати кінематичні схему лебідок з ручним приводом

З черв’ячним приводом (1) З циліндричним приводом (2)
   
Вихідні дані для розрахунків  
Назви Позначення Числове значення лебідок з
Тип канату -    
Діаметр канату, м d    
Руйнуюче навантаження в канаті (табл. значення) кН Qруйн    
Плече рукоятки, м 1    

Формули розрахунків

Розрахункові дані

Назва Позначення Числове значення
Крутячий момент на барабані Tб  
Крутячий момент на рукоятці Тp  
К.К.Д. лебідки hл  
Максимальне зусилля в канаті, кН F1  
Зусилля робітника Fр  

Висновки.___________________________________________________________

________________

Захищено_________________

Відпрацьовано_____________

Прийняв________________________ГАЛЬМА ТА ЗУПИННИКИ

Тема: Вивчення конструкцій та визначення основних параметрів гальм та зупинників

Мета роботи: Вивчити конструкції, визначити основні технічні параметри і геометричні розміри гальм та зупинників, встановити типи гальм та зупинників і марки фрикційних матеріалів, виконати регулювання гальма.

1.Скласти кінематичні схеми гальм і зупинників, позначити основні виконавчі елементи

Гальма Колодкові Стрічкові
Зупинники Храповий Роликовий

Занести в таблиці параметри гальм та зупинників

Параметри гальм    
Параметри гальма Позначення Гальмо колодкове Гальмо стрічкове  
Діаметр гальмівного шківа (барабана), мм D      
Тип штовхача -      
Привод колодок -      
Ширина колодки (стрічки) b      
Відхід колодки (стрічки) від шківа початковий, мм Q поч      
Відхід колодки (стрічки) від шківа найбільший, мм С max      
Номінальний гальмівний момент, Нм Тном      
Кут обхвату гальмівного шківа (барабана), град α      
Матеріал колодки гальма -      
Матеріал накладки -      
Засіб кріплення накладки до колодки -      
Параметри храпового зупинника
Параметри зупинника Позначення Значення параметру
Кількість зубів храпового колеса Модуль зуба, мм Матеріал храпового колеса Z m -  
                 

Параметри роликового зупинника

Параметри зупинника Позначення Значення параметру
Діаметр колеса, мм d  
Ширина колеса, мм b  
Діаметр корпуса, мм Dp  
Діаметр втулки, мм dB  
Ширина корпуса, мм В  
Кількість роликів np  
Матеріали корпуса, втулки -  
Матеріал роликів -  

Сформулювати висновки по конструкціям гальм та зупинників ____

____________

Захищено_________________

Відпрацьовано_____________

Прийняв________________________

ДОМКРАТИ

Мета роботи: Вивчити конструкції, принципи дії та визначити основні параметри різних типів домкратів, встановити їх типи та мар­ки.

1. Накреслити кінематичні схеми домкратів.

Рейковий Гвинтовий
Гідравлічний Пневматичний

2. Накреслити кінематичну схему лабораторної установки, описати принцип визначення ККД гідродомкрата за допомогою лабораторної установки.

3. Визначити розрахунком вантажопідйомність гідравлічного домкрата, виходячи з того, що допустимий питомий тиск у гідросистемі приймають [р] =10 МПа.

4. Визначити розрахунком вантажопідйомність рейкового та гвинтового домкратів, виходячи з того, що допустиме зусилля робітника на важелі FP =150…200Н.

5. Заповнити и таблицю.

Технічні параметри домкратів Рейковий домкрат Гвинтовий домкрат Гідравлічний домкрат
Марка домкрата      
Розрахункова вантажопідйомність, Н Вантажопідйомні машини та їх елементи. Складові механізму підйому вантажопідйомних машин, тягові органи та поліспасти - №1 - открытая онлайн библиотека Вантажопідйомні машини та їх елементи. Складові механізму підйому вантажопідйомних машин, тягові органи та поліспасти - №2 - открытая онлайн библиотека Вантажопідйомні машини та їх елементи. Складові механізму підйому вантажопідйомних машин, тягові органи та поліспасти - №3 - открытая онлайн библиотека
     
Вантажопідйомність теоретично допустима, Н      
Робочий хід, мм      
Зусилля на важелі      
К.К.Д.      

6. Вказати, за рахунок чого одержуємо виграш у силі для кожного типу домкратів.____

____________

____________

___________________________________________________________________

Сформулювати висновки конструкціях домкратів (зручності обслуговування, надійності в роботі, безпеки праці та ін).________

________________

Захищено_________________

Відпрацьовано_____________

Прийняв______________________